EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zníženie VOC emisií na LDPE3 (RTO)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 06.11.2019
Územný plán obce (ÚPN – O ) Gbeľany, návrh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 05.11.2019
Výrobňa asfaltových zmesí na lokalite Veľké Úľany - Nový dvor
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Galanta Priemysel stavebných látok 30.10.2019
FirstFarms Gabčíkovo, SO 01 novostavba objektu – nádrž na hnojovicu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 29.10.2019
Elektrolytická galvanizačná linka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Hutnícky priemysel 29.10.2019
Obytný súbor Lamač
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 29.10.2019
REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ČOV KOLÁROVO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Vodné hospodárstvo 29.10.2019
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mikulášová na roky 2019 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 2 29.10.2019
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska strieborných rúd Rožňava - Strieborná žila II. hlbinným spôsobom na roky 2020 - 2040.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Tažobný priemysel 29.10.2019
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 29.10.2019
Hotel Lesná - konferenčné centrum a apartmánový dom AD4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Infraštruktúra 29.10.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Komárno
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 29.10.2019
Optimalizácia výrobného procesu a inštalácia odlakovacej a oplachovacej vane
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Hutnícky priemysel 29.10.2019
Zberný dvor Levoča - rozšírenie zoznamu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Levoča Infraštruktúra 29.10.2019
Územný plán obce Nižná, zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 29.10.2019
Zmena 06/2019 Územného plánu obce Zeleneč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 28.10.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného planu obce Stakčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 28.10.2019
Prestrešenie exteriérových skladov, Kofola a.s., Rajecká Lesná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Potravinársky priemysel 28.10.2019
Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 7.0) v súvislosti s úpravou finančného plánu a zlúčením s Operačným programom Výskum a inovácie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana:
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 28.10.2019
Výrobný areál SWEP Kechnec – 7. etapa (Prístavba haly)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Košický Košice - okolie Strojársky a elektrotechnický priemysel 28.10.2019
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a zber a výkup železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 28.10.2019
Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu mesta Revúca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 28.10.2019
Modernizácia obaľovne živičných zmesí Prievidza
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Priemysel stavebných látok 28.10.2019
Pod Slancom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 28.10.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Častkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 28.10.2019