Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 4.0

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny IROP, verzia 4.0 je úprava finančných a vecných ukazovateľov vybraných prioritných osí. Cieľom navrhovaných zmien je predovšetkým eliminovať riziko nepridelenia výkonnostnej rezervy.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 00156621
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  07.06.2018
  Oznámenie
  07.06.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  12.07.2018

  Správa o hodnotení

  Text strategického dokumentu
  07.06.2018