Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zemníky Ketelec
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava II Ťažobný priemysel 18.09.2019
Územný plán obce Divina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 18.09.2019
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bukovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.09.2019
Protipovodňové opatrenie IBV Horné Ozorovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Vodné hospodárstvo 18.09.2019
Mobilné drviace jednotky TEREX PEGSTON XA400 a TEREX PEGSTON 1000 SR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 18.09.2019
Veľkosklad potravín LIDL Nemšová - rozšírenie a modernizácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 17.09.2019
Novostavba hotela, Rajecké Teplice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 17.09.2019
Územný plán obce Vinohrady nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta Hlohovec Trnava podla § 4, ods. 1 17.09.2019
Parkovanie v meste Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trenčiansky - Iný dôvod posudzovania 17.09.2019
Obaľovacie centrum asfaltových zmesí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Veľký Krtíš Priemysel stavebných látok 17.09.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Rejdová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 17.09.2019
Územný plán obce Ráztočno, zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Žilinský Banskobystrický Prievidza Turčianske Teplice Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 17.09.2019
Územný plán Obce Podhorany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 17.09.2019
Apartmány Jasná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 17.09.2019
Energetické zefektívnenie výroby chladu ľadovej vody +1/+4°C
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Potravinársky priemysel 17.09.2019
Tatranská Lomnica - prieskumný vrt pre geotermálne vody
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Tažobný priemysel 17.09.2019
Krematórium pre zvieratá
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Polnohospodárska a lesná výroba 17.09.2019
Územný plán obce Horná Potôň – Zmeny a doplnky č. 4/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 16.09.2019
Vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Horné Hámre
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 16.09.2019
Územný plán Obce Prestavlky - zmeny a doplnky č.3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 16.09.2019
ˇÚzemný plán zóny "Veľký Šariš, obytná zóna Lemešianska II"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 16.09.2019
Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody - Plynoinštalácia - Prepojenie CK31 - Separačná stanica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Energetický priemysel 16.09.2019
UPN-O Kláštor pod Znievom, Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin Turčianske Teplice Žilina podla § 4, ods. 2 16.09.2019
Výstavba rekreačnej zóny „Huncovské drevenice“ - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Kežmarok Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 16.09.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 18.07.2019