Čislo osvedčenia Meno a priezvisko Špecializácia Adresa Telefón
103/96-OPV - 2t, 2z, 3c, 3g, 3f -
146/96-OPV - 2b, 2f, 2l -
114/96-OPV - 2i, 2l -
5/97-OPV RNDr. ANTALOVÁ, CSc. Soňa 2c, 2f, 2e, 2t, 2m, 3b, 3c, 3e, 3j, 3s, 3g Bratislava,Levočská 11 0905624207
235/98-OPV Ing. ANTONICKÁ Beáta 2b, 3a, 3d, 3m Dvur Králové nad Labem,Palackého 94 0944496544
27/95-OPV - 3a, 3b, 3e -
66/2014 AUDITOR, s.r.o. 2i, 2z, 3i, 3j, 3g Košice,Olivová 2002/13 0911141158
432/2006-OPV - 2f, 2l, 2w, 3h -
52/95-OPV RNDr. AUXT Anton 2b, 2m, 3d, 3g, 3h, 3m -
116/96-OPV Ing. AUXTOVÁ Ľudmila 2d, 2o, 3p -
577/2012/OEP - 2m, 2n, 2t, 3e, 3f -
625/2016/OPV RNDr. BAČKOR, PhD. Peter 2a, 2f, 2y Môlca,Prostredná Môlča 32 0903180139
324/2002-OPV RNDr. BAČOVÁ Zdena 2b, 2l, 3a, 3b, 3e, 3g Bratislava,Kremencová 24 0907848194
102/96-OPV Dr.h.c.mult.prof.Ing BADIDA, CSc. Miroslav 2t Košice,Detvianska 16 0905969181
377/2006-OPV RNDr. BADÍK Miloslav 2a, 2f, 2k, 2l, 2m, 2y, 3g, 3h, 3d, 3m, 3n, 3o Teplička nad Váhom,Železničná 1313/52 0908904243
261/98-OPV - 2s, 3c -
215/97-OPV Ing. BACHŇÁK Marián 2b, 2m, 3g Rožňava,Edelényska 20 0905408420
223/98-OPV - 2e, 2m, 2s, 2t, 3c, 3d, 3g, 3p, 3r -
266/99-OPV - 2b, 2u, 3a -
297/2000-OPV Ing. BALKO Jozef 2l, 2m, 2n Bratislava,Alžbety Gwerkovej 15 0905932837
242/98-OPV - 3j -
143/96-OPV - 2a, 3k, 3l -
414/2006-OPV RNDr. BANSKÝ, PhD. Ľubomír 2b, 2f, 2l, 3h 0905930071
76/96-OPV RNDr. BARANČOK, CSc. Peter 2a, 2f Bratislava,Tranovského 38 0908140055
19/97-OPV RNDr. BAROŠOVÁ Helena 2b, 2n, 3b, 3c, 3d, 3j, 3g, 3h, 3m, 3v Poprad -
422/2006-OPV RNDr. BARTEKOVÁ Emília 2l Matúškovo,Matúškovo c. 842 0903851017
406/2006-OPV - 2b, 2e, 2g, 2l, 2m, 2s, 2u, 3d, 3g, 3t -
425/2006-OPV RNDr. BARTKOVÁ Eleonóra 2l, 3h Bratislava,korešpondencná adresa: Royova 4, 831 01 Bratislava 0904285696
574/2012/OEP Mgr. BAYER Hana 2o Skalica,F. K. Veselého 15 0911582020
550/2011/OEP Ing. BEBEJ Ján 2h, 2y, 3k Podvysoká,Podvysoká 348 0903245482
459/2010/OHPV Mgr. BEDNÁRIKOVÁ Katarína 2f, 3o 0902917750
161/97-OPV Ing. BEHARKA Miloš 2l, 2m, 2u, 3a, 3g, 3h Sp. Nová Ves,Školská 426/5 0905350483
11/95-OPV Doc. RNDr. BELČÁKOVÁ, PhD. Ingrid 2f, 2k, 3d, 3g, 3h, 3o Bratislava,Lopenícka 1/a 0908899229
678/2018/OPV Ing. BELEŠ, PhD. Peter 2i, 3j Svrčinovec,Svrčinovec 778 0903513213
58/96-OPV Ing. BELIC Július 2h, 3d, 3g, 3h Banská Bystrica,Poľná 102 0903516355
668/2018/OPV Ing. BELÍKOVÁ Martina 2a, 2f, 2y, 3d, 3t Banská Bystrica 0905236509
97/96-OPV Ing. BELOVIČOVÁ Mária 2m Bratislava,Veternicova 15 0902197151
353/2003-OPV RNDr. BENOVÁ Alena 2a, 2f, 2y Liptovská Sielnica,Liptovská Sielnica 5 (044) 5597363
0908525065 (SMS)
310/2001-OPV - 2e, 2l, 2m, 2n, 2t, 3g, 3r -
259/98-OPV - 2s, 3c, 3p -
308/2001-OPV - 2k, 3m, 3o -
182/97-OPV - 2f, 2m -
495/2010/OHPV Ing. BEVILAQUA Dušan 2e, 2f, 3m, 3n Spišská Nová Ves,F. Kráľa 9/4 0918815128
416/2006-OPV - 2j, 2w, 3m -
218/97-OPV - 2f, 2h, 3k -
666/2018/OPV Ing. BIRÁS Daniela 3h Trenčín,Bavlnárska 320/21 0903424245
567/2012/OEP - 2a, 2f, 2y, 3c, 3m -
40/95-OPV - 2b, 2f, 3c -
83/96-OPV - 2e, 2f, 2m, 2t, 3g, 3r -
384/2006-OPV Ing. BLAŽOVÁ Jolana 2l, 2m, 2t, 3h 0903475975
331/2002-OPV - 2i, 2l, 2m -
260/98-OPV - 2s, 3c -
243/98-OPV Ing. Mgr. BOČKOROVÁ Oľga 2l, 2n Senec,Turnianska 16/a 0904458179
573/2012/OEP - 2f, 3e -
202/97-OPV - 2b, 2u, 3a -
140/96-OPV - 2b, 3g -
480/2010/OHPV - 2k, 2j, 3m, 3o, 3u -
440/2007-OPV RNDr. Bc. BOSÁK, MBA Jaroslav 2a, 2f, 2y, 3a, 3d, 3t Polomí, Porstejov,Polomí 70 +420 603 584 222
227/98-OPV - 2g, 2r, 2s -
12/95-OPV - 3c, 3d, 3h, 3m -
61/96-OPV Ing. BREZNICKÝ Jozef 3g, 3h Chocholná- Velčice,Chocholná 221 0903415238
62/96-OPV Ing. BREZOVICKÝ Ján 2e, 2m, 2n, 2t, 3g, 3r Bratislava,Röntgenova 2 0905444355
169/97-OPV RNDr. BRODNIANSKY Branko 2z, 2d, 2o, 3p Lipovec,Obchodná ul. 89 (043) 4211231
4211214
0918889561
158/97-OPV RNDr. BRTÁŇOVÁ Katarína 2b, 3d Poprad,Tomašíkova 47 0917392858
437/2006-OPV Ing. arch. BUBÁKOVÁ Dana 2k, 3o Bratislava,Panská 2 0907852505
279/99-OPV - 2f, 3k -
492/2010/OHPV Ing. BUČKOVÁ Eva 2f, 2m, 2y Trebišov,Ternavská 2238/5 0905696126
512/2010/OHPV Mgr. BUDAY Marián 2y, 3o Prešov,Exnárova 14 0904416468
270/99-OPV - 2m, 2e, 3p -
637/2016/OPV RNDr. BURDA Peter 2a, 2f, 2y, 3d, 3m, 3o Prešov,17.novembra 3725/17 0910333858
4/95-OPV - 2l, 3d, 3h -
1/95-OPV Ing. BURSA Ondrej 2l, 2o, 3h Hronsek,Na Pažiti 1 0905610901
359/2003-OPV - 2f -
107/96-OP RNDr. CAMBEL Boris 2c, 2f, 3h, 3o Bratislava,Strmý vŕšok 31 0903272769
316/2002-OPV Ing. CEHULA Jaroslav 2e, 2l, 2m, 2n, 3i Kežmarok,Levočská 14 0903626123
236/98-OPV - 2b, 3d, 3h, 3t -
485/2010/OHPV doc. Ing. arch. COPLÁK, PhD. Jaroslav 2j, 2k, 3n, 3o, 3u Šamorín,Dunajská 27 0905109138
