Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Využitie mobilných zariadení v obehovom hospodárstve
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 26.05.2023
,,Územný plán obce Liptovská Anna - zmeny a doplnky č. 2"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 26.05.2023
Výstavba skladu na tekuté hnojivá
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Michalovce Polnohospodárska a lesná výroba 26.05.2023
Farma Veľký Krtíš – zmena technológie chovu hydiny
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Veľký Krtíš Polnohospodárska a lesná výroba 26.05.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šahy 2022 - 2031
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Banskobystrický Levice Veľký Krtíš podla § 4, ods. 2 26.05.2023
Územný plán obce HALIČ – Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 26.05.2023
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov – EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Dolný Kubín Hutnícky priemysel 26.05.2023
Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - aktualizácia 2021
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 26.05.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I Infraštruktúra 26.05.2023
Recyklácia stavebného odpadu - doplnenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 26.05.2023
Skladová hala s administratívou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 26.05.2023
Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – mobilný drvič
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I Infraštruktúra 26.05.2023
Výrobné haly - Šaľa.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa Ostatné priemyselné odvetvia 26.05.2023
Rozšírenie výrobných kapacít
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Skalica Infraštruktúra 25.05.2023
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov KOV-NZPÚ, s.r.o. Novosad – I. zmena
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Infraštruktúra 25.05.2023
Územný plán obce Liptovské Sliačeb Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 25.05.2023
IBV Blaumont Stráne
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 25.05.2023
Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – zmena IV. etapy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- posudzovať
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 25.05.2023
Zariadenie na zber odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 25.05.2023
Zariadenie na zber kovových odpadov - Gelnica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Gelnica Infraštruktúra 25.05.2023
Fotovoltické elektrárne Humenné
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Humenné Energetický priemysel 25.05.2023
I/74-043 Ubľa most M7607
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Snina Vodné hospodárstvo 25.05.2023
Orešianky 2.0
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 25.05.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov typ Ölmeister
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice Infraštruktúra 25.05.2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Blh na roky 2023-2028 s výhľadom do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 1 24.05.2023