Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Popudinské Močidľany

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Jedná sa o jednu zmenu stávajúceho ÚPN-O obce, a to zmenu funkčného využitia časti územia (lokalita - Žľabové padelky) v súčasne platnom územnom pláne obce, pre potreby bývania formou zástavby rodinnými domami. Zmena strategického dokumentu na využitie malého územia na miestnej úrovni obce.
 • Dotknutá obec: Popudinské Močidľany (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. Štefánikova č. 2157/20, 90901 Skalica
 • Obstarávateľ: Obec Popudinské Močidľany
 • IČO Obstarávateľa: 00309834
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Popudinské Močidľany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  16.03.2023
  Oznámenie
  16.03.2023
  16.03.2023
  16.03.2023
  16.03.2023
  16.03.2023
  16.03.2023
  16.03.2023
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  12.04.2023