EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Holíč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 2 04.03.2020
Nádrž na biely lúh Mondi SCP a.s. Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 03.03.2020
Obytná zóna IBV ZIP, Skalica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Trnavský Skalica Infraštruktúra 03.03.2020
Územný plán obce Studienka, Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 02.03.2020
Pivovar Medveď Humenné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Humenné Potravinársky priemysel 02.03.2020
IPR M19051 Elektrokotol EMO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energetický priemysel 02.03.2020
Malokarpatské vinice s. r. o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Potravinársky priemysel 02.03.2020
Územný plán obce Šintava, Zmeny a doplnky č. 3/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 02.03.2020
Územný plán obce Krahule, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 02.03.2020
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 02.03.2020
Zóna Sever III. - Rozália – zmena
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 02.03.2020
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN - O Senné"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 1 28.02.2020
Výrobná hala Hafliger – prevádzka Biometrix, čistý priestor 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 28.02.2020
Autocentrum Todos Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 28.02.2020
Revitalizácia existujúceho HT technologického parku, Vlkanová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Strojársky a elektrotechnický priemysel 28.02.2020
Plán udržateľnej mobility pre Mesto Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 28.02.2020
Zmeny a doplnky II Územného plánu Mesta Kežmarok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 28.02.2020
Obchodné centrum Mobelix Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infraštruktúra 28.02.2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec – aktualizácia 2019-2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Žilina podla § 4, ods. 2 27.02.2020
Urnový háj na cintoríne v Žiline – Mojšová Lúčka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 27.02.2020
Územný plán obce Križovany nad Dudváhom – Zmeny a doplnky 5/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 27.02.2020
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemce 2019 – 2028
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 27.02.2020
Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Strojársky a elektrotechnický priemysel 27.02.2020
Rozšírenie Logistického centra Lidl Záborské, prístavba, nadstavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infraštruktúra 26.02.2020
Rozšírenie zariadenia na zber odpadov - prevádzka Jarmočná, Košice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice IV Infraštruktúra 26.02.2020