EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Bývanie, drobné prevádzky a služby - Senec Mlynský Klin
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Senec infraštruktúra 21.06.2018
Krematórium na cintoríne sv.Cyrila a Metoda v Nitre
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra infraštruktúra 26.11.2004
Výstavba lyžiarskeho vleku Čierny Balog- Urbanov Vrch
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Brezno účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 22.11.2004
Priemyselný park Torysa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Sabinov infraštruktúra 22.11.2004
Kanalizácia a ČOV Bijacovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Levoča vodné hospodárstvo 18.11.2004
Lyžiarsky areál Lučivná
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 09.11.2004
Kanalizácia Rejdová, kanalizácia a ČOV Vyšná Slaná
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Rožňava vodné hospodárstvo 09.11.2004
Hotelový areál Gréta, Liptovská Sielnica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Liptovský Mikuláš účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 09.11.2004
Zariadenie na nakladanie s odpadmi podľa kódu - R13 na k.ú. Nové Zámky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 09.11.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt TESCO Trenčín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 09.11.2004
Skladová hala s administratívnou halou Dolné Krškany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra infraštruktúra 25.10.2004
I/50 a I/79 - Hriadky križovatka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Trebišov dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.10.2004
Cintorín LOVCE
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Zlaté Moravce infraštruktúra 07.10.2004
Viacúčelová hala v Poprade
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad infraštruktúra 06.10.2004
Polyfunkčný objekt - Ul.29. Augusta, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 06.10.2004
Auto Bollo AUTOVRAKOVISKO, Žilina
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina infraštruktúra 24.09.2004
Trebatice - výstavba špedičného skladu ROHRER-DSD
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Piešťany infraštruktúra 22.09.2004
Trebišov -rekonštrukcia a využitie bývalej skládky repy pre zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov biologickým procesom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Trebišov infraštruktúra 03.09.2004
Inalfa Zlaté Moravce - Kataforetická linka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Zlaté Moravce hutnícky priemysel 05.08.2004
Penzión Zlatý Hýľ v Hýľove
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 07.07.2004
Farma pre chov nosníc, Kráľov Brod
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta poľnohospodárska výroba a lesná výroba 19.05.2004
Križovatka na diaľnici D1-Blatné
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Senec dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Cunín - skladka odpadov - rozšírenie skládky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Skalica infraštruktúra 11.05.2004
ČOV III - Skloplast, a.s. Trnava (Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava)
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Trnava vodné hospodárstvo 11.05.2004
Prepravná trasa ropných produktov a prekladisko minerálnych olejov Slovnaft, a.s.Bratislava, Vlčie hrdlo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004