481/2010/OHPV Ing. CSÉFALVAYOVÁ Petra 2e, 2l, 2m, 3g Bratislava,Belinského 3 0902917755
38/95-OPV - 2m, 2l, 3a, 3j, 3g, 3m, , 3h, , 3l, , 3o -
589/2013/OEP - 2f, 2h, 2y -
216/97-OPV RNDr. ČAPO Ján 2b, 2m, 3a, 3g Rožnava,M.R.Štefánika 2 0910119596
639/2016/OPV - 3p -
314/2001-OPV - 3o -
200/97-OPV - 2b, 3b, 3d, 3h, 3p -
444/2008-OPV Mgr. ČERNOHOUS Tomáš 2f, 2y, 2w, 3d, 3j, 3m, 3n Bratislava,Smolenická 3 0903702788
606/2014/OEP - 2s, 3d -
604/2013/OEP Ing. ČEVELA Adam 3c, 3f Bratislava,Jurkovičova 1 0903688217
624/2016/OPV RNDr. ČIČMANCOVÁ Anna 2y, 3d, 3m, 3u Zvolen,A. Hlinku 2571/45 0910944368
462/2010/OHPV Ing. ČIERNY Tibor 2l, 2m, 2k, 3h, 3g, 3o Čebovce,Príbelce 234 0918767225
294/2000-OPV Ing. ČIMBORA, CSc. Lubomír 2e, 2m, 3g, 3r Rajec,Športová 16 0905423266
379/2006-OPV - 2g, 2k, 3d, 3o, 3t -
382/2006-OPV - 2g, 2k, 3d, 3o, 3t -
320/2002-OPV - 3p -
272/99-OPV - 2f, 3p -
152/97-OPV RNDr. DARNADY Anton 2k, 2f, 2m, 2n, 2o, 2t, 2w 0903548881
419/2006-OPV RNDr. DEBNÁR Petr 2b, 2m, 3g Trnava,Špačinská cesta 26 0904506608
530/2010/OHPV - 2b -
562/2011/OEP Ing. DIVIAKOVÁ, PhD. Andrea 2f, 3m, 3o Banský Studenec,Banský Studenec 188 0905461124
113/96-OP Ing. DOBRUCKÁ Anna 2f, 3k Nitra,Dolnohorská 102 (037)6511209
0905505665
52/2010-PO-OHPV DOPRAVOPROJEKT, a.s. 2c, 2g, 2h, 2y, 2z, 3d, 3k, 3m, 3t, 3u Bratislava 3,Kominárska 2, 4 421250234111
210/97-OPV - 2z -
170/97-OPV - 2b, 2l, 2m -
226/98-OPV Ing.arch. DRGOŇOVÁ Darina 2k, 3o Piešťany,Brezová 2867/6 (033) 7726595
0915890586
478/2010/OHPV - 2e, 2o, 3r -
658/2017/OPV - 2b -
274/99-OPV RNDr. DRUGA Vladimír 2f, 3h Banská Bystrica- Malachov,Banícka 18 0905701366
657/2017/OPV Doc. RNDr. DUBCOVÁ, CSc. Alena 2r, 3o Nitra,Novomeského 75 0907670189
618/2014/OEP Ing. DULÍKOVÁ Monika 2y, 3m -
136/96-OPV doc. Ing. ĎURČANSKÁ, CSc. Daniela 3d 0908907713
583/2012/OPV Ing. arch. ĎURIAČOVÁ Renata 2j, 2k, 3m, 3n, 3t, 3u 0903917164
87/96-OPV - 2b -
634/2016/OPV Ing. ĎURIŠOVÁ Dominika 2f, 2m, 3g 0918867399
50/2010-PO-OHPV D2R engineering, s.r.o. 2o, 2z Poprad,Na letisko 2122/42 (052) 7891452
0905645586
662/2017/OPV Ing. DŽUPINKOVÁ Jana 3h -
356/2003-OPV - 2a -
68/2014 - PO - OEP ECOKAT, s.r.o. 2e, 2f, 2m, 2n, 2t, 3a, 3e, 3g Košice,ul. Alžbetina 28 0905271226
61/2011 PO-OEP EKO - GEO - CER, s.r.o. 2b, 2f, 2m, 2l, 2y, 3g, 3h Bratislava,M.C. Sklodowskej 1512/19 0903702788
62/2013-PO-OEP EKOCONSULT - enviro, a.s. 3m, 3r, 3u Bratislava 2,Miletičova 23 02/55569758
0904682936
7/98-OPV-PO EKOJET s.r.o., 3c, 3d, 3g, 3t Bratislava,Tehelná 19 02/45690568
28/2000-OPV-PO EKOS PLUS, s.r.o. 2e, 2m, 2n, 2t, 3c, 3e, 3g, 3i, 3j, 3l, 3r, 3s Bratislava,Župné nám. 7 02/54411085
531/2010/OHPV - 2m, 3g -
220/98-OPV - 2f, 2l, 3o -
65/2013 - PO - OEP ENGOM, s.r.o. 2f, 2m, 2y, 3g, 3d Skalité,Skalité 418 (041) 5663399
0907137836
60/2011 - PO - OEP ENVI, s.r.o. 2f, 2m Zvolen,Lihoveckého 9 0918421682
0918421682
6/98-OPV-PO ENVICONSULT spol. s r.o. 2e, 2f, 2l, 2n, 2s, 2t, 2y, 2z, 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3j, 3m, 3o, 3r, 3s, 3t Žilina,Obežná 7 (041) 7632461
 7003581
70/2016/OPV-PO ENVI-EKO, s. r. o. 2a, 2f, 2k, 2y, 3d, 3m, 3n, 3o Žilina,Platanová 3225/2 0908904243
42/05-OPV-PO ENVIRO SYSTEM, s.r.o. 2b, 2l, 2x, 3b Bratislava,Košická 37 0905397735
204/97-OPV Doc.RNDr. FENDEK, CSc. Marián 2b, 2l, 3h, 3d Bratislava,Jasovská 7 0911977497
207/97-OPV prof.RNDr. FENDEKOVÁ, CSc. Miriam 2b, 2f, 2l, 3d, 3h Bratislava,Jasovská 7 (02)60296593
465/2010/OHPV Ing. FERIANCOVÁ Renáta 2g, 2o, 2z, 3d Žilina 0911050421
21/95-OPV prof. Ing.arch. FINKA, CSc. Maroš 2j, 2k3n, 3o Bratislava,Obchodná 68 0905612465
133/96-OPV - 2b, 2c -
121/96-OPV Ing. FINTA Bohuslav 2l, 2m, 2t Košice,Čapajevova 16 (055) 6425 854
466/2010/OHPV Ing. FLIMELOVÁ, PhD. Mária 2f, 3j Bojnice,Martina Rázusa 13 0905441703
95/96-OPV - 2b, 2m -
640/2016/OPV - 2r, 2x -
659/2017/OPV Ing. FRANCOVÁ Katarína 3o, 3u Topoľčany,Puškinova 1494/7 0904186306
479/2010/OHPV Ing. FRANEKOVÁ Vilma 2l, 2m, 3h, 3o Smolenice,Komenského 864/5 (033) 5586547
0905548635
299/2000-OPV - 2l, 2m, 2t, 3g, 3h -
90/96-OPV - 2m, 3g -
164/97-OPV - 2b, 2e, 2f -
289/2000-OPV - 2m, 2w, 3g -
520/2010/OHPV Mgr. GÁBRIŠOVÁ Pavla 2f, 2c, 3f, 3j, 3s (02) 55569758
0903160313
510/2010/OHPV - 2m, 3g -
433/2006-OPV - 2l, 3d, 3g, 3h -
524/2010/OHPV - 2y -
557/2011/OEP Ing. GAJDOŠOVÁ Danka 2k, 3o Banská Štiavnica,Energetikov 9 0915968683
288/2000-OPV - 2s -
664/2017/OPV Ing. GÁL Igor 2e, 2t, 3f, 3i, 3r Šaľa,Lipová 14 0905666054
309/2006-OPV - 2n, 2t, 3r -
291/2000-OPV Ing. GALLOVIČ Peter 2b, 2m, 2u, 3g Bratislava,Šancová 96 0905800886
