Zmeny a doplnky č. 5 VÚC Žilinského kraja

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie regionálnej úrovne formou zmien a doplnkov, v súlade s § 30 stavebného zákona .
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37808427
 • Schvaľujúci orgán: Zastupiteľstvo ŽSK
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.