EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Veľké Uherce, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nitriansky Banskobystrický Partizánske Prievidza Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 1 12.01.2021
Rezidencia Vinohrady Trenčín - Zlatovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 12.01.2021
Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 12.01.2021
Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Turčianske Teplice Doprava a telekomunikácie 11.01.2021
Zariadenia na zber odpadov – Zlaté Klasy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 11.01.2021
Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel - Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad Infraštruktúra 11.01.2021
Pokračovanie v činnosti rekultivácie pôvodného lesného pôdneho fondu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 11.01.2021
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský - podla § 4, ods. 1 11.01.2021
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov PRIMA-RENT, s. r. o. v k. ú. Červeník
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trnavský Hlohovec Iný dôvod posudzovania 11.01.2021
Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Galanta Polnohospodárska a lesná výroba 11.01.2021
Rozšírenie hausbótovej osady na Jaroveckom ramene Dunaja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V Iný dôvod posudzovania 11.01.2021
Modernizácia znáškovej haly č. 3 - farma Močenok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Šaľa Polnohospodárska a lesná výroba 11.01.2021
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021-2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 11.01.2021
Agroturistický areál
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.01.2021
Chovná stanica rýb, hydrogeologický prieskum územia a využitie geotermálnej vody Tvrdomestice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Topoľčany Tažobný priemysel 11.01.2021
ESO STAV – Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nitra Iný dôvod posudzovania 11.01.2021
Zmeny a doplnky č.6/2020 Územný plán mesta Trebišov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 11.01.2021
Skládka odpadov Mochovce - Úprava odpadov pred skládkovaním
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infraštruktúra 11.01.2021
Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 11.01.2021
Spoločnosť Pohronie a. s., Skládka odpadov Zvolenská Slatina – úprava odpadov pred skládkovaním a rozšírenie kapacity skládky odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 11.01.2021
Rozšírenie cintorína Nesluša
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Kysucké Nové Mesto Infraštruktúra 11.01.2021
Chovná hala pre kury s voľným výbehom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Senica Polnohospodárska a lesná výroba 11.01.2021
Remeselný pivovar a nové ubytovacie zariadenie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Trebišov Potravinársky priemysel 11.01.2021
Lom Čamovce – zvýšenie kapacity ťažby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 11.01.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 08.01.2021