Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Ivanovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 20.10.2021
Zberný dvor Popradská Košice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Infraštruktúra 19.10.2021
Prístavba oceľových dávkovacích zásobníkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 19.10.2021
Zariadenie na zber a úpravu kovových odpadov, Prakovce –rozšírenie druhov odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Gelnica Infraštruktúra 19.10.2021
Montážna a skladová hala -KRAMA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Gelnica Infraštruktúra 19.10.2021
Plán likvidácie štrkoviska - dobývací priestor Malá Bytča, lokalit "Pod búdami" v k. ú. Malá Bytča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Bytča Tažobný priemysel 19.10.2021
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BELLOVA VES
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 19.10.2021
IBV Hviezdoslavov – 56 rodinných domov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 19.10.2021
„Tranzitne silá na obilie“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 19.10.2021
„Zber odpadov a recyklačná linka na zhodnocovanie odpadov EKO-BONUS“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 19.10.2021
Územný plán obce Madunice - zmeny a doplnky 06/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 19.10.2021
„Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 19.10.2021
Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky, Nováky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Energetický priemysel 19.10.2021
Stredisko zhodnocovania odpadov prenosnými zariadeniami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 18.10.2021
Mobilné dekontaminačné zariadenie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Košický Bytča Michalovce Infraštruktúra 18.10.2021
Rozšírenie areálu spoločnosti Materasso Slovakia, s.r.o. v Oravskom Veselom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Námestovo Ostatné priemyselné odvetvia 18.10.2021
Konsolidácia výrobných procesov spoločnosti SPINEA, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov Strojársky a elektrotechnický priemysel 18.10.2021
Zlievareň hliníkových odliatkov Snina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Snina Hutnícky priemysel 18.10.2021
LOGISTICKÉ CENTRUM 4. KVADRANT
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 18.10.2021
Zber, preprava a nakladanie s odpadmi v prevádzke spoločnosti POWER BATTERY, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 18.10.2021
Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji - Zmeny a doplnky č. 1/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava II Bratislava III Pezinok Senec podla § 4, ods. 2 18.10.2021
I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Doprava a telekomunikácie 18.10.2021
Administratívny objekt AB Obchodná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 18.10.2021
Zariadenie na zber odpadov - Výkup druhotných surovín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 18.10.2021
Obec Spišský Hrušov - nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 18.10.2021