Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Sušiareň granulátu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Strojársky a elektrotechnický priemysel 18.05.2021
Územný plán obce ( ÚPN - O) Valaliky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.05.2021
"Zariadenie na zber odpadov - výkupňa kovových odpadov"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 18.05.2021
Územný plán obce Hájske - zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 18.05.2021
DUBOVÁ – zberný dvor odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 18.05.2021
Navýšenie množstva starých vozidiel
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Skalica Infraštruktúra 18.05.2021
Rozšírenie zariadenia na zber a úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 18.05.2021
Areál Zdroje Zeme Horný Jatov - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 18.05.2021
„Územný plán obce Červeník – Zmeny a doplnky 6/2020“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 18.05.2021
Navýšenie kapacity v dobývacom priestore Čaňa a jeho okolí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 18.05.2021
Výstavba parkovacích miest v lokalite sídliska Kvetná v Trenčíne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 18.05.2021
Marius Pedersen, a.s. – prevádzka Trenčín – Zlatovská, Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – zvýšenie kapacity
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 18.05.2021
Územný plán zóny Ivánce, Záhorská Bystrica, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava IV podla § 4, ods. 2 18.05.2021
I/64 Partizánske - Oslany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Doprava a telekomunikácie 18.05.2021
Územný plán obce Hájske - zmeny a doplnky č.1 - úprava návrhu.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 18.05.2021
I/15 Stropkov preložka cesty
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stropkov Doprava a telekomunikácie 18.05.2021
Územný plán obce Vlachy - Zmeny a Doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 18.05.2021
Koncepcia rozvoja mesta Tisovec v tepelnej energetike: štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č. 952/2005
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 18.05.2021
Koncepcia rozvoja obce Klenovec v tepelnej energetike: štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č. 952/2005
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 18.05.2021
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 17.05.2021
Nízkouhlíková stratégia pre územie Mesto Tisovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 17.05.2021
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA TRIANGEL 2
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský - Infraštruktúra 17.05.2021
„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Vyšná Šebastová“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 17.05.2021
„VÝSTAVBA NÁKUPNÉHO STREDISKA PIRITOV – II. etapa“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 17.05.2021
I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec, križovatka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Doprava a telekomunikácie 17.05.2021