Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Optimalizácia technológie ZPS Senné"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Michalovce Tažobný priemysel 20.05.2022
Územný plán mesta Galanta
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 1 20.05.2022
Územný plán sídelného útvaru Ľubietová, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 20.05.2022
Zhodnocovanie plastov tepelným postupom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Svidník Infraštruktúra 19.05.2022
Modernizácia farmy dojníc Drženice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Polnohospodárska a lesná výroba 19.05.2022
Bytové domy Pod Zábrehom 3
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Púchov Infraštruktúra 19.05.2022
Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Košice II Infraštruktúra 19.05.2022
Obytná zóna Trnava - Medziháj
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Trnava Infraštruktúra 19.05.2022
Obytný súbor Borovicový Háj, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 19.05.2022
Územný plán obce Janovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 19.05.2022
Kúty - Na Cihlách
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Infraštruktúra 19.05.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Regetovka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 2 19.05.2022
Logistický park DOAS
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III Strojársky a elektrotechnický priemysel 19.05.2022
Zelený vodík pre Martin
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 19.05.2022
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Smrečany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 19.05.2022
Využitie odpadov na spätné zasypávanie - dobývací priestor Zelené
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Poltár Infraštruktúra 19.05.2022
Zariadenie na zber odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 19.05.2022
Zariadenie na zber odpadov vrátane zberného dvora a oddelený zber elektroodpadu – Revúca. Navýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca Infraštruktúra 19.05.2022
Pokračovanie ťažby tehliarskych hlín na ložisku Pezinok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Tažobný priemysel 19.05.2022
Rekonštrukcia, modernizácia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Vodné hospodárstvo 18.05.2022
ÚPN obce Lúč na Ostrove - Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 18.05.2022
Územný plán obce Častkovce – Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 18.05.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 3 Územný plán zóny Vinianske jazero"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 18.05.2022
Závod spracovania starých vozidiel a elektroodpadu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec Infraštruktúra 18.05.2022
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa-I/72 Hačava most ev. č. 72.014
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Slovensko,
Banskobystrický Rimavská Sobota Doprava a telekomunikácie 18.05.2022