Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Doplnok č. 1 k Plánu likvidácie časti lomu Lietavská Lúčka na výhradnom ložisku vápenca v DP Lietavská Lúčka na roky 2018 – 2025
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 16.06.2022
Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov Šahy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra 16.06.2022
Martinské terasy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Infraštruktúra 16.06.2022
Územný plán obce Vajkovce - Zmeny a doplnky č. 01
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 16.06.2022
Vybudovanie zberného dvora v obci Gemerská Hôrka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Infraštruktúra 16.06.2022
Zariadenie na zber odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 16.06.2022
Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec Poltár podla § 4, ods. 2 16.06.2022
Stacionárne zariadenie na zhodnotenie drevného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 16.06.2022
Hokejová hala Trnava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Trnava Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 16.06.2022
Zhodnocovanie odpadov prenosným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Detva Infraštruktúra 16.06.2022
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Martin
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Martin Infraštruktúra 15.06.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Košické Oľšany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice III Košice - okolie podla § 4, ods. 2 15.06.2022
Rozšírenie výrobného závodu Marel Slovakia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 15.06.2022
Rekonštrukcia zdroja tepla Trnava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Energetický priemysel 15.06.2022
Pokračovanie v banskej činnosti podľa plánu otvárky, prípravy a dobývania ložiska,, lokalita Mútnik, Hnúšťa na roky 2024-2053
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 15.06.2022
Zmeny a doplnky ÚPN-M Svätý Jur č. 9/2021
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava III Bratislava IV Malacky Pezinok Senec podla § 4, ods. 2 15.06.2022
Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 7)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 15.06.2022
CHEMOLAK SMOLENICE – SKLÁDKA SMUTNÁ II, Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Trnava Infraštruktúra 15.06.2022
Zelený vodík pre dopravu, k.ú. Modranka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 15.06.2022
Zmena 04/2022 Územného plánu obce Kúty
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 15.06.2022
Zosúladenie emisií NOx kotla K5 s legislatívou.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa Energetický priemysel 15.06.2022
Zariadenie na zber použitých batérií a akumulátorov Sučany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 15.06.2022
Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen - výroba výrobkov založených na elastoméroch
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Ostatné priemyselné odvetvia 15.06.2022
Redukcia obsahu síry v odpadových plynoch z kuplových pecí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žarnovica Ostatné priemyselné odvetvia 15.06.2022
Bratislavská športová akadémia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 15.06.2022