EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán mesta Veľké Kapušany"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 16.01.2019
Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 09.01.2019
Zavedenie zásadnej inovácie výrobných procesov spoločnosti AGRO TAMI, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Potravinársky priemysel 09.01.2019
Eperia Prešov II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infraštruktúra 09.01.2019
Obaľovňa živičných zmesí Ketelec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II Priemysel stavebných látok 09.01.2019
Rekonštrukcia závlahového systému - AGRO-VÁH, s.r.o. Diakovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Slovensko,
Nitriansky Šaľa Polnohospodárska a lesná výroba 09.01.2019
Zvýšenie účinnosti blokov atómovej elektrárne Mochovce prostredníctvom rekonštrukcie turbosústrojov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energetický priemysel 09.01.2019
2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D4.7
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 09.01.2019
Letisko Bratislava - parkovisko pri bráne 10
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 09.01.2019
Obchodné centrum Košice - Moldavská 1. etapa a 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Infraštruktúra 09.01.2019
Inštalácia novej linky na výrobu, plnenie a balenie trvanlivého mlieka a smotany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Potravinársky priemysel 09.01.2019
Vajnorská, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 09.01.2019
Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI - LÁTKOVCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 08.01.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Sečovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 08.01.2019
Hala II – rozšírenie, areál skládky Čukárska Paka (2018)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 08.01.2019
Plán využitia územia – „R7-Hruškový"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trnavský Dunajská Streda Iný dôvod posudzovania 08.01.2019
Parkovací dom, parcela č. 2590/67 Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 08.01.2019
Územný plán obce Opatovce nad Nitrou, zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 08.01.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 08.01.2019
Krematórium – Banská Bystrica, rekonštrukcia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 08.01.2019
Výsadba ovocného sadu – DP Včelince, zriadenie kvapkovej závlahy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana:
Banskobystrický Rimavská Sobota Polnohospodárska a lesná výroba 08.01.2019
Výrobná hala na montáž prívesov a návesov Michalovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Strojársky a elektrotechnický priemysel 08.01.2019
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska vápenca v dobývacom priestore Čoltovo I.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Tažobný priemysel 08.01.2019
Územný plán Obce Veľký Lapáš - zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 08.01.2019
Športová strelnica - Gemerská Poloma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 08.01.2019