Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
„Objekt na skladovanie poľnohospodárskych a záhradkárskych hnojív – stavebné úpravy so zmenou účelu užívania“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Polnohospodárska a lesná výroba 30.11.2022
Zmeny a doplnky 03/2022 Územného plánu obce Dubovany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 29.11.2022
Územný plán obce Klčov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 29.11.2022
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský - podla § 4, ods. 1 29.11.2022
Farma hydiny Chotča
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Stropkov Polnohospodárska a lesná výroba 29.11.2022
DinoPark Liptovský Ján
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 29.11.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Hvozdnica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Bytča podla § 4, ods. 2 29.11.2022
Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v spaľovacom zariadení na farme Domafala - Jesenské
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Polnohospodárska a lesná výroba 29.11.2022
Rozvoj Severnej železničnej dráhy: úsek medzi Gänserndorf (km 32,954) a štátnou hranicou pri Bernhardsthal (km 77,993)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Doprava a telekomunikácie 29.11.2022
„Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 6 (ďalej len "ZaD")“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 29.11.2022
Areál pre agroturistiku - Maselné Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 29.11.2022
Výrobný areál GU Slovensko-rozšírenie priemyselný park Nitra Sever
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 29.11.2022
Husiná Kopačok- dobývanie nevyhradeného nerastu čadiča
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 29.11.2022
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VIESKA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 29.11.2022
KRYTÝ VONKAJŠÍ SKLAD OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 29.11.2022
Územný plán obce Vydrany – Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 29.11.2022
Kovovýroba - kompresorovňa, sklad kovového odpadu a skladovacia hala
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 29.11.2022
ČOV Dunajská Streda – intenzifikácia ČOV
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 29.11.2022
Územný plán obce Žihárec - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 2 29.11.2022
Výstavba obslužných celkov – Veľké Kosihy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Polnohospodárska a lesná výroba 29.11.2022
Logistické centrum Mokrance
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 28.11.2022
Osadenie moriacej vaničky na odmorovanie súčiastok technologických liniek
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Hutnícky priemysel 28.11.2022
Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Tovarné
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA
Prešovský Humenné Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 28.11.2022
Územný plán obce Veľká Lehota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Banskobystrický Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 1 28.11.2022
Program rozvoja mesta Tornaľa 2023 - 2027 s výhľadom do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Košický Revúca Rimavská Sobota Rožňava podla § 4, ods. 2 28.11.2022