EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance – zmena č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Košický Snina Sobrance Energetický priemysel 11.10.2019
ÚPN Z Štrkovecké jazero
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 07.10.2019
ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV ŠAMORÍN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 07.10.2019
SKLAD OBILIA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 07.10.2019
Výroba a plnenie PET fliaš sódovou vodou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Potravinársky priemysel 07.10.2019
IBV Horná Potôň - ÁTRIUM
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 07.10.2019
Radové rodinné domy - Moravany nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 07.10.2019
Územný plán obce Prietržka - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 2 07.10.2019
Zber a výkup odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Infraštruktúra 07.10.2019
Beladice - rozšírenie ČOV
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce Vodné hospodárstvo 07.10.2019
Zber a mechanická úprava kovových odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Žilina Infraštruktúra 07.10.2019
Mobilné zariadenie na úpravu odpadov s obsahom ropných látok (MORL)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 07.10.2019
Územný plán mesta Dudince
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Banskobystrický Levice Krupina podla § 4, ods. 1 04.10.2019
Obytný súbor FIM
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 04.10.2019
MAN Truck & Bus center Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 04.10.2019
Rekonštrukcia a modernizácia prevádzky povrchových úprav – galvanizovne Nižná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Tvrdošín Hutnícky priemysel 04.10.2019
REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ČOV KOLÁROVO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Vodné hospodárstvo 04.10.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov, Považská Bystrica, Podhradie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 04.10.2019
Lozorno – Hrubé Rúbaničky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 04.10.2019
Residence Twins, s.r.o., Stará Ivánska cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 50 064 851 - Bytový dom „RESIDENCE TWINS“, Považská Bystrica, Bytový dom „B.D. Manín“ Považská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 04.10.2019
Zvýšenie kapacity zariadenia na biodegradáciu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Infraštruktúra 04.10.2019
Logistické centrum VGP Zvolen
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 04.10.2019
Administratívno – skladovací areál firmy DETOX - navýšenie kapacity zariadenia na zneškodňovanie odpadov - NEUTRALIZAČNÁ STANICA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 04.10.2019
Územný plán obce Liptovský Trnovec - Zmeny a doplnky č. 7
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 03.10.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Petrova Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 2 03.10.2019