Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rozšírenie cintorína Oravské Veselé
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 25.01.2021
Zhodnocovanie hliníkových odpadov v prevádzke Odlievareň
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žiar nad Hronom Hutnícky priemysel 25.01.2021
Navrhované zmeny a doplnky ÚPN - Obce Nová Lesná č. 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 25.01.2021
Územný plán obce Ižipovce - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 25.01.2021
Zmeny a doplnky č.3 - Územný plán obce Kráľová nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 25.01.2021
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 25.01.2021
HPP3 - Prevádzka na výrobu vodíka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 25.01.2021
Územný plán obce Nitrica, zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 2 25.01.2021
Parkovisko pri železničnej stanici Zlatovce v Trenčíne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Trenčiansky Trenčín Iný dôvod posudzovania 25.01.2021
Navrhovaná zmena a doplnok č. 9 ÚPN - Obce Batizovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 25.01.2021
Nízkouhlíková stratégia obce Krásna Lúka na roky 2020-2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 22.01.2021
Nové Nábrežie Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Poprad Infraštruktúra 22.01.2021
Výkrmňa pre 3.800 ošípaných v obci Chanava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Rimavská Sobota Polnohospodárska a lesná výroba 22.01.2021
Likvidácia štrkoviska Pažite
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 22.01.2021
Komplexná rekonštrukcia Centra sociálnych služieb Bôrik, Nitrianske Pravno
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 22.01.2021
Obytná skupina Mikov dvor - parkovacie plochy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 22.01.2021
Nízkouhlíková stratégia obce Krivany na roky 2020-2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 22.01.2021
Nízkouhlíková stratégia obce Torysa na roky 2020-2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 22.01.2021
Zmeny a doplnky č. 19 Územného plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna - Juh
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 21.01.2021
Rozšírenie úložiska - odval "Košianovo" v rámci pokračovania dobývania výhradného ložiska vápenca Tisovec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 21.01.2021
Dobývanie výhradného ložiska andezitu v dobývacom priestore Dolná Ždaňa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žiar nad Hronom Tažobný priemysel 21.01.2021
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 21.01.2021
Územný plán obce Pitelová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 21.01.2021
Geotermálny vrt na získavanie tepelnej energie zemskej kôry s využitím na vykurovanie a klimatizáciu rodinného domu Pezinská 25, Svätý Jur
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Tažobný priemysel 21.01.2021
„Fričovce ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2021, zmena č.1“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 21.01.2021