Preskočit na obsah

ŽST Krompachy, obnova výhybiek (OV) č. 23,24,25,26,27,28,29,30

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.4 Železnicné stanice, terminály a) osobné b) zmiešané (nákladné + osobné) c) zriadovacie d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy e) kontajnerové prekladiská f) pohranicné prechodové
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom stavby je rekonštrukcia výhybiek č. 23,24,25,26,27,28,29,30, obnova železničného zvršku, železničného spodku, úprava zabezpečovacieho zariadenia, úprava elektrického ohrevu výhybiek, rušenie výhybiek č. 11,12,19,20, rušenie koľají č. 10 a 12 a úprava trakčného vedenia nad zrušenými koľajami a výhybkami.
 • Dotknutá obec: Krompachy (okres: Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Spišská Nová Ves
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikovo námestie 5, 05201 Spišská Nová Ves
 • Navrhovateľ: Železnice SLovenskej republiky, Klemensova 8
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  04.02.2021
  Text oznámenia o zmene
  04.02.2021
  04.02.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.03.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  14.04.2021