Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 4/2019 Územného plánu obce Huncovce – upravený návrh február 2022

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Pôvodná funkcia podľa územného plánu obce Huncovce - súčasný stav: plochy lúk a pasienkov, odvodnené územia, súčasné využitie: poľnohospodárska pôda - TTP Navrhovaná čiastková zmena a doplnok územného plánu obce Huncovce rieši funkčné využitie plôch, navrhovaný stav: plocha pre rekreáciu – stavby pre rozvoj rekreácie, rozšírenie navrhovanej rekreačnej zóny Smrekovec o lokalitu „Za Huncovským lesíkom“.
 • Dotknutá obec: Vysoké Tatry, Kežmarok, Huncovce, Žakovce, Vrbov, Malý Slavkov, Veľká Lomnica (okresy: Poprad, Kežmarok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Obstarávateľ: Obec Huncovce
 • IČO Obstarávateľa: 00326232
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  24.05.2022
  Oznámenie
  24.05.2022
  Text strategického dokumentu
  24.05.2022
  24.05.2022