EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Bytové domy MUŠKÁT II – II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 13.02.2019
Nová Tehelňa Senec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 12.02.2019
Oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 11.02.2019
Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 11.02.2019
Polyfunkčný objekt Štúrova ulica Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 11.02.2019
Skladovo-administratívna budova ELETECHNIK Bernolákovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 11.02.2019
Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce Oravské Veselé
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 11.02.2019
Gemerská Ves, polder na toku Turiec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca Vodné hospodárstvo 11.02.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Sečovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 11.02.2019
B1 - Úsek Zemplímskej cyklomagistrály v katastri mesta Michalovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.02.2019
Oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 11.02.2019
Zariadenie na zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov a na zber a spracovanie starých vozidiel – prevádzka Nitra – Štúrova ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 11.02.2019
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 08.02.2019
Rozšírenie parkovísk spoločnosti SaarGummi Slovakia (Parking Area SaarGummi Slovakia)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 08.02.2019
Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 na O3.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 08.02.2019
Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Myjava podla § 4, ods. 2 08.02.2019
Základňová stanica Horskej záchrannej služby Západné Tatry - Žiar
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 08.02.2019
Základňová stanica Horeskej záchrannej služby Nízke Tatry -Sever
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 08.02.2019
Polyfunkčné objekty VLČIE MAKY a budovy obchodu, výroby a služieb
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 08.02.2019
Využitie geotermálnych vôd v lokalite Púšť
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Vodné hospodárstvo 08.02.2019
Územný plán obce Záborie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 07.02.2019
Modernizácia závlahového systému – ZP Šurany I+II
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 07.02.2019
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Územný plán sídelného útvaru Horná a Dolná Mičiná, Dolná Mičiná - Zmeny a doplnky č. 6, Hrochoťka 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 07.02.2019
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 07.02.2019
Územný plán obce Dobrá Niva, Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 07.02.2019