Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 1/2021 Územného plánu mesta Hurbanovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 22.10.2021
Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Doprava a telekomunikácie 22.10.2021
Obec Hnilec - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 22.10.2021
Obec Danišovce - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 22.10.2021
Výroba kŕmnych zmesí – optimalizácia výroby, k.ú. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Trnava Potravinársky priemysel 22.10.2021
Parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste, Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 22.10.2021
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Košický - podla § 4, ods. 1 22.10.2021
Obec Betlanovce - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 22.10.2021
OCEĽOVÝ PRÍSTREŠOK K VÝROBNEJ HALE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 22.10.2021
CTPark Krásno nad Kysucou KNK1 – Extenzia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Strojársky a elektrotechnický priemysel 22.10.2021
Zmena 11/2021 Územného plánu mesta Trnava v znení neskorších zmien: Lokalita T – Komerčno-podnikateľská zóna Koniarekova ul., Lokalita U – Doplnenie regulatívov pre kód funkčného využitia Z O6 – Plochy krajinnej zelene, Lokalita V – Doplnenie svetlotechnických regulatívov na území CMZ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 22.10.2021
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ROHOVCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 22.10.2021
Malo-podlažná bytová zástavba - MALÁ CEVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 22.10.2021
Obec Chrasť nad Hornádom - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 22.10.2021
Územný plán obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 22.10.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dolný Kubín na obdobie 2021 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín podla § 4, ods. 1 22.10.2021
Obec Spišské Tomášovce - nízkouhlíková stratégia - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 22.10.2021
Obec Olcnava - nízkouhlíková stratégia - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 22.10.2021
Obec Vítkovce - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 22.10.2021
Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 22.10.2021
Obytný súbor Borovicový Háj, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 22.10.2021
Prístavba administratívneho objektu a expedičnej haly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 22.10.2021
Zariadenie na zber odpadov, Modernizácia skladového hospodárstva
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice IV Infraštruktúra 22.10.2021
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 21.10.2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ŠUmiac na obdobie 2021-2028
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 2 21.10.2021