Zvýšenie výkonu blokov JE EMO 1,2 v Mochovciach

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Využitie existujúcich výkonových rezerv reaktora JE EMO12 v Mochovciach na 107 %.
 • Dotknutá obec: Tlmače, Kalná nad Hronom, Malé Kozmálovce, Starý Tekov, Nový Tekov (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: Úrad jadrového dozoru Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu. Požiadať o sprístupnenie