Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Malá Ida

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Baška, Malá Ida, Bukovec, Šemša (okres: Košice - okolie)
 • Obstarávateľ: Obec Malá Ida,Hlavná 11, 044 20 Malá Ida
 • IČO Obstarávateľa: 00521655
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.05.2020
  Oznámenie
  14.05.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  15.06.2020