EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
I/18 Turany - Most 303
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Doprava a telekomunikácie 18.09.2020
Rozšírenie skládky drevnej štiepky Martinská teplárenská, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Martin Energetický priemysel 18.09.2020
Zmeny a doplnky 05/2020 Územného plánu obce Lošonec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 18.09.2020
Nájomné bytové domy B, C, D - Malinová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 18.09.2020
CITY TOWER, Garbiarska, Košice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Infraštruktúra 18.09.2020
Zmeny a doplnky č,1 Územného plánu obce Vtáčkovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Košický Prešov Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.09.2020
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Zlatá Idka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Gelnica Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.09.2020
Územný plán obce Nemce - Zmena a doplnok č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 18.09.2020
Územný plán obce Malachov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 18.09.2020
Zmena 06/2020 Územného plánu mesta Trnava v znení neskorších zmien Lokalita R1, R2, S, T, U, V, W
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 18.09.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Nižná Kamenica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 17.09.2020
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kysucký Lieskovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Čadca Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2 17.09.2020
Územný plán obce Heľpa, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 17.09.2020
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 1 etapa I/18 ľubeľa-Liptovský Mikuláš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Liptovský Mikuláš Doprava a telekomunikácie 17.09.2020
Zariadenie na zber a úpravu ostatných odpadov a na zber batérií a akumulátorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 17.09.2020
Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 17.09.2020
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Trebišov Infraštruktúra 17.09.2020
Zmena využitia objektu 760-II.3,4,5:V1 - skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu „Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 17.09.2020
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Púchov, Trenčianska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Púchov Infraštruktúra 17.09.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Obve Poľný Kesov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 17.09.2020
Aktualizácia stavu chovu ošípaných na farme Kovarce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba 16.09.2020
Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Gyňov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 16.09.2020
Vypieranie NH3 a TZL z cyklónu 2355 na prevádzke Močovina 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 16.09.2020
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 16.09.2020
Územný plán obce Stráňavy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 16.09.2020