Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č.6/2020 Územný plán mesta Trebišov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom spracovania Zmien a doplnkov č.6/2020 ÚPN-M je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja mesta Trebišov v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja mesta.
 • Dotknutá obec: Čeľovce, Trebišov, Vojčice, Zemplínska Nová Ves, Zemplínske Hradište, Nový Ruskov, Plechotice (okres: Trebišov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trebišov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Námestie mieru 804/1 , 07501 Trebišov
 • Obstarávateľ: Mesto Trebišov
 • IČO Obstarávateľa: 00331996
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo mesta Trebišov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  30.11.2020
  Oznámenie
  30.11.2020
  30.11.2020
  30.11.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  11.01.2021