Preskočit na obsah

ŽST Levice, OV + SZZ

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných 13.4 Železničné stanice, terminály a) osobné b) zmiešané (nákladné + osobné) c) zriadovacie d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy e) kontajnerové prekladiská f) pohranicné prechodové
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predkladané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "ŽST Levice, OV + SZZ" sa týka komplexnej rekonštrukcie jestvujúcich výhybiek oboch zhlaví železničnej stanice Levice a modernizácie staničného zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie vrátane traťového zabezpečovacieho zariadenia priľahlých traťových úsekov.
 • Dotknutá obec: Levice, Kalná nad Hronom, Veľké Kozmálovce (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.04.2022
  Text oznámenia o zmene
  21.04.2022
  21.04.2022

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.06.2022