EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
R1 PARK I
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Strojársky a elektrotechnický priemysel 09.12.2019
Zariadenie na produkciu argónu.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Nitriansky Šaľa Ostatné priemyselné odvetvia 29.11.2019
Drviace zariadenie RESTA CH1 700 x 500, k. ú. Smolenická Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 29.11.2019
Danube Rehabilitation Measures (DaReM)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Trnavský Bratislava V Senec Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 29.11.2019
Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 29.11.2019
Zóna Sever III. - Rozália – zmena
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 29.11.2019
Obchodné centrum – Areál POZANA, Žarnovica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 29.11.2019
Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou zmeny a doplnky č. 8
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 2 28.11.2019
Likvidácia ložiska štrkopieskov Turany II - Drevina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Infraštruktúra 28.11.2019
Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, a.s. - Modernizácia teplárne „A“, Zvolenská teplárenská, a.s. po roku 2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Energetický priemysel 28.11.2019
Robotická farma Šenkvice (nové podanie)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Polnohospodárska a lesná výroba 28.11.2019
Chladenie transformátorov VN rozvodne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Dolný Kubín Hutnícky priemysel 28.11.2019
Územný plán obce Diviaky nad Nitricou, Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 28.11.2019
Stavebné úpravy cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Michalovce Trebišov Doprava a telekomunikácie 28.11.2019
Územný plán obce Veľká Čausa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 1 28.11.2019
Zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov činnosťou R3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 28.11.2019
Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky - Geravy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 28.11.2019
Obytný súbor Viliana, rodinný dom – typ C
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Bratislava II Iný dôvod posudzovania 28.11.2019
Dva bytové domy s polyfunkciou v Chorvátskom Grobe - Na pasienku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Senec Iný dôvod posudzovania 28.11.2019
Územný plán obce Topoľníky – Zmeny a doplnky č. 6/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 27.11.2019
„Logistické centrum Šoporňa“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Infraštruktúra 27.11.2019
Logistické centrum CARGO GROUP, SLOVAKIA, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Galanta Infraštruktúra 27.11.2019
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – rozšírenie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice I Infraštruktúra 27.11.2019
Výrobný podnik nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov Potravinársky priemysel 27.11.2019
Obytný komplex - Rastislavova
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Infraštruktúra 26.11.2019