EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Vybudovanie automatického závlahového systému sadu cez samostatné kvapkovače
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Polnohospodárska a lesná výroba 22.03.2019
„ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT“ (opravárenská dielňa nákladnej dopravy)“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infraštruktúra 22.03.2019
Prevádzka KP a EH pri ČOV Petržalka, Rekonštrukcia budovy a linky odvodnenia kalu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 22.03.2019
Zvýšenie ročnej ťažby andezitu v dobývacom priestore Ruskov do 200 000 ton ročne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 21.03.2019
Zmeny a doplnky č. 2 -Obec Mojmírovce v rôznach lokalitách obce.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 21.03.2019
Nová Ves nad Žitavou - farma na chov ryb
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 21.03.2019
Zberný dvor Považská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 21.03.2019
Zariadenie na zber odpadov v obci Reca - rozšírenie zoznamu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 21.03.2019
Cesta I/64 Komárno, obchvat
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Doprava a telekomunikácie 21.03.2019
Územný plán sídelného útvaru Tornaľa – Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 21.03.2019
Územný plán mesta Fiľakovo- Zmena a doplnok č.11 - oznámenie o vypracovaní SD
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 20.03.2019
Spoločný územný plán obcí Hul a Radava, Obec Hul Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 20.03.2019
Obchodné centrum Považská Bystrica – úprava existujúcich parkovacích plôch a výstavba nového parkovacieho domu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 20.03.2019
Farma Príbelce – chov hydiny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Veľký Krtíš Polnohospodárska a lesná výroba 20.03.2019
Územný plán obce Domaniža
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Žilina podla § 4, ods. 1 20.03.2019
Zberné naftové stredisko Dúbrava – zapojenie sond Jakubov 63 a 64
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 20.03.2019
Rozšírenie kapacity výroby v prevádzke spoločnosti Tubex Slovakia, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Žarnovica Ostatné priemyselné odvetvia 20.03.2019
Nakladanie s odpadmi MC
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 20.03.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov, Považská Bystrica, Podhradie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 20.03.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Trnava, Mikovíniho
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra 20.03.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Trnava (areál TAZ)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra 20.03.2019
Zmena plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska magnezitu Jelšava – Dúbravský masív v Dobývacom priestore Jelšava v období 2022 – 2041
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Revúca Tažobný priemysel 19.03.2019
Doplnenie vstupných surovín do BPS Lipová 1 s.r.o. o odpady kategórie ostatné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 19.03.2019
Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský - podla § 4, ods. 1 19.03.2019
Výrobný areál FIEROWINE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Potravinársky priemysel 19.03.2019