Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly -Zmeny a doplnky č. 16
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 18.09.2020
Rozšírenie skládky drevnej štiepky Martinská teplárenská, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Martin Energetický priemysel 18.09.2020
Územný plán obce Malachov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 18.09.2020
Nájomné bytové domy B, C, D - Malinová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 18.09.2020
Územný plán obce Nemce - Zmena a doplnok č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 18.09.2020
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Zlatá Idka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Gelnica Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.09.2020
Zmeny a doplnky č,1 Územného plánu obce Vtáčkovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Košický Prešov Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.09.2020
NOVÉ ČERMANY
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 18.09.2020
CITY TOWER, Garbiarska, Košice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Infraštruktúra 18.09.2020
Zmena 06/2020 Územného plánu mesta Trnava v znení neskorších zmien Lokalita R1, R2, S, T, U, V, W
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 18.09.2020
Zmeny a doplnky 05/2020 Územného plánu obce Lošonec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 18.09.2020
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 18.09.2020
I/18 Turany - Most 303
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Doprava a telekomunikácie 18.09.2020
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 1 etapa I/18 ľubeľa-Liptovský Mikuláš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Liptovský Mikuláš Doprava a telekomunikácie 17.09.2020
Zmena využitia objektu 760-II.3,4,5:V1 - skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu „Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 17.09.2020
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Trebišov Infraštruktúra 17.09.2020
Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 17.09.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Obve Poľný Kesov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 17.09.2020
Územný plán obce Heľpa, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 17.09.2020
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kysucký Lieskovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Čadca Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2 17.09.2020
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Nižná Kamenica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 17.09.2020
Zariadenie na zber a úpravu ostatných odpadov a na zber batérií a akumulátorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 17.09.2020
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Púchov, Trenčianska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Púchov Infraštruktúra 17.09.2020
Efektivizácia procesu úpravy odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Infraštruktúra 16.09.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020