Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej linky.

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom obstarávanej technológie je zvýšenie kapacity spracovania a tým aj zhodnocovania nie nebezpečných odpadov vznikajúcich pri prvotnom spracovaní dreva ako aj pri druhotnom spracovaní reziva v drevárskom a drevospracujúcom priemysle, ktorými sú piliny, hobliny a rôzne odrezky na výrobu peliet z biomasy bez prídavku chemicko-syntetických látok. Katalógové číslo odpadu 03 01 05.
 • Dotknutá obec: Lisková (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: OkÚ Ružomberok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A. Hlinku 74, 03401 Ružomberok
 • Navrhovateľ: Pelcko s.r.o., Lisková č. 1205, 034 81
 • IČO Navrhovateľa: 46584676
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.12.2018
  Spracovateľ zámeru RNDr. Ján Šavrnoch
  Text zámeru
  04.12.2018
  04.12.2018
  04.12.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.01.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  14.03.2019