ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE POVODA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Návrh riešenia obsahuje rozvojovú plochu doplnku D1, ktorá je navrhovaná v nadväznosti na existujúce obytné územie.
 • Dotknutá obec: Povoda (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Obstarávateľ: Obec Povoda
 • IČO Obstarávateľa: 00800228
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  12.06.2020
  Oznámenie
  12.06.2020
  12.06.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  03.08.2020
  Text strategického dokumentu
  12.06.2020