Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Stará Ves

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN – O mesta Spišská Stará Ves je požiadavka mesta na zmenu funkčného využitia plôch oproti pôvodnému ÚPN – O, spracovanom v roku 2012, zrušenie OP cintorína a doplnenie verejnoprospešnej stavby.
 • Dotknutá obec: Spišská Stará Ves, Havka, Lechnica, Majere, Matiašovce, Červený Kláštor (okres: Kežmarok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Obstarávateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
 • IČO Obstarávateľa: 00326526
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  11.05.2021
  Oznámenie
  11.05.2021
  Text strategického dokumentu
  11.05.2021