Preskočit na obsah

ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DEDINA MLÁDEŽE

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom riešenia zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Dedina Mládeže je vytvoriť podmienky pre využitie obnoviteľných zdrojov energie – najmä ekologickú výrobu veternej energie vo veternom parku. Uvedený cieľ pomôže naplneniu záväzného cieľa EÚ týkajúceho sa podielu energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe do roku 2030. Taktiež bude smerovať k naplneniu cieľov Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.
 • Dotknutá obec: Komoča, Zemné, Dedina Mládeže, Kolárovo, Neded (okresy: Nové Zámky, Komárno, Šaľa)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhradnícka 6, 94501 Komárno
 • Obstarávateľ: Obec Dedina Mládeže
 • IČO Obstarávateľa: 00306428
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  25.03.2022
  Oznámenie
  25.03.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  24.08.2022
  Text strategického dokumentu
  25.03.2022
  25.03.2022
  25.03.2022
  25.03.2022
  25.03.2022
  25.03.2022