EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky SÚPN-O Svätý Peter č.3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 09.10.2019
Robotická farma Šenkvice (nové podanie)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Polnohospodárska a lesná výroba 09.10.2019
Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením ROCKSTER R800
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 09.10.2019
Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice Uhrovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Vodné hospodárstvo 09.10.2019
Územný plán obce Pucov - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín podla § 4, ods. 2 09.10.2019
Navrhovaná zmeny a doplnky ÚPN - Obce Nová Lesná č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 09.10.2019
Územný plán obce Opoj – Zmeny a doplnky 3/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 09.10.2019
Optimalizácia uskladňovacích a ustajňovacích priestorov Liptovský Peter
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Polnohospodárska a lesná výroba 08.10.2019
Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 08.10.2019
Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Svidník.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 08.10.2019
RYBÁREŇ sv. PETRA JELKA - ÚPRAVA HOSPODÁRSKYCH NÁDRŽÍ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 08.10.2019
Spišská Belá – Riadená skládka odpadov, 1. stavba, Optimalizácia využitia kapacity skládky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Infraštruktúra 08.10.2019
Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Vodné hospodárstvo 08.10.2019
Výrobno-obchodný areál CARAVITA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 08.10.2019
Rozšírenie prevádzky Výkupňa druhotných surovín Nemšová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 08.10.2019
Bytové domy, Kubániho ulica, Zvolen
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 08.10.2019
Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v zariadení Volcan 1600.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa Polnohospodárska a lesná výroba 08.10.2019
Projekt protipovodňovej ochrany obce Drietoma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Vodné hospodárstvo 08.10.2019
Výrobná hala 4 - Extension 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Strojársky a elektrotechnický priemysel 08.10.2019
BIA Čab galvanické linky - zmeny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Hutnícky priemysel 07.10.2019
Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa, Prievidza
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 07.10.2019
Zmena 01/2019 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 07.10.2019
Zhodnocovanie stavebných odpadov Štrkovňa - Veličná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Dolný Kubín Infraštruktúra 07.10.2019
Modernizácia rybného hospodárstva - PETYOWKA s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Tažobný priemysel 07.10.2019
Zber a mechanická úprava kovových odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Žilina Infraštruktúra 07.10.2019