EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Modernizácia závlahového systému - pásové zavlažovače a mobilná čerpacia stanica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 18.03.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce /ÚPN O/ Boťany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 2 14.03.2019
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica - Jamy, Turistická ubytovňa s reštauráciou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infraštruktúra 14.03.2019
Zariadenie na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu - Drienov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 13.03.2019
Rekonštrukcia prístavba skladovej haly LUNYS
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 13.03.2019
Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.7 (6b)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 13.03.2019
Močenok - zóna rodinných domov.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 13.03.2019
Územný plán obce (ÚPN-O) Kameničany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 1 13.03.2019
Zmeny a doplnky č. 3 Územného planu obce Nováčany (ÚPN-Z Nováčany Zmeny a doplnky č. 3)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 13.03.2019
Územný plán obce Čirč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 12.03.2019
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu Mesta Kremnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 12.03.2019
Zberňa železných a neželzných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 12.03.2019
REVITALIZÁCIA ZÓNY PENTAGON, BYTOVÝ DOM HRADSKÁ, BYTOVÝ DOM TALIN, REVITALIZÁCIA PARKU
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 12.03.2019
Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál Matador - I. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 12.03.2019
Závlahové systémy firmy „Medzičílizie, a.s. - širokozáberové pivotové
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 12.03.2019
Rekonštrukcia Farmy Terezov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Hlohovec Polnohospodárska a lesná výroba 12.03.2019
Zberný dvor Ilava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 12.03.2019
Obytný súbor FIM
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 12.03.2019
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 12.03.2019
Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Česká republika,
Žilinský Čadca Kysucké Nové Mesto Žilina Energetický priemysel 12.03.2019
2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE V1 v rámci realizácie projektu D4. 7.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 11.03.2019
Dobývací priestor Dubnica nad Váhom – pokračovanie v banskej činnosti (ťažba štrkopieskov)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Ilava Trenčín Tažobný priemysel 11.03.2019
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Územný plán sídelného útvaru Horná a Dolná Mičiná, Dolná Mičiná - Zmeny a doplnky č. 6, Hrochoťka 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 11.03.2019
Modernizácia závlahového systému „Jánoštelek“- širokozáberové pivotové zavlažovače, mobilné čerpacie stanice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 11.03.2019
Pokračovanie v činnosti zberu batérií a akumulátorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 11.03.2019