EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Skládka odpadov Senec – 3. etapa – Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Senec Infraštruktúra 24.02.2020
Polyfunkčné objekty VLČIE MAKY a budovy obchodu, výroby a služieb
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 24.02.2020
RYBÁREŇ sv. PETRA JELKA - ÚPRAVA HOSPODÁRSKYCH NÁDRŽÍ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 20.02.2020
Územný plán obce Snežnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina podla § 4, ods. 1 14.02.2020
Dodávka a oživenie linky na výrobu uhlíkatých zmesí a spesodusu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Poltár Ostatné priemyselné odvetvia 14.02.2020
Montážne haly IX., X.,XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Strojársky a elektrotechnický priemysel 13.02.2020
ROZŠÍRENIE AREÁLU METRANS /DANUBIA/ A.S.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 13.02.2020
„LEAF Academy Vištuk, 1. Etapa výstavby – Vykurovanie, Zmena projektu kotolne“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 13.02.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 88/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 13.02.2020
Územný plán obce Lokca - Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Tvrdošín podla § 4, ods. 2 13.02.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 88_2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 13.02.2020
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠTEFANOVÁ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Trnavský Pezinok Trnava podla § 4, ods. 1 13.02.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kecerovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 12.02.2020
KGJ Myjava, Hurbanova ul.-99kW
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Myjava Energetický priemysel 12.02.2020
Rozšírenie existujúcej prevádzky zariadenia na zber odpadov o zber starých vozidiel, a opotrebované batérie a akumulátory v Chynoranoch
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 12.02.2020
Ján Čermák – O.K. SHOOTING
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Malacky Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 12.02.2020
Skládka odpadov Nový Tekov, V. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infraštruktúra 12.02.2020
Obytný súbor Lamač
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 12.02.2020
Dobrá - zariadenie na zber odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Infraštruktúra 12.02.2020
Výrobná hala s administratívno-sociálnym vstavkom Leader Gasket Technologies, Bytča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Bytča Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 12.02.2020
Polyfunkčné bytové domy - Rezidencia Pražská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 12.02.2020
Stredisko zhodnocovania stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Stará Ľubovňa Infraštruktúra 12.02.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Drienov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 11.02.2020
„Separovaný zberný dvor Trávnica, komunálne odpady - kovy“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 11.02.2020
Spracovanie výrobkov z obilnín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Potravinársky priemysel 11.02.2020