EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Skladová a výrobná hala, prístavba, Liptovský Hrádok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Liptovský Mikuláš Strojársky a elektrotechnický priemysel 27.07.2020
Rýchlostná cesta R3 Mošovce – Horná Štubňa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Turčianske Teplice Doprava a telekomunikácie 14.07.2020
Územný plán obce Dolné Dubové
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 1 09.07.2020
„Mobilné zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – štiepkovač“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 09.07.2020
Územný plán obce Ľubica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Prešovský Kežmarok Levoča Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 09.07.2020
OBYTNÝ SÚBOR 46 R.D. LEHNICE-SÁSA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.07.2020
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Bytča Žilina podla § 4, ods. 2 09.07.2020
Obytný komplex Pod lipami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Žilinský Žilina Infraštruktúra 09.07.2020
Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci ev. č. mosta 513-003
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Hlohovec Doprava a telekomunikácie 09.07.2020
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a zhromažďovanie odpadov zo železných kovov alebo z neželezných kovov v Zbernom dvore mesta Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 09.07.2020
VÝSTAVBA HAVARIJNÝCH NÁDRŽÍ NA KYSLÉ VODY
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 08.07.2020
Územný plán zóny Pošeň - Juh, Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský - podla § 4, ods. 2 08.07.2020
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – Zvolenská Slatina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 08.07.2020
Zmeny a doplnky č. 2/2020 ÚP obce Jasová“ /Spoločný územný plán obcí: Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan /
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 08.07.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 96/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 08.07.2020
Autocentrum Todos Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 08.07.2020
Výroba energetických peliet (Zmena č.1)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 07.07.2020
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 07.07.2020
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – úprava odpadov drvením a lisovaním, paketovaním.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 07.07.2020
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Myslina – Lúčky – III. etapa, optimalizácia využitia kapacity skládky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Humenné Infraštruktúra 07.07.2020
SKLADOVACIA HALA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 07.07.2020
Modernizácia obaľovne živičných zmesí Prievidza
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza Priemysel stavebných látok 07.07.2020
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 07.07.2020
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok JUH – križovatka D1
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Ružomberok Doprava a telekomunikácie 06.07.2020
Územný plán mesta Turčianske Teplice, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Turčianske Teplice podla § 4, ods. 2 06.07.2020