Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č.1 Územný plán obce Kluknava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Košický Prešov Gelnica Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 02.12.2022
Kanalizácia Hviezdoslavov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 02.12.2022
Zber a výkup odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov, batérií a akumulátorov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Infraštruktúra 02.12.2022
Výrobno- skladová hala , Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Strojársky a elektrotechnický priemysel 02.12.2022
Zberný dvor obce Kotešová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Bytča Infraštruktúra 02.12.2022
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 02.12.2022
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÁ PLÁŇ - PARK
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Energetický priemysel 02.12.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Trnavský Malacky Pezinok Senec Trnava podla § 4, ods. 2 02.12.2022
Územný plán obce Dolná Ždaňa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 02.12.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Úhorná na roky 2023-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Gelnica Rožňava podla § 4, ods. 2 02.12.2022
Zariadenie na zber odpadov – SCRAP-MARKET, Kočovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 02.12.2022
Recyklácia vybraných druhov stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Priemysel stavebných látok 02.12.2022
Využitie zemského tepla na ohrev vody pre mesto Trebišov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Medzištátne posudzovanie: Iný dôvod posudzovania
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Slovensko,
Košický Trebišov Tažobný priemysel 01.12.2022
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov KOV-NZPÚ, s.r.o. Novosad – I. zmena
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Infraštruktúra 01.12.2022
Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Gidra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Vodné hospodárstvo 01.12.2022
Centrum mechanicko - biologickej úpravy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Košický Trebišov Infraštruktúra 01.12.2022
SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský - podla § 4, ods. 1 01.12.2022
Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Kamenný potok
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Vodné hospodárstvo 01.12.2022
Zariadenie na zber kovového odpadu, Bánovce nad Bebravou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra 01.12.2022
Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy DFN, Trieda SNP č.1, Košice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Infraštruktúra 01.12.2022
Územný plán obce Krnča - Zmeny a doplnky č.3
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 01.12.2022
Priemyselná zóna Medzilaborce - terénne úpravy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Medzilaborce Infraštruktúra 01.12.2022
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Košice I Infraštruktúra 01.12.2022
Rozšírenie cintorína Nemčice - Tradičné hrobové miesta a urnový háj - chodníky
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 01.12.2022
Výroba rPET pre potravinárske účely
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 01.12.2022