Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
HV prípojka a OST pre Continental Zvolen
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Energetický priemysel 24.11.2023
Výroba chladičov a klimatizačných jednotiek
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Strojársky a elektrotechnický priemysel 24.11.2023
IBV Markušovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 24.11.2023
Navrhované zmeny a doplnky č. 8/2023 ÚPN obce Mengusovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 24.11.2023
Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 24.11.2023
Modernizácia živočíšnej výroby AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Poltár Polnohospodárska a lesná výroba 23.11.2023
HV prípojka a OST pre hotel Tenis vo Zvolene
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Energetický priemysel 23.11.2023
Územný plán obce Čierna Voda – Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 23.11.2023
Centrum MBÚ - Šaľa.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 23.11.2023
Územný plán Obce Prochot - Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 23.11.2023
Zvýšenie kapacity ČOV Košice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice IV Košice - okolie Energetický priemysel 23.11.2023
Prestavba objektov mäsokombinátu na obytno-výrobný komplex
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Strojársky a elektrotechnický priemysel 23.11.2023
Územný plán obce Ruská Nová Ves, Zmeny a doplnky č.4/2023
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 23.11.2023
Polyfunkčná obytná zóna Lomnické jazerá
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Infraštruktúra 23.11.2023
Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Liptovský Hrádok v oblasti tepelnej energetiky
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 22.11.2023
Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – zmena IV. etapy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 22.11.2023
Komunitný plán sociálnych služieb obce Málinec na roky 2023 - 2028
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Detva Poltár podla § 4, ods. 2 22.11.2023
Územný plán obce Beladice - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 22.11.2023
Územný plán obce Dobrohošť
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 22.11.2023
I/16 UDERINÁ rekonštrukcia mosta ev. č. 16-218
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Doprava a telekomunikácie 22.11.2023
ÚZEMNÝ PLÁN, Obec Horné Mýto
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 22.11.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Horný Žitný ostrov na roky 2023 – 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 22.11.2023
Navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov a doplnenie biometánovej stanice pre bioplynovú stanicu Šamorín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 22.11.2023
Cestná fréza – mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Dolný Kubín Námestovo Infraštruktúra 22.11.2023
CITY SITE - Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 22.11.2023