EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov RESTA 900x600
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 17.02.2020
Definitívne odkalisko Chalmová - nadvýšenie po kótu 310,00 m n. m.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 12.02.2020
EBA s.r.o. - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Galanta Infraštruktúra 12.02.2020
Prístavba a rozšírenie Relax centra Pečeňady
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Piešťany Tažobný priemysel 11.02.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Vyšný Klátov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice II Košice - okolie podla § 4, ods. 2 11.02.2020
„Rozšírenie výrobného areálu f. Tristone Flowtech Slovakia“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Ostatné priemyselné odvetvia 11.02.2020
Skladová a výrobná hala, prístavba, Liptovský Hrádok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Strojársky a elektrotechnický priemysel 11.02.2020
Chránička pre optický kábel
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Trenčiansky Púchov Iný dôvod posudzovania 11.02.2020
Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Levoča Vodné hospodárstvo 11.02.2020
Územný plán mesta Bardejov, Zmeny a doplnky, zmena č. 39
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 11.02.2020
Výrobňa elektrickej energie Bio CON 1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej nádrže
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 11.02.2020
Zariadenie na zber odpadov - Bertotovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 11.02.2020
Bytový a občiansky súbor stavieb Devínska Nová Ves "Pod srdcom"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 11.02.2020
I/66-057 Veľká Lomnica most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Doprava a telekomunikácie 11.02.2020
Zmeny a doplnky č.5 ÚPN-M Vranov nad Topľou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 11.02.2020
Územný plán obce Skýcov - zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nitriansky Banskobystrický Partizánske Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 2 10.02.2020
Zmeny a doplnky 03/2019 Územného plánu obce Veľká Paka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 10.02.2020
Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu, Antolská ul., Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 10.02.2020
Novostavba zariadenia pre seniorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 10.02.2020
Zberný dvor Blatná na Ostrove
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 10.02.2020
Parkovanie v meste Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trenčiansky - Iný dôvod posudzovania 10.02.2020
Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Česká republika,
Žilinský Čadca Kysucké Nové Mesto Žilina Energetický priemysel 10.02.2020
Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové, Zmena č. 8
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Doprava a telekomunikácie 10.02.2020
Územný plán obce Lendak
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1 10.02.2020
Polyfunkčný bytový dom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 10.02.2020