Zmena účelu objektu SO NOVÁ 7-farma Bruty

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Bruty (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PIGAGRO, s.r.o., 935 75 Ipeľský Sokolec 360
 • IČO Navrhovateľa: 36046272
 • Povoľujúci orgán: SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  07.03.2017
  07.03.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.04.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  31.05.2017