Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN O Drienica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Lokalita Pod Kamennou – podľa platného ÚPN O plochy športu – Integrovaný športový areál (8) a Golfový areál - Návrh ZaD č.3 – plochy rekreácie a cestovného ruchu RCH 8, RCH 9, Lokalita Pod Hájom – podľa platného ÚPN O orná pôda - návrh ZaD č.3 – plocha rekreácie a cestovného ruchu RCH 7, Centrálna časť obce – podľa platného ÚPN O – plocha občianskej vybavenosti – stav, parcela č. KN-C 7 - návrh ZaD č.3 – plocha bytových domov L5 - Zosúladenie stavu E 990 na skutočný stav.
 • Dotknutá obec: Šarišské Sokolovce, Jakubovany, Červená Voda, Drienica, Olejníkov, Sabinov (okres: Sabinov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Sabinov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 85, 08301 Sabinov
 • Obstarávateľ: Obec Drienica
 • IČO Obstarávateľa: 31413056
 • Schvaľujúci orgán: Obec Drienica - Obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.12.2020
  Oznámenie
  14.12.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  04.02.2022
  Text strategického dokumentu
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020