EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Kanalizácia a ČOV obce Pusté Pole
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004
Verejné parkovanie garáže, Dlhé Diely - Majernikova ulica, Bratislava - Karlova Ves
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Garáže v bytovom dome s polyfunkciu * Gabčíkova - Malecova * Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Želiezovce - skladovanie a výdaj LPG
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Štúrovo - skladovanie a výdaj LPG
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
AQUAPARK Poprad
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Obecná kanalizácia a ČOV v obci Sedlice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zvýšenie izolátorov v Ceram Čab a.s.
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004
Primyselný park Soľ
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
MTZ PB Stará Vajnorská 39, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Levoča
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Levoča infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný obytný súbor KOPRIVNICA, ulice Valašťanska-Dolinského, Koprivnická a pod záhradami, Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Koncept územného plánu obce Zázrivá
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Dolný Kubín §35 11.05.2004
Rozšírenie jestvujúcej výroby drevotrieskovej dosky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Prešov drevospracujúci priemysel 11.05.2004
Zvolen nový civilný cintorín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný dom Galantská cesta Dunajská Streda
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Slovenská uhoľná elektráreň Nováky (SUEN)
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Banskobystrický Partizánske Prievidza Žarnovica Žiar nad Hronom energetický priemysel 11.05.2004
Transforovňa 110/22 kV Námestovo a VVN 2x110 kV vedenie Vavrečka - Námestovo pre priemyselný park Námestovo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Námestovo energetický priemysel 11.05.2004
Energetické zhodnocovanie odpadov - mäsokostnej múčky a živočíšnych tukov spoluspaľovaním v cementárskej rotačnej peci Ladce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Ilava infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum CARREFOUR Poprad
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Sklad propán, bután a ich zmesí, prevádzka Bánovce nad Ondavou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Dunajská Streda, tauris Danubius, vodný zdraj pitnej vody
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Dunajská Streda vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výrobný areál firmy Hella Bánovce nad Bebravou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Partizánske
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Partizánske infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Trenčín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004