EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Efektivizácia procesu úpravy odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Infraštruktúra 23.09.2020
DUBOVÁ – zberný dvor odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 23.09.2020
NOVÉ ČERMANY
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 23.09.2020
Navrhované zmeny a doplnky ÚPN - mesta Poprad č. .../2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 23.09.2020
Agroturistický areál
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 22.09.2020
Ubytovacie zariadenie v areáli Trenčianska ul., Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský - Energetický priemysel 22.09.2020
Doplnenie - Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia mesta Sabinov na roky 2020-2030“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 22.09.2020
Rozšírenie Logistického parku Vector Parks (Malý Šariš)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Strojársky a elektrotechnický priemysel 22.09.2020
Nízkouhlíková stratégia mesta Sabinov na roky 2020-2030“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 22.09.2020
Nová absorbčná veža ClO2 v Mondi SCP, a. s. Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 22.09.2020
Program rozvoja obce Vyšné nad Hronom 2019-2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 22.09.2020
"Sušiaca a granulačná linka - Bioplynová stanica Veľké Bierovce" - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 22.09.2020
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad, II. etapa - úseky v rámci okresu Zvolen (most 526-009 cez potok Litava)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Doprava a telekomunikácie 22.09.2020
Zmena 12/2020 Územného plánu obce Cífer
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 21.09.2020
Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru) - zmena navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou Energetický priemysel 21.09.2020
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Chmeľová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 2 21.09.2020
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Nová Kelča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 21.09.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Územný plán obec Leles
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 2 21.09.2020
Územný plán obce Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 21.09.2020
Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel - Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Poprad Infraštruktúra 21.09.2020
Územný plán obce Liptovská Štiavnica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 1 21.09.2020
Navýšenie miery zberu a zhodnocovania odpadov z elektrozariadení – prevádzka Šarišské Michaľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Sabinov Infraštruktúra 21.09.2020
„Výkup farebných kovov, železného šrotu a papiera, Úľany nad Žitavou“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 21.09.2020
Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 18.09.2020
Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly -Zmeny a doplnky č. 16
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 18.09.2020