Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Lyžiarske stredisko „Šuľkovo“ Demänovská Dolina
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 29.03.2023
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 29.03.2023
Využitie odpadov na spätné zasypávanie ťažobnej jamy Tomášov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 29.03.2023
Územný plán obce Dolná Krupá – Návrh na Zmeny a doplnky UPN-O - zmena 8/2022
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 29.03.2023
Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský - podla § 4, ods. 1 29.03.2023
Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský - podla § 4, ods. 1 29.03.2023
Rozšírenie zariadenie na zber a úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 29.03.2023
Rezidencia Vinohrady – Silvánska, Veltlínska Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 29.03.2023
Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava IV Energetický priemysel 29.03.2023
Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava II Tažobný priemysel 29.03.2023
Územný plán obce Diaková
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 29.03.2023
Logistická a skladová hala AP1 - 2. etapa, Senec
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 29.03.2023
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 2.3.4. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Prešovský Liptovský Mikuláš Poprad Doprava a telekomunikácie 29.03.2023
Zariadenie na zber a úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 29.03.2023
EBA, s.r.o. - ZHODNOCOVANIE ODPADOV MOBILNÝM ZARIADENÍM
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Infraštruktúra 28.03.2023
Územný plán obce Dražkovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 28.03.2023
Územný plán zóny Líščie nivy - Palkovičova, mestská časť Bratislava-Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 28.03.2023
Územný plán obce Lom nad Rimavicou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 28.03.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu Bzenica.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra 28.03.2023
„Ploštiny – nad Pieninskou ulicou“, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 28.03.2023
Územný plán obce Horná Lehota - návrh
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 28.03.2023
VÝROBA DREVNÝCH VEĽKOPLOŠNÝCH MATERIÁLOV – výroba MDF dosiek
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Zvolen Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 28.03.2023
Náhrada vodíkových kompresorov GB701AB
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 28.03.2023
Sprinklerove stabilné hasiace zariadenie
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Potravinársky priemysel 28.03.2023
Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla ako náhrada za súčasné zdroje v SCZT Západ
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Energetický priemysel 28.03.2023