Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rozšírenie pohrebiska obce Krpeľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infraštruktúra 11.05.2021
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Stará Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 11.05.2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický - podla § 4, ods. 1 11.05.2021
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 11.05.2021
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Stakčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 11.05.2021
Zariadenie na zber odpadov - Moldava nad Bodvou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 11.05.2021
Obaľovňa živičných zmesí Petrovany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Prešovský Prešov Priemysel stavebných látok 11.05.2021
Logistické centrum Tanieriky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 11.05.2021
Agroturistický areál
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 10.05.2021
Rozšírenie výrobných kapacít
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Skalica Infraštruktúra 10.05.2021
Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 10.05.2021
Polyfunkčný dom BD AGORA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 10.05.2021
„RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ – MÝTNA Rozšírenie SO 021 – stavebný dvor č. 1 v MÚK Kriváň – dočasné strojné zariadenie“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Detva Priemysel stavebných látok 10.05.2021
Zariadenie na zber odpadov - zberný dvor - VPS Vysoké Tatry
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra 10.05.2021
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Rakúsy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 10.05.2021
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2 časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský - Doprava a telekomunikácie 10.05.2021
RETAIL BOX Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 10.05.2021
Zvýšenie kapacity zariadenia na biodegradáciu odpadov - BTT s.r.o. Cerová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Senica Infraštruktúra 10.05.2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa - I/63 Blatná na Ostrove - Vieska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Dunajská Streda Doprava a telekomunikácie 10.05.2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 10.05.2021
Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 10.05.2021
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Martin
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infraštruktúra 10.05.2021
Územný plán obce Jakubovany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 07.05.2021
Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Nováky v oblasti tepelnej energetiky na roky 2021 - 2026
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 07.05.2021
Využitie geotermálnej energie v meste Kežmarok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Kežmarok Tažobný priemysel 07.05.2021