Zmeny a doplnky (február 2019) č. 3/2019 Územného plánu obce Huncovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom návrhu zmeny a doplnku územného plánu obce Huncovce, je: - rozvoj obce – vzhľadom na dostupnosť centier cestovného ruchu – Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Slovenský raj, Pieniny, pamiatkové rezervácie a objekty – vytváranie podmienok na rozvoj rekreácie.
 • Dotknutá obec: Vysoké Tatry, Kežmarok, Huncovce, Žakovce, Vrbov, Malý Slavkov, Veľká Lomnica (okresy: Poprad, Kežmarok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Obstarávateľ: Obec Huncovce, Obecný úrad Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92
 • IČO Obstarávateľa: 00326232
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  22.05.2020
  Oznámenie
  22.05.2020
  Text strategického dokumentu
  22.05.2020
  22.05.2020
  22.05.2020