Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 7.0) v súvislosti s úpravou finančného plánu a zlúčením s Operačným programom Výskum a inovácie

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 4
 • Zistovacie konanie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 7.0) v súvislosti s úpravou finančného plánu a zlúčením s Operačným programom Výskum a Inovácie s cieľom podpory trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • IČO Obstarávateľa: 30416094
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá strana
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  28.10.2019
  Oznámenie
  28.10.2019
  Text strategického dokumentu
  28.10.2019