Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel Šurany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 03.07.2020
Územný plán zóny IBV Terasy - Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 03.07.2020
I/67 - 021 Nižná Slaná most
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Doprava a telekomunikácie 03.07.2020
Výroba bazických stavív SLOVMAG, a. s. Lubeník - Modernizácia prípravne lisovacích hmôt
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Revúca Tažobný priemysel 03.07.2020
Rozšírenie skládky drevnej štiepky Martinská teplárenská, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Martin Energetický priemysel 03.07.2020
BD Tehelná ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 03.07.2020
I/18 Vranov nad Topľou - križovatka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Vranov nad Topľou Doprava a telekomunikácie 03.07.2020
Rozšírenie areálu PPGemer AV v Rimavskej Sobote
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 03.07.2020
R1 Banská Bystrica - križovatka amfiteáter
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Banská Bystrica Doprava a telekomunikácie 03.07.2020
Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 02.07.2020
Bytový a apartmánový dom - Sedmokrásky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 02.07.2020
Náhrada kotla K7 v spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Energetický priemysel 02.07.2020
Územný plán obce Studienka, Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 02.07.2020
Spätná rekultivácia dočasne odnímanej pôdy na "Ťažbu štrkov v dobývacom priestore č. 1 lokalita SIHOŤ, Kotešová -Oblazov"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Bytča Infraštruktúra 02.07.2020
Sústava CTZ Štúrovo – využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Energetický priemysel 02.07.2020
Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Mníšek nad Hnilcom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Gelnica podla § 4, ods. 2 01.07.2020
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Seč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 01.07.2020
“Rekreačné domy Makov - Bútorky“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Čadca Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 01.07.2020
Zmeny a doplnky č. 5/2019 Územného plánu mesta Považská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 2 01.07.2020
Distribučný transformátor T10
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Energetický priemysel 01.07.2020
Vodozádržné opatrenia na potoku Jordán
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Revúca Vodné hospodárstvo 01.07.2020
Dočasné uloženie stavebného odpadu v kameňolome Husiná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 01.07.2020
Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Doprava a telekomunikácie 01.07.2020
Oznámenie o strategickom dokumente k ÚPD - O Bošáca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 30.06.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020