Preskočit na obsah

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia – úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Schvaľujúci orgán: Monitorovací výbor pre OP KŽP, Vláda SR, Európska komisia
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  03.11.2017
  Oznámenie
  03.11.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  04.12.2017

  Správa o hodnotení

  Text strategického dokumentu
  03.11.2017