Zmeny a doplnky II Územného plánu Mesta Kežmarok

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom aktualizácie je vyhodnotenie doterajšieho riešenia, zosúladenie Územného plánu mesta Kežmarok s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok a adaptačnou stratégiou mesta na zmeny klímy, optimalizovať priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia mesta.
 • Dotknutá obec: Kežmarok, Rakúsy, Mlynčeky, Ľubica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Spišská Belá, Malý Slavkov, Krížová Ves (okres: Kežmarok)
 • Príslušný orgán: OkÚ Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Obstarávateľ: Mesto Kežmarok
 • IČO Obstarávateľa: 00326283
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  23.02.2018
  Oznámenie
  23.02.2018
  Text strategického dokumentu
  23.02.2018
  23.02.2018
  23.02.2018