Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla ako náhrada za súčasné zdroje v SCZT Západ
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Energetický priemysel 28.03.2023
Martinské terasy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin Infraštruktúra 28.03.2023
Územný plán zóny Senec – Margovo pole
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Senec Infraštruktúra 28.03.2023
Zmena a doplnok č. 2/2021 ÚPN-O Švábovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 28.03.2023
Navrhované zmeny a doplnky ÚPN - Obce Nová Lesná č. 7
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 28.03.2023
CENTRUM MBÚ Bystré
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 28.03.2023
Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu obce Liptovská Osada
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 27.03.2023
Zber, preprava a nakladanie s odpadmi v prevádzke spoločnosti POWER BATTERY, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 27.03.2023
Mobilné zariadenia na recykláciu stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Detva Infraštruktúra 27.03.2023
Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Rabča zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 27.03.2023
Zmena projektovanej kapacity odchovu mládok, farma Budmerice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Polnohospodárska a lesná výroba 27.03.2023
Vitality Rezort - Štôla
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infraštruktúra 27.03.2023
Mechanicko-biologická úprava na Skládke odpadov Handlová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 24.03.2023
Mobilné zariadenie na úpravu odpadov s obsahom ropných látok (MORL)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec Infraštruktúra 24.03.2023
MATADOR Automotive Vráble a.s. - prístavba haly pre lisovanie za tepla
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 24.03.2023
Obchodno-výrobno-skladová zóna N-PARK Nitra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 24.03.2023
„Rozšírenie bioplynovej stanice Borcová o biometánovú stanicu a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Turčianske Teplice Energetický priemysel 24.03.2023
DinoPark Liptovský Ján
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 24.03.2023
Územný plán mesta Trstená zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 24.03.2023
Územný plán obce Bodorová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Turčianske Teplice podla § 4, ods. 1 24.03.2023
Nové električkové trate v Bratislave, úsek Košická
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 24.03.2023
Rusovce Sever, dopravná a technická infraštruktúra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 24.03.2023
Chicken Meals s.r.o., Prevádzka Hydinárska farma Úbrež
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Sobrance Polnohospodárska a lesná výroba 24.03.2023
I/61 Most č. 61-055, 056, Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Doprava a telekomunikácie 24.03.2023
Prístavba AB a nabíjacej stanice Vaillant Trenčianske Stankovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Strojársky a elektrotechnický priemysel 24.03.2023