Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu - sídelného útvaru Humenné
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 28.11.2022
Ukončenie činnosti lakovne FAURECIA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. a montáž exteriérových plastových dielov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Ostatné priemyselné odvetvia 28.11.2022
Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho odpadu, Hliník nad Hronom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 28.11.2022
CENTRUM MBÚ Bystré
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 28.11.2022
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov DKMK, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 28.11.2022
Územný plán regiónu Žilinského kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský - podla § 4, ods. 1 28.11.2022
Územný plán obce Jelenec - Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 28.11.2022
Centrum zhodnocovania odpadov, 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 28.11.2022
Navýšenie výrobných kapacít závodu Premac Košice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Priemysel stavebných látok 25.11.2022
Strategický park Valaliky
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice - okolie Energetický priemysel 25.11.2022
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Čaňa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 25.11.2022
Výrobný areál – Veľká Lomnica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Ostatné priemyselné odvetvia 25.11.2022
Územný plán obce Prievaly - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 25.11.2022
Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové Mesto nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 25.11.2022
Nové centrum Ružinova – Polyfunkčný bytový dom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 25.11.2022
Územný plán obce Sása, Zmeny a doplnky č.4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 24.11.2022
Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny a Odparovacia stanica kyslíka a CO2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Topoľčany Potravinársky priemysel 24.11.2022
Modernizácia striekacej linky
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Ostatné priemyselné odvetvia 24.11.2022
Mobilné zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 24.11.2022
Stavebné úpravy, prístavba skladového objektu a zmena účelu využitia časti stavby na mäsovýrobu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Potravinársky priemysel 24.11.2022
Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 24.11.2022
ÚPN obce Šarišské Michaľany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov Sabinov podla § 4, ods. 1 24.11.2022
Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN-O Trenčianska Teplá
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Ilava Trenčín podla § 4, ods. 2 24.11.2022
Zmeny a doplnky č.3 - Územný plán obce Zákamenné - oznámenie o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 24.11.2022
Územný plán obce Veľké Kršteňany Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 2 24.11.2022