Preskočit na obsah

Zmena využitia objektu 760-II.3,4,5:V1 - skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu „Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1“

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.11 Zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich skladovania, ak nie sú uvedené v položkách c. 7 až 10 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie