EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov Priemysel stavebných látok 14.01.2020
Parkovanie v meste Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trenčiansky - Iný dôvod posudzovania 14.01.2020
Chladenie transformátorov VN rozvodne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Dolný Kubín Hutnícky priemysel 14.01.2020
Modernizácia skládky dreva v západnom areáli Mondi SCP a.s. Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 14.01.2020
Lom Tunežice – zvýšenie ťažby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Ilava Tažobný priemysel 14.01.2020
IBV Bellova Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 10.01.2020
Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 10.01.2020
Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 09.01.2020
Územný plán obce Veľký Krtíš, Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 2 07.01.2020
Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Galanta Polnohospodárska a lesná výroba 07.01.2020
KOLTA skládka odpadov, 4. Etapa - Rozšírenie skládky NNO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 07.01.2020
Navýšenie miery zberu a zhodnocovania odpadov z elektrozariadení – prevádzka Šarišské Michaľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Sabinov Infraštruktúra 07.01.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 88_2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 07.01.2020
Pri Šúre - Súbor 40 rodinných domov, stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Bratislavský Senec Iný dôvod posudzovania 07.01.2020
Dobrá - zariadenie na zber odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Infraštruktúra 07.01.2020
Skládka odpadov Hnúšťa – vybudovanie zbernej nádrže priesakových kvapalín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 07.01.2020
Farma Bruty - III. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 07.01.2020
BIA Čab galvanické linky - zmeny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Hutnícky priemysel 07.01.2020
Obchodné centrum – Areál POZANA, Žarnovica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 07.01.2020
Územný plán obce Novoť
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 1 03.01.2020
Osadenie bezpečnostného uzáveru na expedično-prívodný plynovod DN 500 PN 80 MS Láb IV - Baumgarten
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 03.01.2020
Zberný dvor v obci Stakčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Snina Infraštruktúra 03.01.2020
ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY MARTIN – VEĽKÁ HORA, ZMENY A DOPLNKY Č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 03.01.2020
Nemocnica budúcnosti Martin
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Energetický priemysel 02.01.2020
Územný plán obce Veľké Blahovo – Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 02.01.2020