EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja dobývací priestor Rajec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 18.02.2019
Vajnorská, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 18.02.2019
RETAIL PARK Námestovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 18.02.2019
Technická rekultivácia lomu Ložisko Varín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 15.02.2019
Stredisko výroby asfaltových zmesí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Priemysel stavebných látok 15.02.2019
Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 15.02.2019
Obchodné centrum Bytča- Thurzove sady
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Bytča Infraštruktúra 15.02.2019
Priemyselný areál Žarnovica – výstavba tepelného a elektrického zdroja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Energetický priemysel 15.02.2019
Územný plán mesta Košice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 1 15.02.2019
Obytný súbor FIM
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 15.02.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov-Nitra, Pražská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 14.02.2019
Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surivín - Bátovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 14.02.2019
Polyfunkčný komplex Dlhé Diely
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 14.02.2019
Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Infraštruktúra 14.02.2019
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov – doplnenie nových druhov zhodnocovaných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 14.02.2019
Územný plán obce (ÚPN-O) Kameničany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 1 14.02.2019
Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Doprava a telekomunikácie 14.02.2019
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulvoa Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 14.02.2019
Zberné naftové stredisko Dúbrava – zapojenie sond Jakubov 63 a 64
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 14.02.2019
Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2019, zmena č. 11
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 14.02.2019
Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr. Nitra-Čermáň-Rz. 110 kV Veľký Ďur
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky - Energetický priemysel 14.02.2019
Doplnenie vstupných surovín do BPS Lipová 1 s.r.o. o odpady kategórie ostatné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 14.02.2019
Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 14.02.2019
Zariadenie na zber odpadov Humenné, ul. Osloboditeľov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Humenné Infraštruktúra 14.02.2019
Futbal Tatran aréna v Prešove
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 14.02.2019