Preskočit na obsah

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 12)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia predstavuje svojím charakterom zmenu tých prvkov operačného programu, ktoré podliehajú schváleniu Európskou komisiou. Ide najmä o presun zostatku disponibilných zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia do tých oblastí intervencie, kde existuje potenciál na ich vyčerpanie do konca obdobia realizácie Operačného programu Kvalita životného prostredia - konkrétne do oblasti vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva, aby sa tým predišlo strate finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  17.05.2021
  Oznámenie
  17.05.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  17.06.2021
  Text strategického dokumentu
  17.05.2021