EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Modernizácia závlahového systému „Jánoštelek“- širokozáberové pivotové zavlažovače, mobilné čerpacie stanice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 11.03.2019
Stavebné úpravy cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Michalovce Trebišov Doprava a telekomunikácie 11.03.2019
Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 15
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 11.03.2019
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Územný plán sídelného útvaru Horná a Dolná Mičiná, Dolná Mičiná - Zmeny a doplnky č. 6, Hrochoťka 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 11.03.2019
Florian Offices
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava I Infraštruktúra 08.03.2019
Zmena 02/2017 Územného plánu obce Boleráz
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 08.03.2019
Bytové domy Pri Mlyne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica Infraštruktúra 08.03.2019
Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Vranov nad Topľou Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 08.03.2019
Tornaľa – Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná - rekonštrukcia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Slovenská Republika - Vodné hospodárstvo 07.03.2019
Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad – rozšírenie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Infraštruktúra 07.03.2019
Zvýšenie kapacity CC5 pre potreby PP3 po intenzifikácii a EST
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Bratislava V Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 07.03.2019
Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia, Liesek
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 07.03.2019
HALA CASSOSPORT - modernizácia a dostavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice IV Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 07.03.2019
IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku (HVDB) JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia SO 442/1-01 Dieselgenerátorová stanica I.HVB
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energetický priemysel 07.03.2019
Územný plán zóny Lorinčík, Zmeny a doplnky 2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice II podla § 4, ods. 2 07.03.2019
Južné mesto – Zóna AB1 – AB4, Bratislava – Petržalka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 07.03.2019
Územný plán mesta Dolný Kubín - Zmeny a doplnky č.6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín podla § 4, ods. 2 06.03.2019
Plán udržateľnej mobility pre Mesto Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 06.03.2019
Výstavba areálufirmy FF Systembau, s. r.o. v Hliníku nad Hronom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom Strojársky a elektrotechnický priemysel 06.03.2019
Dobývanie ložiska stavebného kameňa - andezitu v lome Janova Lehota - Dérerov mlyn, Dérerov mlyn I.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom Tažobný priemysel 06.03.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Ladomerská Vieska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 06.03.2019
Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k. ú. Pavlice – Voderady
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Polnohospodárska a lesná výroba 06.03.2019
Územný plán obce Močenok - Zmeny a doplnky č. 2/2016 - návrh, úprava"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 06.03.2019
Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Bystré
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 06.03.2019
Zimovisko dobytka - Kunešov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom Poľnohospodárska a lesná výroba 06.03.2019