Preskočit na obsah

Zmeny a Doplnky č. 5 Územného plánu obce Raková

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce v súlade so súčasnými potrebami jej rozvoja.
 • Dotknutá obec: Zákopčie, Raková, Staškov, Čadca (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Obstarávateľ: Obec Raková, 023 51 Raková 140
 • IČO Obstarávateľa: 00314234
 • Schvaľujúci orgán: Obec Raková
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  21.04.2021
  Oznámenie
  21.04.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  27.12.2021
  Text strategického dokumentu
  7
  21.04.2021
  1
  21.04.2021
  2
  21.04.2021
  4
  21.04.2021
  3
  21.04.2021
  5
  21.04.2021
  6
  21.04.2021
  16
  21.04.2021
  8
  21.04.2021
  9
  21.04.2021
  10
  21.04.2021
  11
  21.04.2021
  12
  21.04.2021
  13
  21.04.2021
  14
  21.04.2021
  15
  21.04.2021