511/2010/OHPV Ing. GARAJ Dominik 2f, 2l, 2m, 2n, 3g Zvolen,Jána Poničana 2413/61 0907744623
537/2011/OEP Ing. GAŽOVÁ Jaroslava 2m, 3g 0915606703
15/95-OPV Ing. GEMERAN Peter 2l, 2m, 3g, 3h (02)45522116
306/2001-OPV - 3o -
32/01-OPV-PO GEOCONSULT s.r.o. 3d, 3h Bratislava,Tomášiková 10/E 0905602390
54/96-OPV - 3d, 3h -
49/95-OPV - 2f, 2p, 3j, 3k -
380/2006-OPV RNDr. GOCÁL Marian 2f, 2m, 2t, 2y, 3d, 3g, 3n, 3s Svederník,Záriec-Keblov 164 (041) 5663399
0907137836
554/2011/OEP Mgr. GÖNDÖČOVÁ Viera 2f, 2y, 3m, 3n Banská Štiavnica,Dolná ružová 8 0907538555
147/96-OPV - 2l -
360/2003-OPV Ing. GREGUŠ Ivan 2h, 3k Piešťany,8.mája 4387/15 0905299779
656/2017/OPV Ing. GREXOVÁ, PhD. Slávka 2b Košice,Národná trieda 200/39 0907419783
518/2010/OHPV - 2p, 2w -
374/2005-OPV Ing. GURBAĽ Pavol 2f, 2k, 2l, 2m, 2t, 3m, 3n, 3v, 3u Tovarné,Tovarné 167 (057)4495319
0911303307
580/2012/OEP Ing. arch. HÁBELOVÁ Miroslava 2k, 3o Siladice,Siladice 65 0911212370
386/2006-OPV - 2z -
441/2007-OPV doc. Ing. HALÁSZOVÁ, PhD. Klaudia 2f, 2i, 2m -
371/2003-OPV RNDr. HALTMAR Ľuboš 2c, 2y, 3c, 3f, 3j Bratislava,Červeňaková 6 0903320982
296/2000-OPV Ing. HAMZA Juraj 2e, 2o, 2n Martin,Odtoky 10F 0905707348
516/2010/OHPV Mgr. HANULIAKOVÁ Ľubica 2f, 2y 0915488333
240/98-OPV - 2e, 2n, 2t -
26/95-OPV RNDr. HANUŠÍK, CSc. Václav 2n, 2s, 2t, 3d, 3c, 3l, 3p, 3u -
509/2010/OHPV Ing. HARGITAYOVÁ Jana 2l, 2m, 3g Piešťany,Jána Kupeckého 3310/25 0905250608
450/2010/OHPV - 2i, 3h, 3j -
493/2010/OHPV Prof. Ing. HAVLÍK, DrSc. Tomáš 2m, 2t, 3e, 3g Košice,Belehradská 1 0905474953
49/2010-PO-OHPV HBH projekt spol. s r.o. 2g, 3d, 3t Banská Bystrica,Organizačná zložka Slovensko, pobočka Banská Bystrica, Kapitulská 313/12 420549123411
0918378579
27/2000-OPV-PO HES-COMGEO, spol. s r.o. 2b, 2d, 2f, 2h, 2y, 2m, 2o, 2v, 3d, 3e, 3g, 3h, 3m, 3n, 3k, 3t, 3u, 3o, 3p Banská Bystrica,Kostiviarska cesta 4 0905655134
72/96-OPV Ing. HLAVÁČ, CSc. Vladimír 2e, 2f, 2m, 2n, 2t, 3g, 3i, 3l, 3r, 3s Prievidza,ul.Šoltésovej 3/3 0907746445
593/2013/OEP Ing. HLAVAČKOVÁ, PhD. Veronika 2m, 3g Nitra,Hodžova 2 -
442/2007-OPV RNDr. HLAVATÝ Zoltán 2b, 2f, 2l, 3h 65444344
0905321203
222/98-OPV - 2e, 3r -
353/2003-OPV - 2a, 2f, 2y -
672/2018/OPV Ing. HODAS Milan 2f, 2y, 3o Kamenná Poruba,Hlavná 68/73 0903513639
584/2012/OEP - 2g, 3d -
205/97-OPV - 2s, 2t, 3c, 3d, 3f -
483/2010/OHPV MUDr. HOLÍKOVÁ Jindra 2o Bratislava,Homolova 12 0904568589
171/97-OPV - 2b -
22/95-OPV - 2m, 3g, 3e -
477/2010/OHPV - 2k, 2j, 3m, 3o, 3u -
186/97-OPV - 2z -
545/2011/OEP - 2g, 3d -
430/2006-OPV - 2f, 2p, 2w -
612/2014/OEP - 2m, 2s, 2u, 3a, 3c, 3g -
642/2016/OPV - 2e, 2m, 3g -
31/95-OPV Ing. HRABOVSKÝ Otakar 3g, 3h Košice,Važecká 11 0903902451
343/2002-OPV - 2s, 2t, 3s -
20/95-OPV - 2c, 2i, 2f, 2m, 3g, 3n, 3j, 3o, 3t -
431/2006-OPV - 2l, 2m, 3a -
538/2011/OEP RNDr. HRNČÁROVÁ Mária 2b, 3a, 3g Nemce,Lúčna 72 0911654632
588/2013/OEP - 2f, 3g -
232/98-OPV - 2f, 3o, 3d, 3m, 3n -
613/2014/OEP Ing. HRNČÍŘ, PhD. Tomáš 2s, 3p -
305/2000-OPV - 2l -
564/2011/OEP doc. Ing. HRONCOVÁ, PhD. Emília 2f, 2l, 2m, 2n, 2t, 2y, 3g Zvolen,A. Hlinku 2556/29 0905846044
130/96-OPV - 2o, 2x -
539/2011/OEP Ing. HRUŠKOVIČ Jaroslav 2z, 3t Chorvátsky Grob,Čerešňová 61 0903709763
122/96-OPV - 2l, 3h -
543/2011/OEP Ing. HUDECOVÁ Martina 2a, 2f, 2y, 3g, 3k, 3m Liptovský Mikuláš,Veterná Poruba 120 0949490830
166/97-OPV - 2k, 3g, 3d, 3m -
451/2010/OHPV Mgr. HUJO Peter 2o, 2s, 2t, 2z, 3o Žilina,Tulská 24 0904191885
131/96-OPV - 2a, 2f, 3g, 3h -
197/97-OPV RNDr. HUSÁR Róbert 2b, 3g, 3h 0903406173
213/97-OPV RNDr. HUSÁR Milan 3d, 3n, 2b Markušovce,Michalská 40 0915365989
229/98-OPV - 2g, 3d, 3h -
517/2010/OHPV - 2q, 2w -
134/96-OPV - 2f, 3j, 3g, 3m, 3n -
345/2002-OPV - 2k, 2j, 3d, 3o -
578/2012/OEP - 2y, 3m, 3u -
344/2002-OPV - 2b, 2t, 3a -
13/99-OPV-PO HYDROCOOP spol. s r.o. 2l, 2m, 3g, 3h Bratislava,Dobšinského 32 02/45640927
 02/45522116
63/2012-PO-OEP HydroGEP, s.r.o. 2b Sliač,Hájnická 12/149 0902075975
470/2010/OHPV Ing. CHEBEN Ján 2f, 2h, 2y, 2i, 3k Liptovský Mikuláš,Okoličné 466 0915873256
307/2001-OPV - 2c, 2i -
84/96-OPV Ing. CHOMJAK Peter 2b, 2f, 2k, 2m, 3j, 3d, 3t Prešov,Ďumbierska 4 (051) 7701991
0905224083
560/2011/OEP Ing. CHOMO Stanislav 2o, 2z Liptovský Mikuláš,Priebežná 489/7 0907808525
592/2013/OEP Ing. CHOVANOVÁ Monika 2f, 3d, 3t Žilina,Pribinova 42 0908565835
471/2010/OHPV Ing. ILIAŠ Igor 2f, 3c Banská Bystrica,Radvanská 23 0907284628
172/97-OPV - 2f, 2r, 3d -
633/2016/OPV Doc. Ing. IRINGOVÁ, PhD. Agnes 2j, 2k, 2z, 3m, 3u Žilina,Jána Milca c. 54 0908555460
295/2000-OPV - 2f, 2r, 3o -
