Preskočit na obsah

Zmena projektovanej kapacity odchovu mládok, farma Budmerice

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je navýšenie projektovanej kapacity odchovu mládok na existujúcej farme v Budmericiach, kde sa uskutočňuje rodičovský odchov mládok. V areáli je funkčných 15 chovných hál umožňujúcich chov až pre 219 288 ks mládok v turnusoch, pričom momentálne je na farme povolený chov pre 174 780 ks mládok.
 • Dotknutá obec: Budmerice (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35850780
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ARPenviro s.r.o.
  Text zámeru
  02.03.2023
  02.03.2023
  02.03.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  05.05.2023