Preskočit na obsah

Zvolen nový civilný cintorín

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.15 Krematóriá a cintoríny
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Zvolen (okres: Zvolen)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Mesto Zvolen
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru SAŽP Banská Bystrica
  Právoplatné rozhodnutie
  22.03.2004

  Fotografie