64/2012-PO-OEP ITOP - Inštitút techniky ochrany prostredia, s.r.o. 2e, 2f, 2m, 2t, 3g, 3r Bratislava,Sv. Vincenta 2 0905717020
348/2002-OPV - 2e, 2t -
99/96-OPV RNDr. IZAKOVIČOVÁ Zita 2f 0948056775
468/2010/OHPV Ing. arch. JAKUBČÍK Ján 2j, 2k, 3o Veľaty,Okružná 279/4 0905975199
185/97-OPV MUDr. JAKUBIS Pavel 2o Opatovce nad Nitrou,Opatovce nad Nitrou c. 256 -
203/97-OPV RNDr. JAKUBIS Ivan 2b, 3d, 3t 0903412219
285/99-OPV - 2h -
677/2018/OPV Ing. JAMEČNÝ, PhD. Ľubomír 2e, 2t Bratislava,Kovácsova 96 0908152123
315/2001-OPV - 2v -
251/98-OPV - 2l -
85/96-OPV - 2b, 3m -
599/2013/OEP - 2h, 2y -
608/2014/OEP - 2b, 3d -
234/98-OPV - 2s, 2t, 3c, 3f -
636/2016/OPV Ing. JASÍK Marián 2a, 2h, 2y, 3d, 3k, 3m Banská Bystrica,Sásovská cesta 86 0911018099
108/96-OP RNDr. JEZNÝ Miroslav 2b, 3d, 3g, 3m Žilina,Kopanice 703/1A 0905404594
553/2011/OEP - 2s, 2t -
575/2012/OEP - 2f, 3g -
526/2010/OHPV - 2b, 2m -
660/2017/OPV Ing. arch. JURICOVÁ - MELUŠOVÁ Viera 2j, 3o, 3u, -
457/2010/OHPV - 2f, 2y, 3m -
192/97-OPV Ing.arch. KALINOVÁ Želmíra 3o Bratislava,Hany Meličkovej 9 -
467/2010/OHPV - 2g, 2o, 2z -
127/96-OPV RNDr. KANDERA Kamil 2m, 2b, 2f, 3a, 3d, 3g, 3m Rosina,Družinská 369 0905451689
651/2017/OPV Ing. KAPUSTOVÁ, PhD. Silvia 2a, 2f, 2y, 3d, 3t Žilina,Javorová 5 0908 838 901
514/2010/OHPV RNDr. KARASKA Dušan 2a, 2f, 2y Oravský Podzámok,Oravský Podzámok č. 261 0908351553
475/2010/OHPV - 2c, 2y -
68/96-OPV - 2t, 3f -
10/95-OPV - 2m, 2n, 2t, 2v, 3a, 3e, 3f, 3g, 3s -
304/2000-OPV - 3g, 3h -
67/2014 - PO - OEP KATRING, s.r.o. 2e, 2f, 2m, 2n, 2t, 3a, 3e, 3g Košice,Moldavská cesta II, 2413/49 0905271226
180/97-OPV Ing. KEDROVIČ Miloš 2l, 2m, 2s, 2t, 3c, 3d, 3g, 3h 0905915014
532/2010/OHPV Ing. KIERNOSZOVÁ Andrea 2m, 2t, 3g Košice,Čínska 11 0948884878
610/2014/OEP RNDr. KIRIPOLSKÁ Blanka 2f, 2m, 3g Bratislava,Rovniankova 2 0905335489
505/2010/OHPV Mgr. KITKOVÁ Alexandra 2c, 2f, 3d Košice,Vihorlatská 35 -
323/2002-OPV - 2b, 2m, 2l -
78/96-OPV - 2w -
28/95-OPV - 2b -
187/97-OPV RNDr. KLÚZ Marian 2b Banská Bystrica,Oremburská 2320/15 0903544432
621/2016/OEP Mgr. KLÚZ Matúš 2b Banská Bystrica,Oremburská 2320/15 0948544432
619/2014/OEP Ing. KMEŤ Igor 2a, 2f, 2y, 3o Pavlová Ves,Pavlová Ves 36 0905957538
408/2006-OPV Mgr. KMINIAK Milan 2b, 2f, 2l, 2m Marianka,Bystrická 74 0915737912
407/2006-OPV RNDr. KMINIAKOVÁ Katarína 2b, 2f, 2l, 2m, 3d, 3g, 3h, 3m Marianka,Bystrická 74 0905443830
665/2017/OPV - 2v -
334/2002-OPV PhDr. KOCIANOVÁ Mária 2p, 3d, 3o, 3t Bratislava,Celakovského 2 0918932888
352/2003-OPV Mgr. KOČICKÁ, PhD. Erika 2r, 3o Zvolen,Študentská 22 0905581860
196/97-OPV Ing. KOČIŠOVÁ Jarmila 2e, 2f, 2l, 2m, 2o, 2z, 3g, 3h Košice,Krakovská 13 0903297495
391/2006-OPV RNDr. KOČVARA Vladimír 2f, 2y, 3m, 3c, 3d, 3t Bratislava 0904591037
284/99-OPV - 3k -
225/98-OPV - 2f, 2l, 2m, 3g -
650/2017/OPV Ing. KOHÚTOVÁ Mariana 2e, 2n, 2t, 3g Kláštor pod Znievom,J. G. Tajovského 261/21 0907295528
228/98-OPV - 2r, 3o -
674/2018/OPV Ing. KOLIBÍKOVÁ Marianna 2g, 3t Žilina – Bytčica,Pažite 143/3 0904955193
44/06-OPV-PO Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA, s.r.o. 2b, 2f, 2l, 3h Bratislava,Kolískova 1 (02) 65444344
489/2010/OHPV doc. MUDr. KOPPOVÁ, PhD. Kvetoslava 2o 0903570205
596/2013/OEP - 2k, 2j, 3o, 3d, 3m, 3u -
23/95-OPV - 3j -
357/2003-OPV RNDr. KORŇAN PhD. Martin 2a Veľké Rovné,Ústredie 14 0910369932
212/97-OPV - 2l -
75/96-OPV Ing. KOSTKA Jozef 2f, 2n, 2t, 3f 004213265094
347/2002-OPV KOTRBANEC Juraj 2u, 3a Žilina- Bytčica,Na Záchrastí 352/90 0903553532
142/96-OPV - 2b, 2t, 3b -
523/2010/OHPV Mgr. KOUŘIL David 2a, 2b, 2f, 2g, 2r, 2y, 3d, 3t -
585/2012/OEP Mgr. KOVAČIČ Martin 2v 0907112085
48/95-OPV Ing.Mgr. KOVAČIČ Milan 2e, 2l, 2m, 2n, 2t, 2s, 3b, 3c, 3e, 3f, 3g, 3i, 3j, 3l, 3r, 3s 0905618353
313/2001-OPV - 2b, 2u, 3a, 3e -
358/2003-OPV Ing. arch. KOVÁČOVÁ Blažena 2j, 2k Banská Bystrica,Internátna 16 0905392509
94/96-OPV RNDr. KOVALČÍK, CSc. Bohumil 2r, 3o Bratislava 4,Zhorínska 17 (02)59343302
0902272484
490/2010/OHPV - 2e, 3g, 3h, 3r -
57/96-OPV - 2f, 3h, 3o -
546/2011/OEP Mgr. KOŽÁROVÁ Blažena 2f, 2y Nitra,Dr. J. Budayho 31 0905989899
160/97-OPV - 2b, 3r, 3s -
435/2006-OPV - 2f, 2h, 3k, 3m -
653/2017/OPV RNDr. KRAMÁREKOVÁ, PhD. Hilda 2r, 3o Nitra,Na hôrke 29 0905872030
405/2006-OPV - 2f -
135/96-OPV Ing. KRAUTSCHNEIDER Jozef 2c, 2f, 2i, 3d, 3h, 3j Žilina,Osiková 3213/20 0905471972
556/2011/OEP RNDr. KREMPASKÝ Peter 2f, 2y, 3o Bratislava,Colnícka 4 0948010459
118/96-OPV Ing. KRIŠTÍNOVÁ Anna 2m, 3u Bratislava,Mojmírova 14 0904608414
237/98-OPV Ing. KRIŠTOF Eduard 2n, 2t, 3u 0908726199
521/2010/OHPV Ing. KRIŽANOVIČOVÁ Denisa 2g, 3d Bratislava,Nezábudková 34 -
