Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Recyklačná linka na recykláciu Li-Ion batérií, Voderady
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 21.10.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský - podla § 4, ods. 1 21.10.2021
Bytový dom a objekt občianskej vybavenosti, Rybárske, Martin - Priekopa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin Infraštruktúra 21.10.2021
Územný plán obce Zohor – Zmeny a doplnky č. 8
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 21.10.2021
Zmeny 02/2021 Územného plánu obce Bojničky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 21.10.2021
Zníženie emisnej záťaže a zvýšenie účinnosti vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v teplárni Považská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Energetický priemysel 20.10.2021
Územný plán obce Kostolná pri Dunaji - zmeny a doplnky č. 6/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 20.10.2021
Polyfunkčný objekt "Brány"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 20.10.2021
Vyšná Hutka –protipovodňové opatrenia na pravom brehu Torysy vrkm 4,247
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Vodné hospodárstvo 20.10.2021
Ťažba štrkopieskov v Dobývacom priestore Čaňa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 20.10.2021
Konverzia horninových štruktúr v CHÚ Kecerovce na podzemný zásobník zemného plynu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 20.10.2021
Rozšírenie logistického centra, Magna PT s. r. o
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Košice - okolie Strojársky a elektrotechnický priemysel 20.10.2021
Výrobný areál SWEP Kechnec – 7. etapa (Prístavba haly)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Košice - okolie Strojársky a elektrotechnický priemysel 20.10.2021
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v lome Slanec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 20.10.2021
Ložisko kaolínu - Rudník
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 20.10.2021
Mercedes Truck Servis, Mercedes Showroom a Servis PKW Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 20.10.2021
„Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Nové Zámky“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 20.10.2021
Územný plán obce ( ÚPN - O) Valaliky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 20.10.2021
Obec Rudník - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 20.10.2021
Zmeny a Doplnky č. 4 Územného plánu mesta Turzovka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Bytča Čadca Žilina podla § 4, ods. 2 20.10.2021
Mobilné stredisko obehového hospodárstva
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 20.10.2021
Filtračná stanica olejov v USSK – zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Košice II Infraštruktúra 20.10.2021
Územný plán obce Boldog
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 1 20.10.2021
Územný plán obce Ivanovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 20.10.2021
Zberný dvor Popradská Košice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Infraštruktúra 19.10.2021