EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Protipovodňová ochrana mimo vodného toku v obci Belá - Dulice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Vodné hospodárstvo 12.02.2019
CAMPUS Fáza 6 - Páleničky, výrobno - skladová hala
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Ostatné priemyselné odvetvia 04.02.2019
2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D4.7
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 01.02.2019
REVITALIZÁCIA ZÓNY PENTAGON, BYTOVÝ DOM HRADSKÁ, BYTOVÝ DOM TALIN, REVITALIZÁCIA PARKU
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 01.02.2019
Územný plán obce Pravenec, zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 01.02.2019
Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom do roku 2050
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 31.01.2019
Administratívna budova dopravných a stavebných služieb a polyfunkčne objekty dopravných a stavebných služieb
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 31.01.2019
Logistická a výrobná hala Lozorno SO 801
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Strojársky a elektrotechnický priemysel 31.01.2019
Obchodné centrum Ruža - Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 31.01.2019
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica - Jamy, Turistická ubytovňa s reštauráciou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infraštruktúra 31.01.2019
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 1 31.01.2019
Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Bystré
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 30.01.2019
Povrchová úprava hliníkových výrobkov eloxovaním, linka II
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Bytča Hutnícky priemysel 30.01.2019
Prieskumný vrt Trakovice 13
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Tažobný priemysel 30.01.2019
Zariadenie na spracovanie starých vozidiel – prevádzka Martin
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 29.01.2019
Ťažba štrkopieskov Liptovský Ján
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Tažobný priemysel 29.01.2019
Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o, - Rozšírenie – využitie materiálu MRV v pokryvnej rekultivačnej vrstve
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Infraštruktúra 29.01.2019
FAMILY RESIDENCE lakópark- obytná štvrť FAMILY RESIDENCE –zmena č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 29.01.2019
Zberný dvor Považská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 29.01.2019
Sklad a sedimentácia ropných produktov závod DETOX Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 29.01.2019
Karolia - obytný súbor, ul. Hany Meličkovej, Bratislava - Karlova Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 29.01.2019
REKONŠTRUKCIA A ZVÝŠENIE OXIDAČNEJ KAPACITY A ÚČINNOSTI PČOV V SLOVTAN CONTRACT TANNERY SPOL. S R.O. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Vodné hospodárstvo 29.01.2019
Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka – doplnenie TAP a TDP
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Rožňava Infraštruktúra 29.01.2019
Územný plán obce Čáry
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 29.01.2019
Prieskumný vrt Madunice 8
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 28.01.2019