EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
IBV Čermany - I. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 21.02.2019
OBCHODNÉ CENTRUM V DUNAJSKEJ STREDE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 20.02.2019
Uzavretie a rekultivácia skládky „SKLÁDKA TKO RISŇOVCE, I., II. a III. ETAPA“ II. a III. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 20.02.2019
Územný plán obce Mojš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 19.02.2019
Administratívno-polyfunkčná budova Buzinská Košice-Šaca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice II Infraštruktúra 19.02.2019
Protipovodňové opatrenia Pusté Úľany – Pekná ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Vodné hospodárstvo 19.02.2019
Distribučno-veľkoobchodné centrum, KL Park – Galanta – II. etapa, Zmena 1/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infraštruktúra 19.02.2019
MAKFOOTBALLARENA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 19.02.2019
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Infraštruktúra 19.02.2019
Vybudovanie automatického závlahového systému sadu cez samostatné kvapkovače
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Polnohospodárska a lesná výroba 18.02.2019
Likvidácia starých banských háld, Podrečany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 18.02.2019
RETAIL PARK Námestovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 18.02.2019
Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja dobývací priestor Rajec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 18.02.2019
Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov, Veľké Kosihy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Komárno Ostatné priemyselné odvetvia 18.02.2019
Zmeny a doplnky 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 18.02.2019
IBV Lehnice - Sása
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 18.02.2019
IBV Šurabová - Zakvášov, predĺženie ochrannej hrádze
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Vodné hospodárstvo 18.02.2019
Pri rybníku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 18.02.2019
Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 15.02.2019
Stredisko výroby asfaltových zmesí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Priemysel stavebných látok 15.02.2019
Obytný súbor FIM
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 15.02.2019
Technická rekultivácia lomu Ložisko Varín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 15.02.2019
Priemyselný areál Žarnovica – výstavba tepelného a elektrického zdroja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Energetický priemysel 15.02.2019
Obchodné centrum Bytča- Thurzove sady
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Bytča Infraštruktúra 15.02.2019
Územný plán obce Drábsko, Zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 15.02.2019