EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 15.11.2019
Územný plán obce Lomnička
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 14.11.2019
Územný plán obce (ÚPN-O) Kameničany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 1 12.11.2019
Rozšírenie ťažby ložiska Hontianske Trsťany - Hrondín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Tažobný priemysel 12.11.2019
Uzavretie a rekultivácia I. až IV. etapy skládky tuhého komunálneho odpadu v obci Iža
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 12.11.2019
„Územný plán obce Pusté Úľany – Zmeny a doplnky č. 1“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 12.11.2019
Modernizácia výrobne UGL
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 12.11.2019
Reštaurácia „ Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Banskobystrický Ružomberok Banská Bystrica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 12.11.2019
Modernizácia znáškových hál – farma Močenok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Polnohospodárska a lesná výroba 12.11.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Levice, Nádražný rad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infraštruktúra 12.11.2019
Protipovodňové opatrenie IBV Horné Ozorovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Vodné hospodárstvo 12.11.2019
"Rozšírenie parkoviska/KASAI SLOVAKIA s.r.o."
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra 12.11.2019
CTPark Trnava, doplnenie parkovacích stojísk a rozšírenie súvisiacich spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 12.11.2019
Zmeny a doplnky č.5/2019 Územného plánu mesta Trebišov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 2 12.11.2019
Farma Stredné Plachtince – odchov nosníc
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Veľký Krtíš Polnohospodárska a lesná výroba 12.11.2019
Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 12.11.2019
Územný plán obce Kordíky, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 12.11.2019
Zber surovín Albert s.r.o., Rimavská Sobota – Zber starých vozidiel
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 12.11.2019
Rozšírenie chovu rýb v lokalite Poprad - Veľká
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Polnohospodárska a lesná výroba 11.11.2019
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Nižný Klátov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice II Košice - okolie podla § 4, ods. 1 11.11.2019
CENTRUM RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKY A VESLOVANIA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 11.11.2019
Doplnenie chemických látok a prípravkov v procese čistenia odpadových vôd a chemických látok v procese predúpravy KTL v spoločnosti KTL ZM, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Zlaté Moravce Hutnícky priemysel 11.11.2019
Golfový areál Podhorie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Štiavnica Žiar nad Hronom Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.11.2019
Zmena 01/2019 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 11.11.2019
Zmena 04/2019 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien: Lokalita A – Úprava regulatívov, - Priemet ÚPN CMZ Trnava – Zmena 01/2018, - Priemet ÚPN-Z Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c), Lokalita C – Obytný súbor Alžbetin park, Lokalita E – Nízkopodlažná zástavba na Ulici Pavla Mudroňa, Lokalita F – Nízkopodlažná zástavba na Ulici Coburgova, Lokalita G – Bytová výstavba Hattalova – Koniarekova ul.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 11.11.2019