378/2006-OPV Ing. arch. KRIŽKO Igor 2j, 2k, 3o Kráľová pri Senci,Kráľová pri Senci 54 0903263406
351/2003-OPV - 3p -
590/2013/OEP - 2g, 2z, 3d, 3t -
641/2016/OPV - 3p -
628/2016/OPV Ing. KRYL Vladimír 2z, 3d, 3t -
257/98-OPV - 2n, 3c -
395/2006-OPV - 2e, 2f -
370/2003-OPV - 3m, 3n -
92/96-OPV Mgr. KUČERAVÝ Andrej 2a, 2y Bratislava,Klimkovičova 2 0904142476
271/99-OPV Ing. KUDERAVÝ Vladimír 2l, 2m, 3d, 3h, 3g Žilina,Vajanského 20 0903541221
283/99-OPV Ing. KUKLA, CSc. Ján 2c, 3k Zvolen,Novozámocná 14 (045) 5241135
0904522682
404/2006-OPV Ing. KUKLOVÁ Margita 2a, 2f Zvolen,Novozámocká 14 0904522682
282/99-OPV - 2a -
671/2018/OPV Ing. KUNDEROVÁ, PhD. Veronika 2f, 2y, 3d, 3t Brno,Údolní 42 +420 737 486 255
673/2018/OPV Mgr. KUNDRÁK Branislav 2c, 2f, 3d Bratislava,Hlboká cesta 1 0903445389
280/99-OPV - 3k -
337/2002-OPV Ing. KURILLA, DrSc. František 3c, 3g, 3m, 3t, 3o Veľký Šariš,M. R. Štefánika 54 0905387713
609/2014/OEP Mgr. KURJAK, PhD. Peter 2f, 2y, 2x, 3d, 3m 0911566124
115/96-OP - 2t, 2u -
51/95-OPV - 2f, 2p, 3d, 3e -
504/2010/OHPV - 2b, 2g, 2t, 2u, 3d, 3t -
34/95-OPV - 2m, 2l, 3h, 3g -
533/2010/OHPV - 2m, 3g -
189/97-OPV - 3g -
536/2011/OEP Doc. RNDr. KYSEĽOVÁ, PhD. Katarína 2e, 2f, 2m, 2n, 2t, 3a, 3e, 3g, 2l, 3h Košice,Fejova 8 0905271226
502/2010/OHPV Ing. LACZOVÁ Monika 2l, 3h Bratislava 3,Budyšínska 16 -
535/2010/OHPV Prof.Mgr. LADOMERSKÝ CSc. Juraj 2f, 2m, 2n, 2t, 3c, 3g, 3s Zvolen,Novozámocká 15 (045) 5350779
0908408335
627/2016/OPV - 2a, 2f, 2y, 3o -
412/2006-OPV - 2f -
503/2010/OHPV Ing. LAKOŠTÍK Adrián 2g, 2m, 2n, 2o, 2z Stupava,Bočná 2456/33 0910905574
622/2016/OPV - 3j -
620/2014/OEP Ing. LAŠ Peter 2m, 2t, 3f Čadca,Podzávoz 444 0904273979
277/99OPV - 2m, 2n -
487/2010/OHPV Mgr. LEHUTOVÁ Božena 2f, 2l, 2w, 3h Piešťany,Lúcna 6 0903488839
163/97-OPV - 2b, 2m -
29/95-OPV - 2f, 2m, 2t, 3d, 3g, 3r -
576/2012/OEP RNDr. LEPEŇOVÁ, PhD. Lenka 2f Kremnica,Matunákova 380/8 0908522205
417/2006-OPV Ing. LETKO Anton 2s, 2t, 3c, 3d, 3p Nitra,Hanulova 34 (037) 7777811
361/2003-OPV Ing. LICHÝ Milan 2h, 3k Banská Bystrica,Sitnianska 12 0905552236
626/2016/OPV RNDr. LICHÝ, PhD. Adam 2e, 3a 0917176492
638/2016/OPV - 3p -
176/97-OPV Ing. LIZÁK Jaroslav 2f, 3m, 3o Lubica,Slnečná 20 0903642470
73/96-OPV Ing. LONČÍK Miroslav 2l, 2m, 2t, 3c, 3f, 3g Prešov,Jánošíkova 27 0905717975
332/2002-OPV - 2h, 2y, 3d, 3k, 3m, 3t, 3u -
569/2012/OEP - 2u, 3a, 3c, 3f -
558/2011/OEP - 2b, 2m -
65/96-OPV Ing. LUCIAK Milan 3d, 3i Bratislava,Zadunajská 7 0944151343
96/96-OPV - 2e, 3g -
138/96-OPV Ing. LUKÁČ Milan 2t, 2m, 3g Bratislava,Ševcenkova 22 0903463835
623/2016/OPV - 2e, 2m, 3g -
507/2010/OHPV Ing. arch. MAČÁKOVÁ Eva 2k, 3m, 3o, 3u Košice,Jakobyho 14 0907907253
184/97-OPV Doc.Ing. MAČALA Jozef 2n Košice,Lidické nám. 10 0905569779
476/2010/OHPV RNDr. MADARÁSOVÁ Jana 2f, 2m, 2y, 3a, 3e, 3g, 3s 0949146341
63/96-OPV - 2t, 3c, 3d, 3u -
559/2011/OEP Ing. MACHALOVÁ Iveta 2e, 2m, 2t, 3g, 3r Šarišské Michaľany,Čerešnová 220/11 0905274405
101/96-OPV prof.h.c.prof.Ing. MAJERNÍK, PhD. Milan 2t Košice,Kuzmányho 49 0903648486
328/2002-OPV Prof. RNDr. MAJZLAN, PhD. Oto 2y Bratislava,Kvetná 14 -
458/2010/OHPV - 2r, 3o -
18/95-OPV - 2b, 2m, 3g -
566/2011/OEP RNDr. MALÍK Peter 2b, 3a Bratislava 49,Pavla Horova 5 (02) 59375416
581/2012/OEP - 2f, 2y, 3c, 3g -
366/2003-OPV - 2e, 3g -
190/97-OPV Doc. Ing. MANDULA, CSc. Ján 2n, 2z, 3d, 3t Prešov,Vansovej 4 (055) 6024193
473/2010/OHPV Ing. MARCINKOVÁ Jana 2l, 2m, 2v, 3g, 3h Michalovce,Topolianska 5709 0905680103
363/2003-OPV Ing. MARGITÁN Štefan 2h, 3k Košice,Humenská 29/33 0903773060
362/2003-OPV - 2c, 2h, 3k -
45/95-OPV Ing. MARKO, CSc. Jozef 2x, 3a, 3d, 3g, 3h, 3m, 3t, 3u Pezinok,Gen. Svobodu 2464/30 0905482257
338/2002-OPV - 2l, 2m -
276/99-OPV - 2l, 3d, 3h -
333/2002-OPV RNDr. MARTINKOVÁ Dorota 2y, 3d Bratislava,Vlastenecké nám. 9 0915834007
645/2016/OPV - 2t -
603/2013/OEP Ing. MÁŠOVÁ GREGOVÁ Ivana 2y, 3n, 3o, 3u Žbince,Žbince 43 0907588104
13/95-OPV - 2b, 3d, 3h -
616/2014/OEP Mgr. MATEJKOVÁ Zlatica 2m, 2r, 3g -
318/2002-OPV Ing. MATEJOVIČ, CSc. Igor 3p Piešťany,Vážska 20 0907788520
602/2013/OEP Ing. MATHÉOVÁ Adriána 2h, 2y, 3d, 3k, 3m, 3n Banská Bystrica,Magurská 43 0907836607
149/96-OPV - 2b, 2f -
248/98-OPV - 2m, 3c -
355/2003-OPV doc. RNDr. MEDERLY Peter 2f, 2r, 2y, 3d Nitra,Panská solina 66 0905626151
162/97-OPV - 2b, 2f -
388/2006-OPV - 2g, 2h, 2n, 2z -
402/2006-OPV - 2f, 2e, 2l, 2t, 3g -
219/98-OPV Ing. MIHALČÍK Ladislav 2z Piešťany,ul. A. Hlinku 55/55 0908050795
498/2010/OHPV - 2j, 2k, 3m, 3n, 3o, 3u -
262/98-OPV - 2s, 3c -
555/2011/OEP Dr.h.c.prof. Ing. MIHOK, PhD. Jozef 2m, 2t, 2z, 3a, 3e, 3f, 3l Košice,Furčianska 53 0908111505
