Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Zvýšenie kapacity výroby vápna v závode Calmit Tisovec

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 6.1 Cementárne, vápenky (s rotačnými alebo inými pecami) s kapacitou - cementového slinku a/alebo cementu - vápna
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie