Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Modernizácia linky rotačnej pece pre výpal cementárenského slinku – 5.etapa: Prispôsobenie novým environmentálnym požiadavkám EÚ a referencií BAT
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Ilava Priemysel stavebných látok 20.11.2019
Umiestnenie strojárskej linky a výroby v zrekonštruovanej hale bývalej firmy NOVOKER Lučenec - nové technologické linky a využitie skladových priestorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Strojársky a elektrotechnický priemysel 20.11.2019
Bytové domy Pod Zábrehom 2.0
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Púchov Infraštruktúra 20.11.2019
Rozšírenie ťažby ložiska Hontianske Trsťany - Hrondín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Tažobný priemysel 20.11.2019
Územný plán Jabloňovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Banskobystrický Levice Banská Štiavnica Krupina podla § 4, ods. 1 20.11.2019
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – Zvolenská Slatina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 20.11.2019
Osadenie bezpečnostného uzáveru na expedično-prívodný plynovod DN 500 PN 80 MS Láb IV - Baumgarten
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 20.11.2019
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Obce Selice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 20.11.2019
"Rozšírenie parkoviska/KASAI SLOVAKIA s.r.o."
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra 20.11.2019
Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz (zmena č. 6)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 20.11.2019
Územný plán obce Šoporňa – Zmeny a doplnky č. 5/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 20.11.2019
Zmeny a doplnky 03/2019 Územného plánu obce Žlkovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 20.11.2019
ÚP mesta Banská Bystrica - zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 20.11.2019
„LEAF Academy Vištuk, 1. Etapa výstavby – Vykurovanie, Zmena projektu kotolne“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 19.11.2019
Bytový dom Studnička
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava I Infraštruktúra 19.11.2019
Zmena 06/2019 Územného plánu obce Zvončín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 19.11.2019
Územný plán obce Zbehy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 19.11.2019
Hala - Supermarket
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 19.11.2019
Obslužné zázemie rastlinnej výroby a prestavba mliečnice na polyfunkčný objekt
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 19.11.2019
Novostavba priemyselného areálu Ladce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Ilava Priemysel stavebných látok 18.11.2019
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 18.11.2019
Územný plán mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 12
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 18.11.2019
Navýšenie kapacity zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 18.11.2019
Vodná nádrž Ploštiny na Donovaloch
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Vodné hospodárstvo 18.11.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 18.07.2019