245/98-OPV - 2s, 3c -
201/97-OPV Ing. MÍKA Richard 2b, 2m, 3b, 3c, 3d, 3g, 3h, 3p Bratislava,Kremnická 20 (02) 62243102
0905269804
273/99-OPV Ing. MIKITA, PhD. Martin 2b, 3h 0903463485
648/2017/OPV Mgr. MIKLASOVÁ Jana 2b 0903235656
239/98-OPV - 2i, 3o -
372/2004-OPV RNDr. MIKLÓSOVÁ Viktória 2y -
43/95-OPV RNDr. MIKLÓŠ PhD. Jaroslav 2b, 2f, 2m, 3a, 3d, 3e, 3g, 3r Gajary,Športová 726 0905320007
491/2010/OHPV Ing. arch. MIKUŠOVÁ Beáta 2j, 2k, 3m, 3o, 3u Zvolen,Š. Moyzesa 9585/41 0905981894
349/2002-OPV Ing. MILCOVÁ Ivana 2u, 3a Žilina- Závodie,Juraja Závodského 84/134 0903553531
494/2010/OHPV - 2m, 2t, 3e, 3g -
630/2016/OPV RNDr. MOCIK Martin 2f, 2y, 3c, 3d, 3m, 3n Batizovce,Lúčna 519/1 0903626522
32/95-OPV RNDr. MOCIKOVÁ, CSc. Iveta 2b, 2f, 2l, 2m, 3h, 3a, 3d, 3m, 3t Bratislava,Jamnického 3 0905912887
267/99-OPV RNDr. MORÁVEK, CSc. Jozef 2d, 2s, 3p Piešťany,Lipová 66/39 0905344427
611/2014/OEP - 2h, 3k -
238/98-OPV - 2f -
325/2002-OPV - 2f, 2h, 2y, 3k -
53/95-OPV - 2a, 2c, 2n, 2f, 2h, 2i -
413/2006-OPV - 2b, 2f, 3l, 3h -
547/2011/OEP Ing. MURINA Miloš 2f, 2l, 2m, 2n, 2y Dolný Kubín,Osádka 6 0907569790
552/2011/OEP Ing. MUSIL Juraj 2f, 2m, 2n, 2s, 3c, 3f, 3g Banská Bystrica,Tatranská 24 0948634624
77/96-OPV - 2w -
47/2010-PO-OHPV NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM 2c, 2h, 2x, 3k Zvolen,T.G.Masaryka 22 045/5320316
233/98-OPV - 2l -
249/98-OPV - 2m, 2n, 2s, 3c -
64/96-OPV doc. RNDr. NÉMETHY, CSc. Peter 2b, 2f, 2l, 3d, 3h Bratislava,Vajnorská 9 0905949144
67/96-OPV RNDr. NÉMETHYOVÁ Mária 2b, 2f, 2l, 2m, 3d, 3g, 3h, 3m, 3t 0905381768
676/2018/OPV Mgr. NIKOLAJ Maroš 2b, 2l, 3h Bratislava,Jána Stanislava 28 0905311659
446/2008-OPV - 2b -
373/2004-OPV RNDr. NOVÁK Stanislav 3g, 3j Uherský Brod,Prakšická 990 (00420) 572637405
 603545773
448/2010/OHPV Ing. NOVIKMEC, PhD. Milan 2y Podzámčok ,Podzámčok 180 (045) 5206472
0905627325
173/97-OPV - 2g, 3d -
540/2011/OEP - 2e -
601/2013/OEP RNDr. OKOLIČÁNYIOVÁ Milena 2b, 2m, 3g Bratislava,Ambroseho 4 0915794508
568/2012/OEP OLAH Dušan 2m, 2t Kanianka,Nová ulica 598/20 0910982904
231/98-OPV - 3i, 3l -
178/97-OPV - 2t, 3f -
614/2014/OEP Ing. ONDRA, PhD. František 3p 0918111395
675/2018/OPV Ing. ONDREJIČKA, PhD. Vladimír 2p Horné Srnie,Zbezianska 289/3 0908450650
572/2012/OEP - 2m, 3g -
195/97-OPV - 2h -
629/2016/OPV doc. Ing. OTEPKA, PhD., ING. PAED.IGIP Pavol 2c, 2f, 2i, 3j, 3m Nitra,Botanická 1712/5 0905940293
635/2016/OPV Ing. PALAJ Ján 2x, 3g Dolná Súča,Dolná Súca 30 0911205909
670/2018/OPV Ing. PALÁŠKOVÁ Helena 2f, 2h, 2y, 3d, 3t Brno,Vondrákova 8 +420 777 627 924
36/95-OPV - 2e, 2l, 2m, 2n, 3f, 3g -
525/2010/OHPV RNDr. PALÚCH Martin 2f, 3d, 3m Žilina,Martinská 15/40 0908623240
91/96-OPV - 2w -
383/2006-OPV Ing. arch. PAPP Andrej 2j, 2k, 3d, 3m, 3o, 3t 0948448405
246/98-OPV - 2b, 2l, 3c, 3h -
376/2006-OPV - 2r, 3o -
497/2010/OHPV - 2j, 2k, 3m, 3n, 3o, 3u -
375/2006-OPV - 2y -
500/2010/OHPV Doc. RNDr. PAUDITŠOVÁ, PhD. Eva 2f, 2k, 2y, 3d, 3h, 3m, 3n, 3o Bratislava,Pečnianska 3 0907748877
125/96-OPV - 2h -
597/2013/OEP - 2c, 2h -
157/97-OPV doc. RNDr. PAVLIČKOVÁ, CSc. Katarína 2a, 2f, 3b, 3c, 3d, 3j, 3m, 3n Bratislava,Tranovského 29 0907741584
607/2014/OEP Ing. PAVLISOVÁ Daniela 2f, 2m Slatina nad Bebravou,Slatina nad Bebravou 103 0908514454
269/99-OPV Mgr. PČOLOVÁ Zuzana 2a, 2f, 2y, 3d Žilina,Dubová 31 0903529439
667/2018/OPV Ing. PECHANCOVÁ Lenka 3t Trenčín,Halalovka 38 0908436751
89/96-OPV RNDr. PERÚTKA Igor 2b, 2f, 2l Bratislava,Bilíkova 11 -
132/96-OPV RNDr. PETERCOVÁ Anna 2b, 2m Košice,Rovníkova 8 0905433708
411/2006-OPV - 2v, 3o -
327/2002-OPV RNDr. PEŤKOVÁ Elena 2f, 2y Pezinok,Bernolákova 72 0903259534
486/2010/OHPV Ing. PETRÁK, CSc. Peter 2z Bratislava,Keltská 71 0904403885
109/96-OP - 2g, 3t -
50/95-OPV doc. PhDr. PETRÍKOVÁ, CSc. Dagmar 2f, 2p, 3j, 3t Bratislava,Jégého 5 -
206/97-OPV Ing. PETRO, CSc. Lubomír 2b, 2u Košice,Charkovská 4 0904433172
496/2010/OHPV Ing. PILÁT Jozef 2l, 3b, 3d, 3r Bratislava,Latorická 12191/45 0919073034
151/97-OPV RNDr. PIRMAN Ivan 2b, 2f, 2g, 2l, 2n, 2t, 2y, 3a, 3d, 3h, 3t Žilina,Karmínová 17 0903548882
381/2006-OPV Ing. PITÁK Viliam 2g, 3d, 3t Lukavica,Lukavická 1379/43 (045) 5442813
0918378579
421/2006-OPV Ing. PLASKOŇ Vladimír 2z Preseľany,Preselany 565 0907561938
453/2010/OHPV Ing. PLATKO Juraj 2y Humenné,Třebíčska 12 0911390193
452/2010/OHPV Ing. PLEKANEC Peter 2m, 2w, 3g, 3n, 3u Trenčín,Hanzlíkovská 1987/85B 0911741827
252/98-OPV - 3c -
144/96-OPV - 2l, 2m, 2r -
669/2018/OPV Mgr. POKORNÁ Šárka 2a, 2f, 2y, 3d, 3t Brno,Šimáčkova 81 +420 725 015 888
461/2010/OHPV Ing. POLÁK Daniel 2m, 3g Čebovce,Príbelce 294 0905617768
