Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: V Zmenách a doplnkoch č. 4 Územného plánu obce Bodiná sa bude riešiť požiadavka: - občanov – na zaradenie do územného plánu obce nové funkčné plochy pre bývanie v rodinných domoch, - budú zosúladené záujmy obecné so záujmami celospoločenskými s rešpektovaním aktuálneho ÚPN¬ VÚC Trenčianskeho kraja a jeho zmien a doplnkov, - získa sa právny záväzný dokument, usmerňujúci rozvoj obce na základe zohľadnenia odborných kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov obce, obecnej samosprávy, štátnej správy).
 • Dotknutá obec: Veľká Čierna, Súľov - Hradná, Vrchteplá, Bodiná, Kostolec, Malá Čierna, Považská Bystrica, Prečín (okresy: Žilina, Bytča, Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Obstarávateľ: Obec Bodiná
 • IČO Obstarávateľa: 00317691
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  02.12.2019
  Oznámenie
  02.12.2019
  03.12.2019
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  09.07.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  10.08.2022