Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rekonštrukcia chemickej úpravy vody na deionizovanú úžitkovú vodu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 19.07.2021
Modernizácia farmy dojníc Horné Obdokovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba 19.07.2021
Zariadenie na úpravu použitých kuchynských olejov – výrobný areál Šenkvice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 16.07.2021
Rezort „Pod Vápenicou“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 16.07.2021
Územný plán obce Kolačkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 16.07.2021
Využitie odpadu na povrchovú úpravu terénu v obci Podkriváň
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Detva Infraštruktúra 16.07.2021
I/66-073 Spišská Belá most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Doprava a telekomunikácie 16.07.2021
OBYTNÝ SÚBOR Pod Brezinou, TRENČÍN - JUH
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 16.07.2021
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Trenčianska Turná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 16.07.2021
Parná kotolňa Xella Slovensko spol. s r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Energetický priemysel 16.07.2021
Inovácia regionálneho pivovarníctva podporujúca modrené vzdelávanie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Potravinársky priemysel 16.07.2021
Vaillant Trenčianske Stankovce – rozšírenie parkoviska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Strojársky a elektrotechnický priemysel 16.07.2021
I/64 Partizánske - Oslany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Partizánske Doprava a telekomunikácie 16.07.2021
„Rekonštrukcia farmy ošípaných v k. ú. Kolárovo“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Komárno Polnohospodárska a lesná výroba 15.07.2021
Skládka odpadov – Ražňany, úprava odpadov pred skládkovaním
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Sabinov Infraštruktúra 15.07.2021
Obchodný dom Detva
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Detva Infraštruktúra 15.07.2021
Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán obce Vyšná Kamenica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 15.07.2021
Obytný súbor Rakyta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 15.07.2021
Obytná zóna Trnava - Medziháj
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 15.07.2021
Zmeny a doplnky č. 3/2021 – Územný plán mesta Kráľovský Chlmec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 15.07.2021
Triediareň odpadov Levice – doplnenie druhov odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infraštruktúra 15.07.2021
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský - Infraštruktúra 15.07.2021
Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 15.07.2021
Obytné územie TN Juh Vápenice - Vilová štvrť Katarínky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 14.07.2021
Nemocnica budúcnosti Martin
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Martin Energetický priemysel 14.07.2021