Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Polyfunkčný súbor NIVI
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 26.05.2022
Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec Tažobný priemysel 26.05.2022
I/16 Vidiná – rekonštrukcia mosta ev. č. 16 – 226
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Doprava a telekomunikácie 26.05.2022
Územný plán obce Veľké Chlievany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 1 26.05.2022
Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský - podla § 4, ods. 1 26.05.2022
Územný plán obce Horné Orešany – Zmeny a doplnky 03/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 26.05.2022
Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 26.05.2022
Obytný komplex Laurin dvor
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 26.05.2022
Rusovce Sever, dopravná a technická infraštruktúra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 26.05.2022
Územný plán obce Dlhá – Zmeny a doplnky 5/2020
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 25.05.2022
IBV Pivovar
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Infraštruktúra 25.05.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Slaská
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 25.05.2022
Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice – SECAP
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 1 25.05.2022
Zberný dvor Poproč
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 25.05.2022
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov – EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Dolný Kubín Hutnícky priemysel 25.05.2022
Výstavba polyfunkčného komplexu „Pražská“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 25.05.2022
Autoumváreň, Senec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 25.05.2022
IBV Dvorníky Pod Ráblom I.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 25.05.2022
IPR M51802 – SO510/1-01 Základy transformátorov, zberná nádrž olejov ZN01
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energetický priemysel 25.05.2022
Zhodnocovanie neželezných kovov, prevádzka Spišské Vlachy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 25.05.2022
Záchytné parkovisko Trenčín Východ – Pred poľom
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 25.05.2022
Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad - POMI - LÁTKOVCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Prievidza Polnohospodárska a lesná výroba 25.05.2022
Areál obaľovačky asfaltových zmesí, Mýtna
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Lučenec Priemysel stavebných látok 25.05.2022
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBCHODNÉHO DOMU NA POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 24.05.2022
Sklad odpadových batérií a akumulátorov - Podunajské Biskupice
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 24.05.2022