Preskočit na obsah

Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: - aktualizovať platný Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto v súlade so súčasnými potrebami rozvoja mesta, - vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj funkcie bývania a občianskeho vybavenia v centre mesta, - riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia, - regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy, - rešpektovať zásady ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva v zmysle platného ÚPN Mesta
 • Dotknutá obec: Rudinka, Rudina, Horný Vadičov, Radoľa, Nesluša, Ochodnica, Povina, Dolný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, Lopušné Pažite (okres: Kysucké Nové Mesto)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Kysucké N. Mesto
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Litovelská 1218, 02401 Kysucké Nové Mesto
 • Obstarávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • IČO Obstarávateľa: 00314099
 • Schvaľujúci orgán: Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  20.02.2017
  Oznámenie
  20.02.2017
  20.02.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  24.03.2017
  24.03.2017