Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Kremácia domácich zvierat
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica Polnohospodárska a lesná výroba 24.05.2022
Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov Banská Bystrica - navýšenie kapacity a prístavba haly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 24.05.2022
CHEMOLAK SMOLENICE – SKLÁDKA SMUTNÁ II, Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Trnava Infraštruktúra 24.05.2022
Územný plán obce Smižany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Košický Levoča Rožňava Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 1 24.05.2022
Zmeny a doplnky č. 4/2019 Územného plánu obce Huncovce – upravený návrh február 2022
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 24.05.2022
Veterný park Horná Kráľová – Hájske
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Nitriansky Galanta Nitra Šaľa Energetický priemysel 24.05.2022
Územný plán HSA Košice - Zmeny a doplnky č. 19
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 1 24.05.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na roky 2022-2028
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Gelnica podla § 4, ods. 1 24.05.2022
Fotovoltická elektráreň Bohunice (FVE Bohunice)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava Energetický priemysel 24.05.2022
Pokračovanie v banskej činnosti podľa plánu otvárky, prípravy a dobývania ložiska,, lokalita Mútnik, Hnúšťa na roky 2024-2053
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 24.05.2022
Inteligentná inovácia a automatizácia technológie vo výrobe sladu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Potravinársky priemysel 24.05.2022
Operačný program Slovensko
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 24.05.2022
Stavebné úpravy a udržiavacie práce potrubných rozvodov na Etylénovej jednotke
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 24.05.2022
Filtračné a analyzačné technológie pre zhodnocovanie odpadových olejov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina Infraštruktúra 24.05.2022
Polyfunkčný komplex BKD Demänová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 24.05.2022
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Trebišov Infraštruktúra 24.05.2022
Hotel Čerešne (Čerešne 3), Parkovisko Polianky a Polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne 4)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 24.05.2022
Most M368 na ceste II/582 cez Remetský potok za obcou Poruba pod Vihorlatom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Sobrance Doprava a telekomunikácie 24.05.2022
Cesta I/61 Bratislava - Senec (zmena č. 1)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Bratislava III Senec Doprava a telekomunikácie 24.05.2022
TZB produkt - AREÁL PREVÁDZKY TREBATICE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 23.05.2022
Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Košická Polianka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice IV Košice - okolie podla § 4, ods. 2 23.05.2022
Územný plán mesta Senica - Zmeny a doplnky č. 09
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 23.05.2022
Zberný dvor Oščadnica - doplnenie odpadov do súhlasu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Infraštruktúra 23.05.2022
Zberný dvor mesta Krásno nad Kysucou – doplnenie odpadov do súhlasu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Infraštruktúra 23.05.2022
Modernizácia zberného dvora v obci Zborov nad Bystricou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Čadca Infraštruktúra 23.05.2022