Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán mesta Rimavská Sobota - Zmeny a doplnky č.7
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 13.05.2021
Zariadenie na zber a úpravu odpadov - zmena činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 13.05.2021
Územný plán obce Breza - oznámenie o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 1 13.05.2021
VINN LAKE RESIDENCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Infraštruktúra 13.05.2021
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Dvorníky - Včeláre
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie Rožňava podla § 4, ods. 2 13.05.2021
Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 6)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 13.05.2021
Expozícia zvierat
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 13.05.2021
Nákupné centrum Žitavia a doplnkové služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 13.05.2021
Rozšírenie parkoviska - Adient Slovakia s.r.o. pôvodného zámeru Johnson Controls Lučenec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 13.05.2021
Bory Nádvorie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 13.05.2021
Výrobný závod na karavany, Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Strojársky a elektrotechnický priemysel 13.05.2021
Výrobno-skladová Hala "I" SLOVAKTUAL Pravenec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Ostatné priemyselné odvetvia 12.05.2021
Zvýšenie efektívnosti zariadenia na úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 12.05.2021
Územný plán obce Veľká Lúka - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 12.05.2021
Územný plán obce Kostolná pri Dunaji - zmeny a doplnky č. 6/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 12.05.2021
Územný plán obce Vrícko
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Žilinský Prievidza Martin Turčianske Teplice Žilina podla § 4, ods. 1 12.05.2021
„Nízkouhlíková stratégia obce Veľký Kýr“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 12.05.2021
"Nízkouhlíková stratégia mesta Nová Baňa"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žarnovica podla § 4, ods. 1 12.05.2021
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIAOBCE PLAVEČ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 12.05.2021
Nemocnica sv. Michala - búracie práce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 12.05.2021
Spoločnosť Pohronie a. s., Skládka odpadov Zvolenská Slatina – úprava odpadov pred skládkovaním a rozšírenie kapacity skládky odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 12.05.2021
HPP3 - Prevádzka na výrobu vodíka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 12.05.2021
Pozberová úroda a skladovanie ovocia - SO.01 - Príjem a skladovanie ovocia, časť úprava technológie chladenia a sklad pesticídov a prípravkov na ochranu rastlín - Miloslavov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Energetický priemysel 11.05.2021
Obaľovňa živičných zmesí Petrovany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Prešovský Prešov Priemysel stavebných látok 11.05.2021
Logistické centrum Tanieriky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 11.05.2021