EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Šaštín - Kúty, KRŽZ, koľ. č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Doprava a telekomunikácie 14.01.2021
Bioplynová stanica Sklabiná - rozšírenie materiálovej základne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 14.01.2021
I/15 - 014 STROPKOV MOST
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stropkov Doprava a telekomunikácie 14.01.2021
Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava I Bratislava III Bratislava IV Doprava a telekomunikácie 14.01.2021
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov MOBICAT MC 100 R EVO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Michalovce Infraštruktúra 14.01.2021
Zariadenie na úpravu a spracovanie ostatných odpadov - zvýšenie zhodnocovania ostatných odpadov činnosťou R12
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 14.01.2021
Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 14.01.2021
Územný plán obce Nižný Hrušov - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Košický Vranov nad Topľou Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 1 14.01.2021
Lagúna na digestát 10 000 m3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Banskobystrický Lučenec Iný dôvod posudzovania 14.01.2021
Zberňa kovových odpadov a batérií Sokoľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 13.01.2021
„BUDOVA NA SKLADOVANIE A BALENIE MATERIÁLU“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 13.01.2021
IPR EBO 10178/6 - SO 525 - stanovište mobilných dieselgenerátorov EBO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 13.01.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianske Kostoľany 2021-2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 13.01.2021
Využitie existujúceho areálu na zhodnocovanie odpadov v lokalite Šamorín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 13.01.2021
Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 12.01.2021
Zmena a doplnok č. 5/2020 - Územný plán obce Valaliky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 12.01.2021
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Poproč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 12.01.2021
Čiastočná rekultivácia lomu Detva - Piešť
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Detva Lučenec Infraštruktúra 12.01.2021
Navýšenie množstva starých vozidiel
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Skalica Infraštruktúra 12.01.2021
Územný plán obce Veľké Uherce, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nitriansky Banskobystrický Partizánske Prievidza Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 1 12.01.2021
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska dolomitov a vápencov v dobývacom priestore Rožňové Mitice na obdobie rokov 2019-2029
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Trenčín Tažobný priemysel 12.01.2021
Rezidencia Vinohrady Trenčín - Zlatovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 12.01.2021
ZMENA ZÁMERU VÝROBY ETANOLU V PREVÁDZKE ENVIRAL, a. s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Energetický priemysel 12.01.2021
Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Galanta Polnohospodárska a lesná výroba 11.01.2021
Chovná stanica rýb, hydrogeologický prieskum územia a využitie geotermálnej vody Tvrdomestice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Topoľčany Tažobný priemysel 11.01.2021