EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Skládka odpadov Senec – 3. etapa – Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Senec Infraštruktúra 15.10.2019
IBV - POD KIRBARGOM
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Infraštruktúra 15.10.2019
Doškoľovacie centrum
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 15.10.2019
Energetické zefektívnenie výroby chladu ľadovej vody +1/+4°C
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Potravinársky priemysel 15.10.2019
Polyfunkčná budova a parkovací dom Kaufland
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 15.10.2019
Prístavba výrobného objektu BIOMIN, k.ú. Cífer
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 15.10.2019
Zberný dvor obce Veľké Blahovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 15.10.2019
Hospodársky dvor Malé Chlievany - farma pre dojnice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 15.10.2019
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 15.10.2019
Modernizácia pracieho procesu v Mondi SCP a.s. Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 15.10.2019
Rozšírenie obytnej zóny „Kertváros“– U2 o 8 pozemkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 15.10.2019
Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Teplička nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 15.10.2019
Démos Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 15.10.2019
Polyfunkčný blok CPR-A, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava I Energetický priemysel 15.10.2019
Modernizácia obaľovne živičných zmesí Pezinok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Pezinok Priemysel stavebných látok 15.10.2019
Závlahové hospodárstvo DAP Mužla
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 14.10.2019
Kongresovo-administratívne centrum Pribinova ulica, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava I Energetický priemysel 14.10.2019
Územný plán Jabloňovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Banskobystrický Levice Banská Štiavnica Krupina podla § 4, ods. 1 14.10.2019
Obytná zóna Pod Borinou, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 14.10.2019
RaM Dynamoliniek U.S. Steel Košice, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Ostatné priemyselné odvetvia 14.10.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Levice, Nádražný rad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infraštruktúra 14.10.2019
Obytný súbor Dostupné bývanie Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 14.10.2019
Ing. Miroslav Mlynár- výkup druhotných surovín, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 14.10.2019
Modernizácia skládky dreva v západnom areáli Mondi SCP a.s. Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 14.10.2019
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - úpravu odpadov lisovaním
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 14.10.2019