661/2017/OPV Ing. Bc. POLJAK Vladimír 2f, 2h, 2y, 3d Horná Potôň,Horná Potôň 233 0903211209
214/97-OPV RNDr. POMORSKÝ František 2b, 3c, 3d, 3h, 3l, 3m Svit,Štúrova 288/66 0911339270
418/2006-OPV Ing. PONIŠT Milan 2f, 3m, 3n Zvolen,E. M. Šoltésovej 1602/14 0944427125
652/2017/OPV Ing. PORUBANOVÁ Radoslava 2f, 3c, 3g Trenčianska Turná,Oslobodenia 226 0907074493
66/96-OPV - 2b, 2f, 3h -
513/2010/OHPV RNDr. POTOČKOVÁ Lenka 2f, 2w, 2y, 3m, 3n Považská Bystrica,Stred 2202/40 0908614554
350/2002-OPV RNDr. POVAŽAJ, CSc. Matúš 3g, 3i, 3r Bratislava,Hurbanovo nám. 9 (02)54431658
0903425325
655/2017/OPV Ing. Mgr. PRAMUK, PHD., MPH Vladimír 2b, 2o, 3c, 3g Košice,Kováčska 14 0915948386
598/2013/OEP - 2h -
303/2000-OPV - 2l -
208/97-OPV - 2f, 2n, 2s, 2t, 3c, 3e -
394/2006-OPV - 2g, 2z, 3d -
396/2006-OPV Ing. PUŠKÁROVÁ Anna 2f, 2m Zvolen,Lihoveckého 9 0918421682
346/2002-OPV - 2f -
582/2012/OEP - 2g, 3d -
199/97-OPV - 2g, 3d, , 3o -
247/98-OPV - 2e -
424/2006-OPV - 2s, 3p -
392/2006-OPV - 3p -
646/2016/OPV Mgr. REHÁKOVÁ Petra 2c, 2e, 2f Dunajská Lužná,Morušová 380/16 0905279173
253/98-OPV - 2n, 3c -
74/96-OPV Ing. RICHTARČÍK Jozef 2n, 2e, 2f, 3r Malý Slavkov,Gerlachovská 11/35 0905478127
420/2006-OPV Ing. RIPKA Igor 2k, 2g Bratislava,Pohraničníkov 51 0903415035
148/96-OPV - 2f, 2t -
415/2006-OPV RNDr. RODÁK, PhD. Dalibor 2b, 2f, 2l, 3h 0905930091
355/2003-OPV - 2a, 2f -
464/2010/OHPV Ing. RYBÁROVÁ Anna 2o, 2z Žilina -
191/97-OPV Doc. Ing. SALAIOVÁ, CSc. Brigita 2g, 2z, 3d Košice,Račí potok 2 0907471759
565/2011/OEP Mgr. SÁLKOVÁ Jana 2f, 2y, 3o, 3m Bratislava,Nám. SNP 23 0907325107
317/2002-OPV - 3p -
47/95-OPV - 2f, 2e, 2m, 2t, 3d, 3g, 3h -
647/2016/OPV Mgr. SAPÁK Filip 2l, 3c, 3h Trenčín,Vlárska 385/2J 0911414009
110/96-OP - 2s, 3c -
111/96-OP - 2l, 2m, 3h, 3g -
410/2006-OPV Ing. SAXOVÁ Andrea 2f, 2v, 3d, 3m, 3n, 3o Veľká Lúka,Novomeského 1272/37 0908450826
389/2006-OPV - 2f, 2g, 3d, 3t -
615/2014/OEP Mgr. SEKERČÁK Marek 2f, 2r, 2y, 3d, 3t Banská Bystrica,Kvetinová 1 0907109029
302/2000-OPV - 2l -
551/2011/OEP Mgr. SCHMIDTMAYER Daniel 2f, 2m, 3g Banská Bystrica,Bakossova 3/I 0911111811
2/95-OPV RNDr. SCHWARZ Jaroslav 3a, 3g Banská Bystrica,Pod Bánošom 2 0902959313
463/2010/OHPV RNDr. SIGETOVÁ Danica 2e, 2m, 2t, 3d, 3g, 3h, 3j, 3m, 3n Šaľa,Lipová 2022/4 0903463588
119/96-OPV - 2b, 2m -
41/05-OPV-PO SIRECO, s.r.o. 2f, 2m, 3b, 3c, 3d, 3n Bratislava,Žatevná 12 0905611057
428/2006-OPV - 2f, 2i, 2m, 3j, 3d, 3m, 3n, 3o -
139/96-OPV Ing. SLANČÍK Vladimír 2a, 2h, 2l, 3k Zvolen,Jabloňová 16 0905260129; 0918949361
591/2013/OEP - 2m, 3g, 3j -
474/2010/OHPV - 2l, , 2m, 3g, 3h -
35/02-OPV-PO SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2f, 2k, 2m, 3d, 3g, 3h, 3o Banská Bystrica,Tajovského 28 (048) 4135131
 4230409
3/01-OPV-PO SLOVZEOLIT s.r.o. 2b, 2f, 2m, 3a, 3c, 3d, 3g, 3h, 3e Sp. Nová Ves,Školská ul. 5 0905919956
312/2001-OPV - 2i, 2w, 2x -
595/2013/OEP - 2f, 2m, 3g -
141/96-OPV - 2c, 3h -
679/2018/OPV Ing. SOBOTA Ján 2t, , 2z Valaská Belá,Valaská Belá 312 0902628375
472/2010/OHPV Mgr. SOCHÁŇ Peter 2f, 2y, 2w, 3c Dolany,Dolany 26 0903636032
341/2002-OPV Mgr. SOLDÁN Jakub 2r Bratislava,Bazovského 18 0949521507
449/2010/OHPV - 2t, 3f -
60/96-OPV Ing. STANČÍK Štefan 3d, 3h, 3j, 3m 0907807379
506/2010/OHPV Ing. STAŠIK Ľubomír 3a Jamník,Jemník 179 0905919956
519/2010/OHPV Prof.Ing. STAŠIOV, PhD. Slavomír 2f, 2y -
137/96-OPV - 2a, 2f, 2h, 2k, 3k, 3m, 3o -
654/2017/OPV Ing. STOLÁROVÁ Gabriela 2e, 2n, 3g, 3i Topoľčany,Jahodová 2175/7 0904605824
145/96-OPV - 2i, 3j -
168/97-OPV - 2f, 2i, 3h -
385/2006-OPV - 2f, 2l, 2m, 2v, 3g -
594/2013/OEP Mgr. SUJOVÁ, PhD. Katarína 2a, 2f, 2h, 2w, 2y, 3k Dobrá Niva,Podzámčok 31 0902922086
436/2006-OPV - 2f, 2m -
19/95-OPV - 2l, 2m, 3h, 3g -
393/2006-OPV Ing. SZABÓ Peter 2l, 3h Košice,Fábryho 42 0905521797
335/2002-OPV - 2k, 3m, 3t -
426/2006-OPV - 3d, 3m, 3n, 3o -
321/2002-OPV - 2z -
153/97-OPV - 2b, 3g -
209/97-OPV - 2b, 2m -
224/98-OPV RNDr. ŠAVRNOCH Ján 2f, 2l, 2m, 2n Ružomberok,I.Houdeka 1924/30 (044) 322223
(044) 322824
0904131037
570/2012/OEP - 2f, 2m, 3g, 3c, 3f -
104/96-OPV Doc.Ing. ŠEBO Dušan 2t, 2m Košice,Letná 14 0905152127
263/98-OPV Mgr. ŠEMBERA Tomáš 2b, 2f, 3f, 3d, 3m, 3t, 3u Bratislava,Mozartova 21 0903415377
46/95-OPV Ing. ŠEMBERA, CSc. Ivan 2f, 2y, 3c, 3d, 3g, 3h, 3m, 3n, 3o, 3j, 3t Bratislava,Tehelná 19 0903415378
484/2010/OHPV Mgr. ŠIKULA Tomáš 2a, 2f, 2y, 3d, 3t 00420 605 53 60 53
0905536053
632/2016/OPV Ing. ŠIMKO, PhD. Igor 2b, 2f, 2u, 3a, 3c, 3e -
41/95-OPV Ing. ŠIMO, CSc. Ján 2g, 2o, 2z, 3d Divinka,Lalinok 123 0903307616
