Preskočit na obsah

Zosúladenie emisií NOx kotla K5 s legislatívou.

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie