Preskočit na obsah

Zmena technológie chovu – zmena klietkového chovu na alternatívny chov nosníc vo voliérach

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie