EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rozšírenie úložiska - odval "Košianovo" v rámci pokračovania dobývania výhradného ložiska vápenca Tisovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 21.01.2021
Územný plán obce Pitelová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 21.01.2021
Geotermálny vrt na získavanie tepelnej energie zemskej kôry s využitím na vykurovanie a klimatizáciu rodinného domu Pezinská 25, Svätý Jur
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Tažobný priemysel 21.01.2021
„Fričovce ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2021, zmena č.1“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 21.01.2021
Zmeny a doplnky č. 19 Územného plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna - Juh
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 21.01.2021
Polder na toku Smíchov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Myjava Vodné hospodárstvo 20.01.2021
Nájomné bytové domy B, C, D - Malinová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 20.01.2021
Zmena využitia objektu 760-II.3,4,5:V1 - skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu „Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 20.01.2021
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v dobývacom priestore Sedlice I.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Tažobný priemysel 20.01.2021
Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Čečejovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 20.01.2021
Zmeny a doplnky č. 3/2020 Územného plánu obce Lada
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 20.01.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sebedražie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 20.01.2021
Zmeny a doplnky č. 3 Územný plán mesta Ilava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 2 20.01.2021
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "I/19 - 352 Trhovište most"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Doprava a telekomunikácie 20.01.2021
Územný plán obce Rajčany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nitriansky Partizánske Topoľčany podla § 4, ods. 1 20.01.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dobšiná 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 1 20.01.2021
Dopravné napojenie AAH Park Topoľčany na cestu I/64
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Ostatné priemyselné odvetvia 20.01.2021
REKREAČNÝ AREÁL GREEN PARK NEMEČKY
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 20.01.2021
Využitie odpadov na spätné zasypávanie - Dobývací priestor Vidiná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec Poltár Infraštruktúra 20.01.2021
Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec (zmena 2020)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Doprava a telekomunikácie 20.01.2021
Zariadenie na zber odpadov a mechanické spracovanie starých vozidiel IVSTA recycling
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Trnava Infraštruktúra 19.01.2021
Nízkouhlíková stratégia -obec Prakovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Gelnica podla § 4, ods. 1 19.01.2021
VÝROBA DREVNÝCH VEĽKOPLOŠNÝCH MATERIÁLOV – výroba MDF dosiek
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 19.01.2021
I/66 Popová - Hranovnica, I. úsek Vernár
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Doprava a telekomunikácie 19.01.2021
AD5 - Výmena pece F1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 19.01.2021