Preskočit na obsah

Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Ľubeľa

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Aktualizácia platného Územného plánu obce Ľubeľa, schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva v Ľubeli č. 3/2018 zo dňa 11.01.2018 v znení Zmien a Doplnkov č. 1 schválených Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 11/2021 zo dňa 6.5.2021.
 • Dotknutá obec: Gôtovany, Dúbrava, Ľubeľa, Svätý Kríž, Malatíny, Partizánska Ľupča, Liptovské Kľačany, Vlachy (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Obstarávateľ: Obec Ľubeľa
 • IČO Obstarávateľa: 00315567
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  27.05.2022
  27.05.2022
  27.05.2022