Preskočit na obsah

Zvýšenie výkonu bloku JE V2 v Jaslovských Bohuniciach

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi vrátane ich vžarovania a likvidácie
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom pripravovanej investičnej akcie je využiť existujúce výkonové rezervy, zakomponované v reaktore i v ďaľších komponentoch jadrovej elektráne.
 • Dotknutá obec: Veľké Kostoľany, Nižná, Žlkovce, Jaslovské Bohunice, Malženice, Radošovce, Pečeňady, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne a.s., Hraničná 12, 827 036 Bratislava212
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: KÚ Trnava - odbor ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru VÚJE Trnava, a.s.
  Text zámeru
  18.09.2006
  18.09.2006

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení VÚJE, a.s. Trnava

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  02.05.2005