Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rozšírenie cintorína v k.ú. Láb
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 17.05.2021
Nízkouhlíková stratégia pre územie Mesto Tisovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 17.05.2021
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA TRIANGEL 2
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský - Infraštruktúra 17.05.2021
„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Vyšná Šebastová“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 17.05.2021
„VÝSTAVBA NÁKUPNÉHO STREDISKA PIRITOV – II. etapa“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 17.05.2021
I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec, križovatka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Doprava a telekomunikácie 17.05.2021
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 17.05.2021
Zmeny a doplnky č.6 ÚPN mesta Vranov nad Topľou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 17.05.2021
Výrobné haly VT1 a VT2 - Priemyselný park Ferovo - Vranov nad Topľou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou Strojársky a elektrotechnický priemysel 17.05.2021
Rekreačno-športový areál
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 17.05.2021
Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava I Bratislava III Bratislava IV Doprava a telekomunikácie 17.05.2021
Územný plán obce Šintava - Zmeny a doplnky č. 4/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 17.05.2021
Obytné územie TN Juh Vápenice - Vilová štvrť Katarínky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 17.05.2021
Brečtanová alej
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 17.05.2021
Rozšírenie výrobných priestorov firmy NEUMAN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Žarnovica Hutnícky priemysel 14.05.2021
Koncepcia rozvoja mesta Hnúšťa v tepelnej energetike: štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č. 952/2005
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 14.05.2021
Nízkouhlíková stratégia pre územie VSP Južný Gemer
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 14.05.2021
Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malý Gemer
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 14.05.2021
Implementácia projektu Beta+ do Lakovne H2a
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Hutnícky priemysel 14.05.2021
Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Cerovina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 14.05.2021
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - štiepkovač
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Poltár Infraštruktúra 14.05.2021
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 14.05.2021
Podpora inteligentných inovácií spoločnosti Pöttinger stroje, s.r.o. - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Strojársky a elektrotechnický priemysel 14.05.2021
Územný plán obce Dolné Srnie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 1 14.05.2021
Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 13.05.2021