EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Inžinierske siete DNV
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 18.03.2019
Rozšírenie výroby - zmena v užívaní časti stavby skladu materiálov a hotových výrobkov, SHC Šaľa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Ostatné priemyselné odvetvia 18.03.2019
Zariadenie na zber, spracovanie a zhodnocovanie odpadov - rozšírenie činnosti a kapacity
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 18.03.2019
Výrobný areál ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o. , Dolné Hony, Nitra – rozšírenie 1. etapy výrobnej haly (energetický blok)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 18.03.2019
Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky – I. a II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 18.03.2019
Zberný dvor v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 18.03.2019
Polyfunkčný dom MANHATTAN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 18.03.2019
Automatická závesová linka Ni-Zn
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nitra Hutnícky priemysel 18.03.2019
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 15.03.2019
Výstavno-predajné centrum Mercury Market Trnava – Výstavno-predajná hala a skladová hala, k. ú. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra 15.03.2019
Územný plán obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 3/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 15.03.2019
Diaľnica D1 Budimír - Bidovce
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie Doprava a telekomunikácie 15.03.2019
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 15.03.2019
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 15.03.2019
Obchodné centrum Košice - Moldavská 1. etapa a 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Infraštruktúra 15.03.2019
Rekonštrukcia závlahového systému Ovocný sad Vlčany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Slovensko,
Nitriansky Šaľa Polnohospodárska a lesná výroba 15.03.2019
Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 14.03.2019
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Šajdíkove Humence
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 14.03.2019
Tepelné prepojenie kotolní CK31 - CK34, Šaľa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa Energetický priemysel 14.03.2019
Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 na O3.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 14.03.2019
Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej linky.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 14.03.2019
Rekonštrukcia závlahového systému - AGRO-VÁH, s.r.o. Diakovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Slovensko,
Nitriansky Šaľa Polnohospodárska a lesná výroba 14.03.2019
Pivovar Gastonia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Potravinársky priemysel 13.03.2019
Zvieracie krematórium - Volkan 750
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Senica Polnohospodárska a lesná výroba 13.03.2019
„Firma CIKAUTXO SK, s.r.o., Spracovanie gumy a výrobkov z gumy“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Ostatné priemyselné odvetvia 13.03.2019