EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rozšírenie pracoviska zberu druhotných surovín, prevádzka Tornaľa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Revúca Infraštruktúra 28.05.2020
Elastorsa Martin - rozšírenie výroby, linka L3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 25.05.2020
Porsche Werkzeugbau s.r.o. – technologické centrum
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trnavský Trenčiansky Piešťany Nové Mesto nad Váhom Iný dôvod posudzovania 25.05.2020
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 25.05.2020
Územný plán obce Čirč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 25.05.2020
Dočasná výrobná linka Lednické Rovne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Púchov Strojársky a elektrotechnický priemysel 22.05.2020
Zariadenie na zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Infraštruktúra 22.05.2020
„Oremus farm Bánov“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 22.05.2020
STD nádrže na vodu - nové konanie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Ostatné priemyselné odvetvia 22.05.2020
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Bzince pod Javorinou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 22.05.2020
Tréningové centrum
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Kežmarok Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 22.05.2020
Územný plán obce Veľká Lomnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 1 22.05.2020
Zmeny a doplnky (február 2019) č. 3/2019 Územného plánu obce Huncovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 22.05.2020
„Územný plán obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce Zmeny a doplnky 02 v k.ú. Bačkovík“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 22.05.2020
Územný plán mesta Hnúšťa, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 21.05.2020
Výroba betónovej zmesi Vrakunská cesta, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Priemysel stavebných látok 21.05.2020
Územný plán obce Sása – Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 21.05.2020
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský - podla § 4, ods. 1 21.05.2020
Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 21.05.2020
Nová absorbčná veža ClO2 v Mondi SCP, a. s. Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 21.05.2020
Meranie rádioaktivity zásielok so železným šrtom - Košice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Košice IV Infraštruktúra 21.05.2020
Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Ľubeľa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 21.05.2020
Herbik, s.r.o. - Výroba želatínových cukríkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Potravinársky priemysel 21.05.2020
Monitorovací systém prístavov
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
ESPOO dohovor: Iný dôvod posudzovania
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Rakúsko, Maďarsko,
Bratislavský Nitriansky Bratislava I Bratislava II Bratislava V Komárno Doprava a telekomunikácie 21.05.2020
Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Vodné hospodárstvo 14.05.2020