Preskočit na obsah

Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kamenná Poruba

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom riešenia je definovať prípustnú podlažnosť bytových domov a objektov občianskej vybavenosti.
 • Dotknutá obec: Kamenná Poruba (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
 • IČO Obstarávateľa: 00648876
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  08.01.2020
  Oznámenie
  07.01.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  24.02.2020
  Text strategického dokumentu
  07.01.2020