EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska dolomitov a vápencov v dobývacom priestore Rožňové Mitice na obdobie rokov 2019-2029
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Trenčín Tažobný priemysel 28.07.2020
Drvič na recykláciu stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Detva Infraštruktúra 28.07.2020
Chovná stanica rýb, hydrogeologický prieskum územia a využitie geotermálnej vody Tvrdomestice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Topoľčany Tažobný priemysel 28.07.2020
CTPark Trnava, doplnenie parkovacích stojísk a rozšírenie súvisiacich spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Trnava Infraštruktúra 28.07.2020
Zber a spracovanie starých vozidiel Chrabrany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 28.07.2020
Geotermálny zdroj Piešťany - vrt GTP - 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Piešťany Tažobný priemysel 28.07.2020
I/67 - 021 Nižná Slaná most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Doprava a telekomunikácie 27.07.2020
Územný plán obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Košický Poprad Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 27.07.2020
Inštalácia vzduchového chladiča na HRP5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Energetický priemysel 26.07.2020
Územný plán mesta Modra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Malacky Pezinok podla § 4, ods. 1 24.07.2020
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Kravín rekonštrukcia - Jastrabie"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Polnohospodárska a lesná výroba 24.07.2020
Vinárstvo Sommini winery
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Potravinársky priemysel 24.07.2020
Navrhované zmeny a doplnky ÚPN - mesta Poprad č. .../2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 24.07.2020
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2020-2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický - podla § 4, ods. 1 24.07.2020
GEONET PARK - MARTIN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Ostatné priemyselné odvetvia 24.07.2020
CITY TOWER, Garbiarska, Košice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Infraštruktúra 23.07.2020
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rozšírenie pracoviska zberu druhotných surovín, prevádzka Tornaľa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Revúca Infraštruktúra 23.07.2020
Rozšírenie parkoviska Tatravagónka a.s. Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra 23.07.2020
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Rekonštrukcia vykurovacieho rozvodu na okruhu kotolne K3 Veľké Kapušany"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Energetický priemysel 23.07.2020
Zvieracie nebo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Polnohospodárska a lesná výroba 23.07.2020
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský - podla § 4, ods. 1 23.07.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Trenčianske Jastrabie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 23.07.2020
Zmena 06/2020 Územného plánu mesta Trnava v znení neskorších zmien Lokalita R1, R2, S, T, U, V, W
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 23.07.2020
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický - podla § 4, ods. 1 23.07.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 95/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 23.07.2020