Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Lúčenec -Čurgov úprava odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 04.10.2022
Mechanicko-biologická úprava, lokalita Nána
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 04.10.2022
Výrobno-skladovacia hala, Hoval Tepelné čerpadlá - (ePlant)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín Strojársky a elektrotechnický priemysel 04.10.2022
Hospic (Oddelenie paliatívnej medicíny
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Tažobný priemysel 04.10.2022
Nová nemocnica s poliklinikou A. Leňa Humenné a.s.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Humenné Infraštruktúra 04.10.2022
Rozšírenie verejného cintorína v obci Svrčinovec
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Čadca Infraštruktúra 04.10.2022
OBYTNÁ ZÓNA DAHLIA
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 04.10.2022
Oznámenie o strategickom dokumente k ÚPD - O Bošáca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 04.10.2022
Čiastočná rekultivácia „Lomu na Kiaroch - Šalková"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 04.10.2022
Skladovo - výrobná hala BB1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Strojársky a elektrotechnický priemysel 04.10.2022
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Stará Ľubovňa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Infraštruktúra 04.10.2022
Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla ako náhrada za súčasné zdroje v SCZT Západ
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Energetický priemysel 04.10.2022
„Úprava vinárskeho závodu na výrobu kartónových obalov“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 04.10.2022
Územný plán obce Chlebnice. Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 04.10.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Hvozdnica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Bytča podla § 4, ods. 2 03.10.2022
„Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitov Rakša“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Turčianske Teplice Tažobný priemysel 03.10.2022
Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 03.10.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ordzovany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 03.10.2022
Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu - sídelného útvaru Humenné
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 03.10.2022
SEA: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 14)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 03.10.2022
Program Rybné hospodárstvo 2021-2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 03.10.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územný plán obce Klokočov"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 03.10.2022
Územný plán obce Dlhá – Zmeny a doplnky 5/2020
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 03.10.2022
Územný plán Obce Ladoemerská Vieska - Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 03.10.2022
Prístavba výrobnej haly MTA SLOVAKIA, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Strojársky a elektrotechnický priemysel 03.10.2022