EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Polyfunkčný komplex NOVÁ CVERNOVKA CENTURY RESIDENCE II. Etapa, časť D,E
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 21.05.2020
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Považany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 20.05.2020
Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN-O Beckov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 20.05.2020
Obaľovňa živičných zmesí Petrovany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Prešov Priemysel stavebných látok 20.05.2020
Rozšírenie obytnej zóny „Kertváros“– U2 o 8 pozemkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 20.05.2020
Rozšírenie kapacity pracoviska na spracovanie starých vozidiel – Čáry
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Infraštruktúra 20.05.2020
„Výkupňa kovového šrotu a farebných kovov“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Infraštruktúra 20.05.2020
PRÍSTREŠOK
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 20.05.2020
Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 20.05.2020
Územný plán Obce Žirany - zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 20.05.2020
Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš – mestská časť Palúdzka
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 20.05.2020
Montážne haly IX., X.,XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Strojársky a elektrotechnický priemysel 20.05.2020
MTB Okruh zručnosti/MTB SkillsPark, Modra-Piesok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 20.05.2020
Zariadenie na úpravu a spracovanie ostatných odpadov - zvýšenie zhodnocovania ostatných odpadov činnosťou R12
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 19.05.2020
Územný plán obce Ižipovce - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 19.05.2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec – aktualizácia 2019-2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Žilina podla § 4, ods. 2 19.05.2020
Zmena a doplnok č. 10/2019 ÚPN-O Veľký Slavkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 19.05.2020
Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice (komunikácie a spevnené plochy)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 19.05.2020
Muehlbauer Nitra – III. Etapa – zmena zdroja tepla
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Energetický priemysel 19.05.2020
Mobilné zhodnocovanie stavebných odpadov a zberňa zo železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Žilina Infraštruktúra 19.05.2020
Obytno-rekreačná činnosť Gárov a Jamy - Liptovská Anna
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 18.05.2020
Zmena a doplnok č. 1/2020 ÚPN-O Spišské Tomášovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 18.05.2020
,,Rekonštrukcia Eszterházyho paláca"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský - Infraštruktúra 18.05.2020
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kalná nad Hronom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 18.05.2020
Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I Energetický priemysel 18.05.2020