EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Obchodné centrum Möbelix Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 17.09.2020
Logistický areál VOLZ Sučany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Strojársky a elektrotechnický priemysel 16.09.2020
Územný plán mesta Senec
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 1 10.09.2020
EBA s.r.o. - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Galanta Infraštruktúra 10.09.2020
Betliar - Nižná Maša - Pstruhová farma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Polnohospodárska a lesná výroba 10.09.2020
Územný plán obce Bernolákovo - Zmeny a doplnky č. 1/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 10.09.2020
Automatizovaný sklad surových autoplášťov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Púchov Ostatné priemyselné odvetvia 10.09.2020
Zariadenie sociálnych služieb Podrečany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 10.09.2020
Zmeny a doplnky č. 5/2020 ÚP Obce Gerlachov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 10.09.2020
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 10.09.2020
Logistický park Opatovce kvadranty 1,2,3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 09.09.2020
Územný plán obce (UPN-O) Limbach
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky Pezinok podla § 4, ods. 1 09.09.2020
Logistické centrum firmy PTÁČEK - správa a.s., Prešov - Petrovany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infraštruktúra 09.09.2020
Výstavba a zlepšenie bezpečnsotných parametrov mostov an cestách I. triedy - I. etapa, I/9 Ladomerská Vieska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Doprava a telekomunikácie 09.09.2020
Obytná zóna, IBV Krivé kúty Skalica – 3. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Skalica Infraštruktúra 09.09.2020
Územný plán obce Pastuchov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 09.09.2020
Sk New Cabinet - Výroba kabinetov pre záložné zdroje eletrickj energie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Strojársky a elektrotechnický priemysel 09.09.2020
ZMENA A DOPLNOK č. 11 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA PARTIZÁNSKE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Partizánske podla § 4, ods. 1 09.09.2020
Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 2 ÚPN-O Podolie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trenčiansky Piešťany Myjava Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 09.09.2020
Lom Hradová - rozšírenie ťažby
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice I Ťažobný priemysel 09.09.2020
Modernizácia rekreačno - športového strediska v Levočskej Doline
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Levoča Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 09.09.2020
Zariadenie na zber, úpravu a spracovanie ostatných odpadov v existujúcom zariadení na zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.09.2020
územný plán obce Osikov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov Prešov podla § 4, ods. 1 08.09.2020
Skladový areál
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Slovensko,
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 08.09.2020
Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 08.09.2020