Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Veľká Lomnica

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Riešia lokálne rozšírenie plôch pre rekreáciu, občiansku vybavenosť a bývanie, úpravu trasy cyklistickej cestičky pri železničnom moste cez Poprad a doplnenie vodohospodárskych sietí v lokalite Roveň.
 • Dotknutá obec: Vysoké Tatry, Stará Lesná, Huncovce, Žakovce, Poprad, Mlynica, Veľká Lomnica (okresy: Poprad, Kežmarok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Obstarávateľ: Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica
 • IČO Obstarávateľa: 326666
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  15.03.2023
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  17.07.2023
  Text strategického dokumentu
  15.03.2023