Zosúladenie projektovanej a skutočnej spotreby množstva vstupných surovín a celkovej produkcie hotových výrobkov

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie