Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Veličná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín Námestovo podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Zariadenie na zhodnocovanie odpadových olejov Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 20.09.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu SESTAV
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Púchov Infraštruktúra 20.09.2023
Martin - Kalnô, Mechanicko-biologická úprava odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Infraštruktúra 20.09.2023
„Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Žarnovica v oblasti tepelnej energetiky“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica podla § 4, ods. 1 20.09.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Horný Žitný ostrov na roky 2023 – 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Program rozvoja obce Šarišské Michaľany na roky 2023 – 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov Sabinov podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Prestavba liečebného domu Skalka, Rajecké Teplice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infraštruktúra 20.09.2023
Územný plán zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Územný plán obce Horné Obdokovce - zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky - haly F, G
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 20.09.2023
PC RETAIL II
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 20.09.2023
Územný plán obce Predajná, Zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 20.09.2023
POINT Revúca
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca Infraštruktúra 20.09.2023
„Prevádzkový areál firmy PETRO SK, Žilina“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Potravinársky priemysel 20.09.2023
„Územný plán obce Kamenný Most“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 20.09.2023
Program rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 – 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 19.09.2023
Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Kežmarok Vodné hospodárstvo 19.09.2023
IBV Šišov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra 19.09.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Prešov Infraštruktúra 19.09.2023
IBV Markušovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 19.09.2023
Územný plán obce Močenok - Zmeny a doplnky č. 4.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 19.09.2023
Recyklácia stavebného odpadu - nové triediace zariadenie - zaslanie oznámenia o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 19.09.2023
Zariadenie na zber odpadov Zbyňov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Žilina Infraštruktúra 19.09.2023
Investície do prevádzky mäsovýroby LKD Seed s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Potravinársky priemysel 19.09.2023