EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 16.07.2019
Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 12.07.2019
Územný plán Obce Podhorany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 11.07.2019
Zmeny a doplnky č.1. Územného plánu obce Malé Lednice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Žilina podla § 4, ods. 2 11.07.2019
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad v k. ú. Spišská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 11.07.2019
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 81/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 11.07.2019
ÚPN – Obce Stráne pod Tatrami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 1 11.07.2019
Obchodné centrum Kaufland Bratislava, Bory
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 11.07.2019
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2019 - 2030.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 11.07.2019
Polyfunkčný objekt STARÉ GRUNTY
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 11.07.2019
Intenzifikácia bravčovej porážky Nourus – mäso s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Šaľa Potravinársky priemysel 11.07.2019
Územný plán Mesta Vráble - ZaD č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice Nitra podla § 4, ods. 1 10.07.2019
Územný plán obce Zbehy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 10.07.2019
Diaľnica D2 – Protihluková stena Lamač
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava IV Doprava a telekomunikácie 10.07.2019
Zber a spracovanie starých vozidiel, Považská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 10.07.2019
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného strieborných rúd Rožňava - Strieborná žila II. hlbinným spôsobom na roky 2020 - 2040.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Tažobný priemysel 10.07.2019
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 80 v k. ú. Spišská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 10.07.2019
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a zber a výkup železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 10.07.2019
Skládka odpadov Senec – 3. etapa – Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Senec Infraštruktúra 10.07.2019
ARBORIA II, Polyfunkčná zóna, Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Trnava Infraštruktúra 10.07.2019
Oznámenie o strategickom dokumente, Uzemnom pláne obce Malachov, Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 10.07.2019
IBV Horná Potôň - ÁTRIUM
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.07.2019
Zmena užívania budovy trafostanice na skladové a garážové priestory
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.07.2019
Výroba a plnenie PET fliaš sódovou vodou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Potravinársky priemysel 09.07.2019
SKLAD OBILIA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.07.2019