Zmena operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 10)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Ide o špecifický typ zmeny operačného programu, zameraný na presun výkonnostnej rezervy v prípadoch tých prioritných osí, ktorým nebola pridelená s cieľom jej využitia na financovanie prioritných osí s dostatočnou výkonnosťou, t. j. úrovňou fyzickej a finančnej implementácie. Svojím charakterom predstavuje zmenu tých prvkov operačného programu, ktoré podliehajú schváleniu Európskou komisiou.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  12.09.2019
  Oznámenie
  12.09.2019
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  21.10.2019
  Text strategického dokumentu
  12.09.2019