Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu mesta Čadca

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Aktualizácia platného územného plánu mesta Čadca
 • Dotknutá obec: Čadca (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Obstarávateľ: Mesto Čadca
 • IČO Obstarávateľa: 00313971
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo v Čadci
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.