Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Obytný súbor Panoráma 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice III Košice IV Infraštruktúra 23.01.2020
Zmeny a doplnky č. 8 Územného planu mesta Snina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 23.01.2020
Cesta I/66 Krupina - Obchvat
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Krupina Doprava a telekomunikácie 22.01.2020
„Žilinská univerzita – parkovisko Nová menza
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 22.01.2020
Zmeny a doplnky 4/2019 ÚPN-O Haniska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 22.01.2020
Sušiaca a granulačná linka - Bioplynová stanica Veľké Bierovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 22.01.2020
Obaľovacie centrum Horný Tisovník
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Detva Priemysel stavebných látok 22.01.2020
Územný plán obce Šintava, Zmeny a doplnky č. 3/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 21.01.2020
SKLAD OBILIA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 21.01.2020
PARK CITY LIVING, DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA, BYTOVÝ DOM SO 101 Chorvátsky Grob, PAKR CITY
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Senec Iný dôvod posudzovania 21.01.2020
Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 14
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 21.01.2020
Územný plán obce Hrubý Šúr - Zmeny a doplnky č. 03/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 21.01.2020
zámer Modernizácia rybného hospodárstva - PETYOWKA s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Tažobný priemysel 21.01.2020
RETAIL BOX PEZINOK
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 21.01.2020
Ťažba rašeliny a rekultivácia územia, lokalita Spišský Hrhov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Levoča Polnohospodárska a lesná výroba 21.01.2020
Prieskumný vrt Malženice 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Tažobný priemysel 21.01.2020
Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Bratislavský Bratislava III Bratislava IV Malacky Pezinok Doprava a telekomunikácie 21.01.2020
I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany (prestavby mostov)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Doprava a telekomunikácie 21.01.2020
Územný plán mesta Dunajská Streda, Zmeny a doplnky č. 12/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 21.01.2020
Logistické centrum VGP Zvolen
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 21.01.2020
Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov Nové Mesto nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 21.01.2020
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 21.01.2020
Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 20.01.2020
Zmena v množstve používaných chemických látok a prípravkov v spoločnosti Tesgal s. r. o., Hlavná 60
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Hutnícky priemysel 20.01.2020
RETAIL PARK PODUNAJSKÁ BRÁNA BRATISLAVA, M.Č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 27.12.2019