Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky územného plánu zóny Podhorský pás

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie