Preskočit na obsah

Zvieracie krematórium TB

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 11.5 Kafilérie a veterinárne asanacné ústavy
  • Zistovacie konanie

Základne informácie