401/2006-OPV doc. Ing. ŠKVAREKOVÁ PhD. Erika 2u, 2m, 3a, 3b, 3f Košice,Matuškova 14 0911858798
265/99-OPV - 2r, 3o -
71/96-OPV - 2a, 2f, 3p -
409/2006-OPV Ing. ŠOBÁŇOVÁ Mariana 2e, 2m, 3c, 3g Bratislava,Nobelova 20 0907106637
150/97-OPV - 2j, 3m, 3x, 3v -
16/95-OPV - 2l, 3h -
549/2011/OEP Ing. Mgr. ŠTEVICOVÁ Ľudmila 2j, 2k, 3o, 3u Rybany,Rybany 270 0948321630
292/2000-OPV - 2l, 3h, 3o -
429/2006-OPV - 2a, 2f -
80/96-OPV Ing. ŠTUBŇA, CSc. Marián 2f, 3p -
9/95-OPV RNDr. ŠUCHOVÁ Marianna 2b, 2m, 3e, 3g 0905655135
255/98-OPV Ing. ŠULEKOVÁ Jarmila 2l, 3c Bratislava,Račianska 61 0910673700
117/96-OP - 2f, 2l, 2m, 2t, 3r -
56/96-OPV - 3d, 3g, 3h -
194/97-OPV Ing. ŠVAJDLENÍKOVÁ Zdenka 2e, 2m Topoľčany,Ul.Dr. Adámiho 2030/4 0902657520
631/2016/OPV Ing. ŠVEC Andrej 2a, 2f, 2y Hankovce,Oľšavce 19 0903948221
123/96-OPV - 2l, 3h -
342/2002-OPV - 2f, 2w -
256/98-OPV - 2l, 3c, 3h -
454/2010/OHPV - 2f, 2j, 3o -
24/2000-OPV-PO Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky 2f, 3f, 3g, 3s Zvolen,T.G.Masaryka 24 045/5206492
198/97-OPV - 2f, 2k, 2r, 3o -
605/2014/OEP Ing. THEINEROVÁ Angelika 2f, 2t, 3f 0907704050
319/2002-OPV - 3p -
387/2006-OPV - 2z -
275/99-OPV - 2f, 3o -
154/97-OPV - 2z -
298/2000-OPV - 2i, 2m -
438/2007-OPV - 2f, 2l, 3h -
44/95-OPV - 2f, 2m, , 2s, 2t, 3c, 3g -
330/2002-OPV - 2f -
586/2012/OEP RNDr. TRNKOVÁ Bronislava 2f, 2k, 2y, 3o Trnava,Tehelná 18 0944000195
445/2008-OPV RNDr. TULISOVÁ Elena 2f, 2e -
88/96-OPV - 3d, 3g, 3p -
179/97-OPV - 2f -
427/2006-OPV - 2m, 3g -
542/2011/OEP - 2f, 2m, 2n, 3g -
20/99-OPV-PO Ústav ekológie lesa SAV 2f, 2i, 3k Zvolen,Štúrova 2 045/5241111
423/2006-OPV Ing. VACULČÍKOVÁ Beata 2f, 2k, 3d, 3m, 3n, 3o Považská Bystrica,Rozkvet 2044/85 0905270164
364/2003-OPV - 2m, 3g -
563/2011/OEP Ing. VAJS RYBNIKÁROVÁ Eva 2m, 2t, 3f Trnava,Bedřicha Smetanu 18 0903729944
397/2006-OPV - 2l, 3h -
287/99-OPV - 3p -
529/2010/OHPV - 2b, 2m, 2u, 3a, 3e -
663/2017/OPV Mgr. VARGA Martin 2b, 2u, 3a, 3e Kvetoslavov,Kvetoslavov 739 0905873856
301/2000-OPV - 2b -
528/2010/OHPV Ing. VARGOVÁ Svetlana 2f, 2j, 2k, 3m, 3u Košice,Rázusova 45 0940817577
534/2010/OHPV - 2o, 2z -
544/2011/OEP VÁRKOLYOVÁ Dagmar 2m, 2l, 3g Košice,Kaspická 4 0904641047
548/2011/OEP Ing. VARLOVÁ Mira 2l, 2m, 3g, 3h Banská Bystrica,Nemčianska cesta 57 0907538580
434/2006-OPV - 2j, 2k, 3m, 3n, 3o -
515/2010/OHPV Ing. VAŠŠOVÁ Julina 2f, 2i, 2m Kráľová nad Váhom,Kráľová nad Váhom č. 219 0917627603
250/98-OPV - 2s, 3h -
86/96-OPV Mgr. Ing. VELIKÝ Miroslav 2m, 2o Humenné,sídl. Polana 834/30 0905636957
447/2010/OHPV Prof. MVDr. VENGLOVSKÝ, PhD. Ján 2o, 2z, 2i, 3i, 3j, 3g Košice,Olivová 2002/13 0911141158
286/99-OPV Ing. VIKA, CSc. Konštantín 2l, 2f, 3h Bratislava,Majerníkova 3 0903787307
488/2010/OHPV - 2f -
177/97-OPV - 2n, 3a, 3e -
183/97-OPV - 2e -
469/2010/OHPV - 2m, 3g -
105/96-OP Ing. VODZINSKÁ Magdaléna 2b, 2f, 2m, 2n, 2u, 2t, 2z, 3a, 3d, 3e, 3o, 3t Košice,Jiskrova 8 0907523819
309/2001-OPV - 2f, 2g, 2t, 2u, 2w, 3d, 3t -
643/2016/OPV Ing. VOJTILLA Slavomír 2f, 2y, 3h Spišský Štvrtok,Školská 253/2 0908623375
188/97-OPV - 2l, 3h -
156/97-OPV - 2b, 2c, 2m, 3a, 3g -
126/96-OPV - 2b, 2f, 2l, 3a, 3b -
128/96-OPV - 2z -
340/2002-OPV Ing. VRBACKÝ Miroslav 2l Liptovský Mikuláš,dorucovacia adresa: RTC plus, s.r.o., Nábr. J. Krála 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš 0907852200
217/97-OPV - 2f -
33/95-OPV - 2l, 3d -
369/2003-OPV Mgr. VYDARENÝ Milan 2b, 3b 0905397735
649/2017/OPV RNDr. VYSKUPOVÁ, PhD. Monika 2f, 2y, 3d, 3t -
541/2011/OEP - 2t, 3f, 3g, 3d -
98/96-OPV - 2b, 2m -
311/2001-OPV - 2f, 2k, 2r, 3m, 3n, 3o -
281/99-OPV - 3k -
617/2014/OEP - 2s, 3p -
522/2010/OHPV Ing. ZAJÍČKOVÁ Jana 2c, 2f, 2g, 2h, 2y, 3d, 3k, 3t Trenčín,Žilinská 642/6 +420/544 520 533
+420/774 080 684
367/2003-OPV ZAMBORSKÝ Dušan 3d, 3k Smilno,Smilno 135 0903741410
129/96-OPV RNDr. ZÁMEČNÍK Vlastimil 2n, 2o Bratislava,Tilgnerova 2 0903139239
403/2006-OPV Ing. ZELENÁK, PhD. Štefan 2b, 2m, 2u, 3a, 3e Nitrianske,Sládkovičova 67/9 0918777203
 0948517388
571/2012/OEP Doc. Ing. ZELEŇÁKOVÁ, PhD. Martina 2f, 3l, 3h Košice,Ceskoslovenskej armády 19 0905985765
264/98-OPV RNDr. ZEMANOVÁ Anna 3d, 3m Bratislava,Koncová 25 0905386130
600/2013/OEP - 2y -
499/2010/OHPV - 2f, 2y -
482/2010/OHPV Ing. ZOLOVČÍK Marián 2f, 2m, 2k, 2y Vinné,Vinné 3315 0915898047
326/2002-OPV RNDr. ZUSKIN Ján 2f, 3m, 3n Likavka,Likavka 276 0903547687
456/2010/OHPV RNDr. ZUSKINOVÁ Mária 2f, 2y, 3m, 3n, 3o Likavka,Likavka 276 0903533887
561/2011/OEP - 3h -
579/2012/OEP Ing. ŽAJDLÍKOVÁ Simona 2e, 2f, 3d 0915726941
644/2016/OPV - 2t, 3f -
399/2006-OPV - 2f, 3j, 3m -
527/2010/OHPV - 2b, 2e, 2f, 3f, 3e -