EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Cesta I/66 Krupina - Obchvat
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Krupina Doprava a telekomunikácie 24.09.2020
Plán likvidácie časti ložiska tehliarskych surovín Ružomberok, rok 2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 16.09.2020
Zariadenie na úpravu použitých kuchynských olejov – výrobný areál Šenkvice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 16.09.2020
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Hažín nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 1 16.09.2020
OBYTNÝ SÚBOR BYTOVÝCH DOMOV NOVÉ URMINCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 16.09.2020
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 16.09.2020
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Kalinovo,Zmena a doplnok č. 4" - opakované prerokovanie
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 16.09.2020
Územný plán obce Krásnohorské Podhradie - Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 16.09.2020
Logistické centrum nákladnej dopravy - Budča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Strojársky a elektrotechnický priemysel 16.09.2020
Protipovodňové opatrenia v obci Slepčany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Vodné hospodárstvo 16.09.2020
Obytná zóna Trnava - Pri Orešianskej ceste
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Trnava Infraštruktúra 16.09.2020
Výrobňa asfaltových zmesí na lokalite Veľké Úľany - Nový dvor
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Galanta Priemysel stavebných látok 16.09.2020
Rekultivácia odkaliska ŽT, a.s. Žilina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Žilina Infraštruktúra 16.09.2020
MODERNIZÁCIA LINKY NA ÚPRAVU ČREPOV
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Ostatné priemyselné odvetvia 14.09.2020
Výrobná hala s administratívnou časťou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 14.09.2020
Multi Development NOVÁ NITRA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 14.09.2020
Územný plán obce Čierna Voda – Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 14.09.2020
Obytná zóna Zlatovce Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trenčiansky Trenčín Iný dôvod posudzovania 14.09.2020
Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných nebezpečných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 14.09.2020
Územný plán mesta Zlaté Moravce
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 14.09.2020
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Muráň
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 14.09.2020
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I.triedy 1.etapa I/51 Hontianske Nemce- most ev.č. 51-168
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Krupina Doprava a telekomunikácie 14.09.2020
Územný plán obce Drienovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 11.09.2020
Skládka odpadov Luštek - Úprava odpadov pred skládkovaním
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 11.09.2020
Územný plán obce Želovce, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 2 11.09.2020