EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Domov sociálnych služieb ASA Building Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 13.09.2019
Plán likvidácie lomu Bor (Spišská Teplica)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Prešovský Poprad Infraštruktúra 13.09.2019
Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa Energetický priemysel 11.09.2019
Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín Martin Žilina podla § 4, ods. 2 11.09.2019
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA STARÁ ĽUBOVŇA ZMENY A DOPLNKY č.2/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 11.09.2019
D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Doprava a telekomunikácie 11.09.2019
Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské Bohunice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
ESPOO dohovor: 3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu. - výlučne na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste ako boli vyprodukované.
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 11.09.2019
Parkovisko Chopok juh – Krupová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Brezno Infraštruktúra 11.09.2019
Rekonštrukcia Farmy Terezov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Hlohovec Polnohospodárska a lesná výroba 11.09.2019
NOVÉ VINICE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 11.09.2019
Mobilné drviace jednotky TEREX PEGSON Metrotrak 900x600 a RESTA KH3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Martin Infraštruktúra 11.09.2019
Výstavno-predajné centrum Merkury Market Trnava – Výstavno-predajná hala a skladová hala, k. ú. Modranka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra 11.09.2019
Nakladanie so starými vozidlami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 11.09.2019
Uzemný plán obce Žikava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Nitriansky Partizánske Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 11.09.2019
Zhodnocovanie odpadu mobilným drviacim zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 11.09.2019
Územný plán obce Rudinka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina podla § 4, ods. 1 11.09.2019
Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 11.09.2019
Umiestnenie strojárskej linky a výroby v zrekonštruovanej hale bývalej firmy NOVOKER Lučenec - nové technologické linky a využitie skladových priestorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Strojársky a elektrotechnický priemysel 10.09.2019
Rekonštrukcia taviaceho agregátu TA5 v Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Ostatné priemyselné odvetvia 10.09.2019
Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Rakúsko, Maďarsko,
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 10.09.2019
Obytná zóna Pod Borinou, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 10.09.2019
Zmena užívania budovy trafostanice na skladové a garážové priestory
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 10.09.2019
Prístrešok „SPERRLAGER“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 10.09.2019
Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Malé Dvorníky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 10.09.2019
Zóna HBV/ IBV a IS, Hliny 1 - juh, Nová Dubnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 10.09.2019